VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Rozhovory: Jak vybrat lékařskou, zdravotnickou, veterinární či farmaceutickou fakultu?

článek rozhovory LF, ZF, FF 12 23

Potřebujete si ujasnit, kterou školu s lékařským či zdravotnickým zaměřením vybrat? Nebo váháte mezi několika fakultami? Vedoucí pracovníci fakult a škol nám zodpověděli dotazy, které vám pomohou při výběru.

Všem zástupcům škol a fakult jsme položili tyto otázky:

 1. Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě/škole?
 2. Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?
 3. Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?
 4. Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?
 5. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Odpovědi nám poskytli:

 

Farmaceutická fakulta MUčlánek rozhovory děkani lf 12 23 MU FAF Vetchý

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Na naší fakultě se studují atraktivní a celospolečensky žádané studijní programy zaměřené na oblast farmacie a kosmetologie. Budoucí absolvent je odborník po všech stránkách na produkty farmaceutického průmyslu, na léčiva nebo na produkty kosmetického průmyslu, na kosmetické prostředky. O tyto odborníky je navíc dlouhodobě velký zájem, který vede k velmi dobrému finančnímu ohodnocení a prakticky nulové nezaměstnanosti našich absolventů.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Během svého studia absolvují studenti řadu praktických seminářů a cvičení, ve kterých se seznamují s nejmodernějšími technologiemi, protože právě nové a sofistikované technologie se uplatňují ve studovaných oblastech farmacie a kosmetologie. S moderními technologiemi je samozřejmě spojené i využití umělé inteligence. Umělá inteligence se začíná používat např. při vývoji léků a dalších produktů, jejich výrobě i hodnocení a poskytování zdravotní péče.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Budoucí farmaceut má vedle práce v lékárně celou řadu dalších možností uplatnění v rámci svého vystudovaného lékařského zdravotnického povolání. Může pracovat ve farmaceutickém průmyslu, ve státních orgánech, ve výzkumu i v nemocnici jako nemocniční lékárník, radiofarmaceut, či např. klinický farmaceut. Očekává se jeho ještě větší zapojení v rámci potřeb státu v oblasti farmakoekonomiky a v dalších oblastech farmaceutické péči o pacienta. Obdobné platí i pro oblast kosmetologie – odborné znalosti absolventa potenciálně přispějí k zajištění kvalitních produktů a jejich bezpečného a racionálního používání.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Uchazeč o studium u nás by měl mít zájem o chemii a biologii, v rámci studia se však seznámí i s aplikacemi dalších oborů (např. společensko-vědních), a mělo by ho naplňovat pomáhání lidem si chránit a zlepšovat zdraví. Měl by být připraven neustále se rozvíjet a vzdělávat, protože profesní příprava v našich oborech, vzhledem k jejich dynamickému vývoji, absolvováním fakulty rozhodně nekončí.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací zkoušky jsou z gymnaziálních znalostí chemie a biologie. Doporučuji uchazečům o studium také absolvování našeho přípravného kurzu s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU (pro bakalářský i magisterský studijní program).

(zpět na úvod)

 

Lékařská fakulta MUčlánek rozhovory děkani lf 12 23 MU LF Repko

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

O studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (https://www.med.muni.cz) je trvale narůstající zájem a v současné době jsme fakultou s absolutně největším množství přihlášek napříč Masarykovou univerzitou. Mimo excelentní moderní zázemí, skvělé pedagogy a širokou nabídku medicínských studijních programů je potřeba také zmínit profesní uplatnění po absolvování studia, které je prakticky stoprocentní v daném vystudovaném oboru.  

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Moderní medicína se razantně mění a naše lékařská fakulta poskytuje nejmodernější přístupy k edukaci našich studentů. Mimo jiné naše nové moderní Simulační centrum (https://www.med.muni.cz/simu) využívá právě zmíněné technologie a připravuje naše studenty na jejich využití v jejich budoucím výkonu povolání.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti? 

Ze statistik jednoznačně vyplývá demografické stárnutí populace lékařů a nelékařských pracovníků. Na druhou stranu se prodlužuje délka života a zdravotní péči bude potřebovat větší skupina obyvatel. Proto nyní již pátým rokem přijímáme ke studiu navýšený počet studentů, zejména v oboru všeobecného lékařství, a to na podkladě Vládního programu na jeho podporu. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč musí být především motivovaný k tomuto studiu, které je náročné a vyžaduje poměrně velké úsilí k jeho dokončení. V přijímacích podmínkách také poskytujeme bonifikaci talentovaným studentům na podkladě středoškolských studijních výsledků a dalších parametrů.  

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům? 

V přípravném období poskytujeme uchazečům detailní seznámení jak se samotnou fakultou, tak i se studijním oborem, pro který se rozhodují. V tomto směru nám velmi dobře funguje Juniorská akademie LF MU (https://www.med.muni.cz/akademie). Poskytuje celou řadu interaktivních kurzů, exkurzí, přednášek, středoškolských odborných činností a mnoho dalšího.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 OSU LF MaďarLékařská fakulta OSU

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Naše fakulta má přes 2100 studentů, počtem mediků v jednom ročníku je však nejmenší. To nám umožňuje individualizovat praktickou výuku, ať už se jedná o počet studentů připadajících na jednoho pacienta nebo na jednoho pedagoga u lůžka. Díky tomu vychováváme výborně prakticky připravené studenty. A naše nová dvoupatrová cvičná nemocnice SIMLEK, která začíná přednemocniční částí a končí rehabilitací, možnosti praktické výuky ještě zlepšila. Myslíme v ní nejen na lékařské obory ale i ty další, rovněž potřebné a v praxi žádané nelékařské.  

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Snažíme se do praktické výuky a nácviku různých činností zapojit v co největší míře virtuální realitu a aktivní jsme i v oblasti telemedicíny, vzdáleného sběru dat s pomocí moderních technologií. Umělá inteligence je nejčerstvější novinkou, když se využije správným způsobem, může zdravotníkům ulehčit situaci a dokonce pomoci zachraňovat lidské životy. V mém oboru to vidíme např. u surveillance nemocničních nákaz. Zodpovědnost však naštěstí zůstane vždy na člověku, na lékaři nebo na jiném zdravotnickém pracovníkovi. AI se za pár měsíců stala realitou našeho života a nedávalo by logiku se tomu bránit.   
 
Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Na naší fakultě lze studovat na tři desítky studijních programů a každý obor má své vlastní výzvy. Tou největší bude vykompenzovat hrozící nedostatek zdravotnického personálu, a to nejen lékařů, ale i dalších zdravotnických profesí. Ministerstvo zdravotnictví připravuje v první vlně podporu studia sester, radiologů, záchranářů, nutričních terapeutů a následně snad dojde i na zubní lékařství. A samostatnou kapitolou je samozřejmě všeobecné lékařství. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideálním uchazečem o studium je každý student, který se zvládne vyrovnat se stresem klíčových okamžiků a zúročí své znalosti co nejvyšším bodovým ziskem. Ukazuje se, že ti nejlepší z přijímacího řízení potom dobře studují i dál a bez větších problémů prochází do dalších ročníků. Medicína prostě vyžaduje studijní typy ochotné si to odsedět. Časová oběť není malá a k tomu je potřebná silná vůle daná silnou vlastní motivací a pozitivní myšlení. Odměnou za roky úsilí je ale potom krásné povolání zdravotníka. 

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací řízení zahrnuje biologii, chemii a fyziku. Určitě by pomohlo zapojení do studentské odborné činnosti v těchto předmětech. Díky tomu v nich budou mít nadstandardní znalosti a vyšší pravděpodobnost, že uspějí ve velké konkurenci. Navíc pokud je to bude bavit, budou mít možnost zapojit se do vědeckého bádání hned od prvního ročníku studia. 

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 TUL FZS CvachovecFakulta zdravotnických studií TUL

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, děkan 

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci nabízí bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Zdravotnický záchranář, Radiologická asistence, Biomedicínský technik a magisterský studijní program Biomedicínský inženýr. Naše studijní programy jsou kvalitní, odpovídají nejen aktuální potřebě, ale předjímají i další vývoj. Naši absolventi jsou na trhu práce vysoce žádaní.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Vnímáme, že moderní technologie i umělá inteligence bude stále více ovlivňovat život celé společnosti a tedy i prostředí, pro něž naše studenty připravujeme. Nezapomínáme však, že obojí jsou především nástroje, které mají k efektivitě a přívětivosti zdravotnických služeb sloužit. Pacient a jeho prospěch zůstává i nadále v centru naší pozornosti.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Populace stárne a tak poroste i množství těch, kteří zdravotnické služby potřebují a využívají. Velmi pravděpodobně budou narůstat počty chronicky nemocných, méně samoobslužných spoluobčanů. Bude třeba celkově navýšit kapacity zdravotnických služeb, především rozšířit jejich dostupnost v ambulantní sféře a  rozvinout péči o pacienty v jejich domácím prostředí. Očekávám, že nemocniční medicína bude v léčebné činnosti vysoce efektivní a bude se opírat o pokročilý diagnostický komplement, intenzívní péči a operační léčení, stejně jako o kvalifikovaný a motivovaný personál.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je každý, kde je zvídavý, chce být prospěšný druhým a je ochoten na sobě tvrdě pracovat. My mu ukážeme cestu k jím zvolenému cíli, můžeme ho vést či mu radit. Obecně, pomůžeme mu. Musí však chtít a o svůj cíl poctivě usilovat.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Žádná speciální příprava není nutná – byť je výhodné, že například záchranáři/ky jsou fyzicky zdatní a obratní. Pro studijní i profesní úspěch jsou nutné zájem a nadšení, píle, komunikativnost i optimismus – nikdy se nenechat odradit neúspěchem.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 UJEP FZS HavelFakulta zdravotnických studií UJEP

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan 

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

FZS se nachází ve středu MN KZ a.s. v Ústí nad Labem, dostavěná byla v roce 2022. Budovu má všechny znaky těch nejvyšších parametrů pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Jako jedna z mála fakult v České republice má 3 dobře vybavená simulační centra, která významně posunují vysokoškolské vzdělávání.  Moderní projekční a AV technika jako podpora výuky je samozřejmostí. Součástí studia jsou odborné praxe, na kterých se studenti setkávají s nejmodernějšími trendy v medicíně přímo v místě jejich využití. 

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

V rámci výuky se studenti potkávají s nejnovějšími simulátory např. pro nácvik resuscitace, simulaci porodu dítěte nebo vyšetření ultrazvukem. V  předmětu Anatomie potom pracují s virtuálním pitevním stolem nebo plastináty. Do vyučovacího procesu zavádíme specializované kurzy zaměřené na programování, strojové učení nebo datovou analýzu. 
Umělá inteligence prostupuje všechny etapy vzdělávání a je z naší strany se studenty diskutována tak, aby porozuměli zejména s ní spojeným etickým problémům. Praktickou pomůckou v oblasti využití AI je pro studenty i nově vzniklý web AI Reaktor (https://aireaktor.ujep.cz/).

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

O absolventy všech oborů je neobyčejný zájem a jsou jim nabízeny nadprůměrné platy. Všichni absolventi nacházejí uplatnění ve vystudovaných oborech.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Uchazeč by měl mít základní vědomosti z oblasti anatomie, fyziologie a hematologie. Měl by se rád učit novým věcem, být odpovědný, trpělivý a spolehlivý.
 
Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazečům o studium doporučuji účast na přípravných kurzech, které naše fakulta pořádá, popřípadě samostudiem získat znalosti z oblasti biologie člověka v rozsahu gymnasia. Výhodou je znalost latiny.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 UK 1LF Vokurka1. lékařská fakulta UK

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Naše fakulta má vynikající mezinárodní reputaci a je jednou z nejstarších a nejuznávanějších lékařských fakult v Evropě. Diplom z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je uznávaný mezinárodně. Máme širokou akademickou základnu, studenti mají možnost učit se od kvalifikovaných profesorů a uznávaných odborníků, ale i mladých motivovaných učitelů, kteří přináší do vzdělávání nové metody. Klinické praxe a stáže probíhají v renomovaných nemocnicích a zdravotnických zařízeních v Praze. Klinický výcvik studentům umožňuje získat praktické dovednosti v rámci reálných klinických scénářů. V simulačním centru se pak studenti připravují na praxi již od počátku studia a zároveň se po boku klinických pracovníků aktivně zapojují do výuky mladších kolegů. Nedílnou součástí výuky je také umění komunikace s pacienty a jejich rodinami a etické aspekty medicíny. Studentům se zájmem o vědu a výzkum nabízíme zapojení do výzkumných projektů v našich výzkumných centrech. Nabízíme také široké možnosti mezinárodní výměny, stáží a studijních programů. Kombinace akademických standardů, klinické praxe, výzkumu a mezinárodních možností dělá z naší fakulty atraktivní volbu pro uchazeče. Absolventi 1. lékařské fakulty mají vynikající perspektivy kariéry, jak v České republice, tak v zahraničí. V nelékařských oborech nabízíme většinou všechny úrovně vzdělání a u části již i postgraduální doktorské programy. Nabízíme také silné zázemí na velkých domovských klinikách, velmi dobrou klinickou přípravu a přímou vazbu na vědu a medicínu. Studenti si tedy mohou obor vyzkoušet od začátku jak klinicky, tak výzkumně. Kromě toho se naše fakulta snaží studentům co nejvíce zpříjemnit i čas mezi výukou. V současné době například chystáme rozšíření odpočinkových a studijních zón o podkrovní prostor na Albertově a jednu další místnost se zázemím ve Faustově domě. Do návrhu a vybavení interiérů chceme zapojit i samotné studenty tak, aby místnosti co nejlépe vyhovovaly jejich potřebám.  

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Naši studenti se již v 1. ročníku mohou setkat se statistikou, informatikou a přednáškami o umělé inteligenci. Tento vhled pokračuje i v dalším studiu v některých teoretických a klinických předmětech, kde studenti mohou vidět, jak se umělá inteligence používá k diagnostice a léčbě. Součástí výuky jsou také etické úvahy na toto téma a diskuze, které zároveň učí studenty prezentovat svou práci a komunikovat. Trend se pochopitelně promítá i do výuky a vědy u nelékařských oborů. Některé aplikace v této oblasti překročily hranici Karlovy univerzity nebo dokonce ČR. Výukové platformy INEP nebo IPREV, sdílené více obory a nabízející základy preventivní práce s dětmi, mají dnes 5 jazykových mutací a v online formě nabízí moderní způsob výuky. Realizují se zde i výzkumné projekty, včetně zahraničních.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Již nyní lze zpozorovat rostoucí nároky a zátěž zdravotního systému, které souvisí se stárnutím populace, zvyšujícím se počtem pacientů s chronickými onemocněními a komplexními zdravotními potřebami. Je patrný růst onemocnění spojených se životním stylem, do praxe je uváděna léčba, která je schopna např. onkologickým pacientům zachránit nebo prodloužit život, ale je velmi nákladná. To vše klade velké nároky na financování zdravotnictví. K tomu se přidává zavádění nových technologií, umělá inteligence, telemedicína. Je také důležité, aby se z medicíny nevytratila lidskost, empatie a schopnost lékařů naslouchat. Nároky na lékaře jsou a budou vysoké, měli by být flexibilní, schopni učit se novým znalostem a dovednostem, rozvíjet své komunikační dovednosti. Na druhou stranu je pro společnost velkou výzvou, aby lékařům k jejich práci vytvořila adekvátní podmínky. Zdravotnictví čekají velké změny a my na ně studenty chystáme. Nelékařské obory posilují kompetenčně a stávají se stále významnější jak díky trendům v poskytovaní zdravotní péče, tak díky trendům ekonomickým. Studenty motivujeme, aby tyto změny vnímali jako příležitost. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Zájemcům doporučujeme seznámit se studiem na lékařské fakultě, ale také s tím, co je čeká po něm. Uchazeči jsou přijímáni do programu všeobecného studia, po 6 letech úspěšného studia získají nejen titul MUDr., ale především způsobilost k výkonu povolání lékaře. Studium je všeobecnou průpravou pro všechny obory, ovšem neznamená to, že jsou absolventi připraveni praktikovat nějaký obor samostatně. Po základním studiu následuje výběr specializace a příprava k atestační zkoušce, kterou absolvuje již vystudovaný lékař souběžně s prací. Po složení specializační atestační zkoušky ve vybraném oboru (příprava trvá cca 4,5 roku) lékař získává specializovanou způsobilost a stává se odborníkem v dané oblasti. Kromě teoretických znalostí je dobrým předpokladem pro studium zájem o svět medicíny, všeobecný rozhled, schopnost a motivace se celoživotně vzdělávat. Klíčové jsou také charakterové vlastnosti jako empatie, schopnost vcítit se do situace pacientů, umění komunikace a schopnost pracovat v týmu.  

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Nejlepší průpravou je kvalitní všeobecné vzdělání se zaměřením na předměty typu biologie, chemie, fyzika nebo matematika. Výborné známky na střední škole, výborný prospěch z matematiky nebo maturitní zkouška z matematiky jsou dobrým předpokladem pro přijetí bez přijímací zkoušky nebo získání bonifikace k bodům z přijímací zkoušky. Velkou výhodou je samozřejmě zájem o obor. Určitě doporučujeme dobře si prostudovat všechny formální požadavky a seznámit se s programy, které lze na 1. lékařské fakultě studovat. Pro přípravu na přijímací zkoušky pak doporučujeme využít oficiálních studijních materiálů a příkladů testových otázek, které naše fakulta vydává. Osvědčují se také přípravné kurzy.  

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 UK 2LF Babjuk2. lékařská fakulta UK

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Naše fakulta je oblíbená pro svoji rodinnou atmosféru, příznivý poměr studentů na počet pedagogů, ale hlavně pro moderní způsob výuky a zázemí v největší nemocnici ve střední Evropě – Fakultní nemocnici Motol.
 
Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Při výuce využíváme simulátory, na kterých si studenti mohou vyzkoušet principy moderních metod diagnostiky i léčby, včetně moderních chirurgických výkonů. Pořádáme např. i olympiády ve zručnosti při použití robotických operačních technologií, kde mohou studenti nasbírat cenné zkušenosti. Zabýváme se rovněž způsoby využití umělé inteligence při výuce, respektive jejich zapojení do stávajících diagnostických metod.  
 
Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Medicína prochází za poslední roky bouřlivým vývojem. Naším cílem je připravit naše studenty na to, aby byli schopni flexibilně následovat trendy moderní medicíny a znali nové formy léčebných postupů.
 
Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by samozřejmě měl mít zájem o přírodovědné obory a medicínu. 
 
Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazečům bych doporučil navštěvovat dny otevřených dveří, kde se mohou osobně setkat s vyučujícími i se studenty. Základem přípravy jsou modelové otázky a přípravné kurzy, které naše fakulta nabízí.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 UK FAF RohFarmaceutická fakulta v Hradci Králové UK

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy nabízí atraktivní studium ve zdravotnických oborech, které reflektuje nejnovější trendy v této oblasti. Nabízíme moderně koncipované studijní programy Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Studenti mají příležitost se seznámit s nejaktuálnějšími postupy v terapii, laboratorní diagnostice, vývoji léčiv a interpretaci dat. V rámci praktické výuky se také seznámí s prací na nejmodernějších přístrojích jak na fakultě, tak i ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Plusem je přátelské prostředí na fakultě a výuka v malých skupinách. Při výuce využíváme také vlastní Zahradu léčivých rostlin. Naši absolventi mají 100% uplatnitelnost na trhu práce a jsou kvalifikovanými a žádanými odborníky. Hradec Králové je navíc nádherné město plné studentů, které nabízí spoustu možností i pro mimoškolní aktivity. 

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Využití moderních technologií, včetně umělé inteligence, je nepostradatelné pro rozvoj ve farmacii i laboratorních diagnostických metodách. Farmaceutická fakulta UK seznamuje studenty s nejmodernějšími technologickými přístupy v oboru a je otevřená také smysluplnému a etickému využití umělé inteligence (AI). Technologie AI mohou být užitečné pro studenty, pedagogy i vědecké pracovníky, přinášejí konkurenční výhodu a zvyšují produktivitu práce. AI ovšem slouží jako doplňkový nástroj k vlastní tvůrčí a intelektuální práci, nikoli jako její plnohodnotná náhrada. Fakulta se zapojuje do projektů na zavedení moderních technologií do výuky i vědecké činnosti, např. hledání nových účinných látek, tvorba predikčních modelů pro hodnocení vztahu mezi strukturou látky a její biologickou aktivitou či predikci osudu léčiva v organismu apod.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Absolventi Farmaceutické fakulty UK jsou na budoucí změny velmi dobře připraveni, jejich znalosti mají přetrvávající hodnotu. V budoucnosti čeká zdravotnictví celá řada výzev. Objevují se nejen nové účinné látky, ale také nové lékové formy. Rozvíjí se personalizované přístupy k terapii. Stále častěji se setkáváme s rezistencí na antibiotika, a je tedy třeba hledat nové způsoby léčby infekčních onemocnění a nové přístupy k preventivním opatřením. Naši absolventi musí umět pracovat i s vysoce specializovanými přístroji a mít schopnost interpretovat laboratorní výsledky ostatním zdravotníkům. Nástup umělé inteligence bude do značné míry modifikovat dnes zavedené postupy, např. rozvoj různých prediktivních modelů v laboratorní praxi i v oblasti výzkumu. Nesmíme zapomenout ani na rozvoj nanotechnologií, které se uplatňují jak v terapii, tak laboratorní diagnostice. To vše pomůže našim absolventům lépe vykonávat jejich profesi.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Jestliže studujete maturitní obor a na jednu z následujících otázek odpovíte „ano“, právě jste našli ideální vysokou školu pro svoje budoucí studium.

 • Zajímáte se o chemii, biologii, zdravotnictví nebo léčivé rostliny?
 • Uvažujete o povolání, kde můžete pomáhat druhým? O povolání, které bude i v budoucím změněném světě stále potřeba?
 • Hledáte moderní, kvalitní vysokou školu s možností vycestovat za studiem do zahraničí?
 • Uvažujete o povolání za významně nadprůměrný plat? Oceníte po studiu téměř 100% zaměstnanost v oboru?
 • Uvažujete o studiu na prestižní Univerzitě Karlově?

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se bude těšit na Vaši přihlášku ke studiu.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

U přijímací zkoušky na Farmaceutickou fakultu UK se předpokládají znalosti z biologie (biologie člověka) a chemie (základy anorganické a organické chemie) ze střední školy. Vzorové otázky naleznete v sekci pro uchazeče na webu www.faf.cuni.cz/Uchazeci. Plusové body k přijímací zkoušce lze získat absolvováním Jednodenní juniorské Univerzity Karlovy (www.faf.cuni.cz/JUK). Dobrá zpráva je, že můžete být přijati na Farmaceutickou fakultu UK i bez přijímací zkoušky na základě průměru známek ze střední školy nebo pokud jste se stali úspěšnými řešiteli olympiád a SOČ. Můžete být přijati také na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ, Scio). Zde doporučujeme přípravné kurzy, které pořádá přímo společnost Scio (Příprava na zkoušky | Scio).

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 UK LFHK PeteraLékařská fakulta v Hradci Králové UK

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy 

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Naše fakulta patří k těm menším, což umožňuje vytvářet příjemné, komorní prostředí s přátelskými vztahy mezi vyučujícími a studenty. Nezastupitelnou roli stále hraje osobní kontakt učitele a studentů, ale kontinuálně dochází k modernizaci výuky. Hradecká lékařská fakulta patří k průkopníkům v zavádění e-learningu a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu. Jedinečná je spolupráce s Mayo Clinic v  USA, která umožňuje našim studentům získávat cenné zkušenosti na pracovištích světové úrovně.

Velkou výhodou je také naše specializovaná Lékařská knihovna, kde jsou k dispozici všechny potřebné studijní materiály i přístupy do rozsáhlých databází článků zcela zdarma.

K benefitům patří i samotné město Hradec Králové. Je to bezpečné, studentské město se skvělým zázemím pro studium i volný čas a nejen při hradeckém Majálesu kypí životem.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Moderní technologie prostupují nově aplikované výukové metody např. ve formě digitalizace preparátů, práce s virtuálními modely a simulacemi, v podobě komentovaných přenosů z operačních sálů, aplikace 3D tisku v moderní medicíně, a mnoho dalšího. Umělá inteligence a její využití je prezentována a diskutována v jednotlivých teoretických a klinických předmětech i na přednáškách a seminářích pořádaných nad rámec povinné výuky.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Vývoj medicíny je překotný a každý rok přináší lepší porozumění molekulární biologii, nové technologie a nové léky, prodlužuje se věk a zlepšuje se kvalita života pacientů. Být lékařem tedy znamená soustavně se vzdělávat, mít vzrušující povolání a nepřeberné množství možností být užitečný.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je vysoce motivovavý, nelekající se překážek, s velkou dávkou empatie.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Doporučil bych přípravné kurzy pro uchazeče o studium medicíny a přijímací zkoušky nanečisto. Informace o kurzech jsou k dispozici na www.lfhk.cuni.cz. S naší lékařskou fakultou se můžete seznámit 9. prosince 2023 u příležitosti Dne otevřených dveří Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 UK LFP FínekLékařská fakulta v Plzni UK

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

LFP nabízí kvalitní vzdělání v oblasti všeobecného a zubního lékařství v novém kampusu v Plzni na Lochotíně, s moderními učebnami včetně centra simulační medicíny, laboratořemi, knihovnou, menzou a kavárnou, to vše v docházkové vzdálenosti od výukové Fakultní nemocnice. Díky pozornosti věnované praktickému nácviku jsou absolventi LFP UK kvalitně připraveni pro výkon lékařské profese. Plzeň jako studentské město nabízí širokou škálu aktivit.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Na fakultě vyučují přední odborníci z Fakultní nemocnice Plzeň, kteří jsou zapojeni i do medicínského výzkumu. Fakulta má vlastní výzkumné Biomedicínské centrum, vybavené špičkovými přístroji a technologiemi. Poznatky z klinické praxe a z výzkumu odborníci efektivně přenášejí do výuky. 

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Výzvy pro obor medicíny zahrnují rychlý pokrok v léčebných metodách a technologiích, etické otázky spojené s medicínským výzkumem a globalizaci zdravotní péče. Zefektivnění léčebného procesu může přinést telemedicína, s jejíž pomocí může lékař diagnostikovat pacienta na dálku.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by měl mít silné základy v chemii, biologii a fyzice, ale také empatii, schopnost komunikace a týmové práce. Těm, kteří mají skutečný zájem o medicínu, jsme připraveni pomoct k jejímu zvládnutí.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Doporučujeme uchazečům připravovat se na přijímací testy pomocí online přípravných kurzů a modelových testů. Obojí nabízí naše fakulta na svém webu. Srdečně zveme uchazeče také na Den otevřených dveří, který návštěvníkům přiblíží atmosféru a zázemí fakulty a podpoří je v jejich zájmu o medicínu. 

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 UPOL FZV VévodaFakulta zdravotnických věd UPOL

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Fakulta zdravotnických věd je nejmladší fakultou Univerzity Palackého. Vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů Lékařské fakulty UP. Vzdělává budoucí fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky, všeobecné sestry, radiologické asistenty, ale také managery ve zdravotnictví a další zdravotnické profese. Přestože FZV UP je spíše prakticky orientovanou fakultou, může se v současnosti pochlubit dvěma doktorskými studijními programy - Ošetřovatelství a Ochrana a podpora zdraví. Mezi významné partnery fakulty patří Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenská nemocnice Olomouc. O studium na fakultě je enormní zájem a stejně tak velká je poptávka po absolventech ze strany zdravotnických a sociálních zařízení u nás i v zahraničí. Přestože je FZV UP současně nejmenší olomouckou fakultou, řadí se její studijní programy do TOP 10 nejžádanějších mezi uchazeči o studium na Univerzitě Palackého.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Oblast zdravotnictví je velmi úzce propojena s oblastí moderních technologií, ke kterým se v poslední době přidalo i využití umělé inteligence, která může být velmi nápomocná během celého procesu péče o pacienta. Z praktického hlediska Fakulta zdravotnických věd tuto otázku silně reflektuje. V rámci dostavy kampusu v Hněvotínské ulici bude celé jedno patro sloužit k simulacím, kde se studenti budou moci setkat s moderními technologiemi. Pokud se jedná o otázku umělé inteligence, tak na akademické půdě probíhá v současnosti diskuze, jak s tímto fenoménem naložit i vzhledem k tvorbě závěrečných prací a podobně. Z mého osobního pohledu je správná cesta naučit studenty umělou inteligenci využívat spíše, než toto „odsunout“ do jakési šedé zóny. Do budoucna lze uvažovat i o jiné formě závěrečné práce. Zároveň budeme na fakultě usilovat o začlenění moderních technologií a umělé inteligence do vzdělávacího kurikula.

Jaké výzvy podle Vás čekají nelékařské obory a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Velkou výzvou současnosti je zachovat si lidské emoce, empatii a mít na paměti pomoc bližnímu, proto považuji všechny studenty, kteří si vybírají pomáhající profese, za velmi odvážné. Velká část dnešní populace, a studenti jsou toho součástí, je uzavřena ve virtuálním světě, v němž je pro nás pohyb lehčí a bezpečnější než ve světě reálném. V reálném zdravotnictví je velká zodpovědnost za pacienta s reálnými problémy a je velmi těžké přejít z bezpečného prostoru například simulační výuky do reálného prostoru bolesti a utrpení v nemocnicích. Vývojově je lidská bytost sociální a pro své zdraví vždy potřebovala společnost, nyní se situace mění a vidíme velmi často osobnosti, které nepotřebují mezilidský kontakt, naopak je obtěžuje. Naši studenti a absolventi jsou velmi dobře teoreticky a prakticky připraveni na odborné zdravotní výkony, ale lidskosti se nedá naučit, tu získáváme z mezilidských vztahů od narození. Myslím si, že s dalším rozvojem umělé inteligence bude výzvou udržet lidskost, komunikaci a vzájemnou spolupráci.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč neexistuje. Důležité je mít vztah k lidem a ochotu jim pomáhat, všechny ostatní dovednosti se dají získat. Budoucí zdravotník by měl ideálně být natolik talentovaný a variabilní, aby jeho pomoc a péči využilo široké množství klientů a pacientů.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Velká část příjímacího testu je tvořena z gymnaziálního rozsahu studia biologie člověka a přírodních věd (chemie, fyzika), další části jsou všeobecné studijní předpoklady. Každoročně máme pro uchazeče připravený Kurz k přijímacímu řízení, kde si uchazeč může vyzkoušet test nanečisto.

(zpět na úvod)

článek rozhovory děkani lf 12 23 UPCE FZS Sládek

Fakulta zdravotnických studií UPCE

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA, děkan 

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Jsme mladá fakulta s velmi přátelským přístupem ke studentům s výbornou dopravní dostupností Pardubic z celé ČR. Nabízíme velmi široký záběr nelékařských zdravotnických studijních programů s možností navazujícího magisterského studia pro všechny naše absolventy. Praxe zajišťujeme ve zdravotnických či sociálních zařízeních a jsou možné i v místě domova.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Ve zdravotnictví jde pokrok mílovými kroky, a tak i my musíme vyučovat s nejmodernějšími technologiemi. Máme k dispozici celotělové pacientské simulátory (dětské i dospělé), které reagují na podané léky, mluví a i mrkají. Jedna z našich odborných učeben je kompletní simulovaný operační sál. Ve výuce dále využíváme různé aplikace, které využívají moderní technologie a zpestřují výuku našich studentů.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Výzvy našeho zdravotnictví jsou velmi dobře medializovány. Určitě nečeká absolventy dlouhé hledání pracovního místa. Své uplatnění najdou absolventi ještě v průběhu studia při klinických praxích. Je o ně velký zájem.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Nejdůležitější je motivace ke studiu a určitě také k péči o lidi a snaze pomáhat. Naše studijní programy jsou velmi profesně orientované a pokud se ve vybraném oboru zhlédnete, tak se studuje úplně samo. Konkrétní představu, co jednotlivé profese dělají, ukazujeme na svém dni otevřených dveří v prosinci a únoru.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Na přijímací řízení stačí studentům biologie člověka, základy první pomoci a výchovy ke zdraví v rozsahu střední školy. Vybrané obory mají ještě jeden předmět k přijímacímu řízení, a to fyziku nebo základy společenských věd. Tyto informace naleznou zájemci na našich webových stránkách. O některé obory je velký zájem. Konkrétní rozsah znalostí pro přijímací řízení procházíme v našich přípravných kurzech pro uchazeče.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 VU FVHE BursováFakulta veterinární hygieny a ekologie VU

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., děkanka

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Fakulta veterinární hygieny a ekologie je naprosto jedinečná a studium na ní je prestiží. FVHE poskytuje vzdělání v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, je jednou ze dvou fakult v České republice zajišťující šestileté magisterské studium, jehož absolventi se stávají veterinárními lékaři.  Unikátní jsou také naše bakalářské a navazující magisterské studijní programy profilující do oblastí bezpečnosti a kvality potravin a pokrmů, ochrany zvířat a živočichů, ochrany životního prostředí. Pyšníme se také vysokou uplatnitelností v oboru, která je zjišťovaná dotazníkovými šetřeními v řadách absolventů.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Studenti využívají moderní prostředky získávání a sdílení informací a výukových materiálů jako jsou elektronické databáze, cloudové nástroje, Moodle nebo MS Teams. Naše cvičebny a výukové a výzkumné laboratoře disponují specializovaným moderním vybavením, ve výuce využíváme například i 3D tisk. Samozřejmostí je i tzv. PC room volně přístupná studentům.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

U našich absolventů v budoucnu očekáváme i nadále dostatek pracovních příležitostí, jelikož potřeba léčit zájmová i potravinová zvířata bude stále, stejně potřeba jako produkce krmiv a potravin.

Výzvou blízké budoucnosti pro naše studenty, tak jako asi v mnoha oborech, by mohla být práce s AI, její nevhodné využívání a zneužívání.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč o studium na Fakultě veterinární hygieny a ekologie by měl by mít samozřejmě zájem o zvířata, ale také o životní prostředí. Měl by být zapálený do studia, aktivní, kreativní a iniciativní. Žádoucí jsou také osvojené znalosti obecné biologie a chemie.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Našim uchazečům bychom doporučili zejména přípravný kurz pořádaný naší univerzitou. Tento kurz připraví zájemce na přijímací zkoušky v oblasti botaniky, biologie, chemie a biochemie. Nabité znalosti také studenti využijí v prvním roce studia, který bývá nejtěžším.

Dále je vhodné, pokud má uchazeč za sebou absolvování maturity z biologie a chemie.

A v neposlední řadě bychom doporučili trénovat intenzivní učení se a manuální zručnost, protože veterinář musí vědět a umět 😊.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 VŠPJ BáčaVysoká škola polytechnická Jihlava

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor VŠPJ

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší škole?

Vysoká škola polytechnická Jihlava je výjimečná zejména výrazným profesním zaměřením. Studentky a studenti bakalářských programů Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství absolvují v průběhu studia odbornou praxi v délce 2 300 hodin, což jim přináší velkou konkurenční výhodu. Studijní programy Porodní asistence i Všeobecné ošetřovatelství jsou koncipovány v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb. Dávají tak absolventům a absolventkám základní předpoklady k výkonu regulovaného povolání na území Evropské unie. Výuka přitom probíhá jak ve škole, tak i v nemocnici, dochází tak k přímému propojení teorie a praxe. Zároveň je při výuce ve škole kladen významný důraz na praktickou výuku, zavádí se nejmodernější formy výuky reálných situací, např. ve formě technologií simulace v odborných učebnách porodního sálu a jednotky intenzívní péče. S ohledem na menší počet studujících si navíc můžeme dovolit individuální a vstřícný přístup ke všem. VŠPJ ale není zaměřena jen na zdravotnické programy, poskytuje uchazečům také široký výběr profesně zaměřeného studia technického a ekonomického typu. Studentky a studenti tak mají možnost potkávat se se studujícími ze zcela odlišných studijních programů. Tím si mohou nejenom rozšířit spektrum znalostí a dovedností a zlepšit komunikační schopnosti, ale také získat jiný náhled na řešení reálných problémů.  

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Studující zdravotnických oborů se seznamují s moderními technologiemi jak během výuky, tak i při své odborné praxi. V průběhu studia absolvují povinné předměty zaměřené na informatiku, ve kterých se dozvídají aktuální informace o vývoji informačních technologií a práci s daty. Zároveň mohou během praxí v nemocnicích a zdravotnických zařízeních přímo sledovat práci s novými přístroji a technologiemi, a poznávat tak výrazný pokrok v této oblasti. Součástí studijních materiálů v LMS Moodle jsou i odkazy na videa, která se věnují právě využívání moderních technologií ve zdravotnictví. Umělá inteligence je pak i tématem semináře ke zpracování bakalářských prací. V rámci výuky, seminářů a školních akcí či workshopů se také studující zdravotnických programů mohou setkávat s vyučujícími i studenty Katedry technických studií VŠPJ setkávat, a sdílet tak zkušenosti s využíváním umělé inteligence. V neposlední řadě s rozvojem simulační medicíny vybavujeme porodní sál a jednotku intenzivní péče interaktivními simulačními modely. Tato technologie umožní představit reálné situace, se kterými se ve své odborné praxi budou setkávat a připravit je na ně jak po stránce odborné, tak psychické a psychologické.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti? 

Zdravotnictví prochází v současné době překotným vývojem, a to jak v oblasti postupů, tak i technologií. S ohledem na stárnutí populace a nedostatek pracovníků ve zdravotnictví je velkou výzvou naučit se tyto technologie, ke kterým patří i zmiňovaná umělá inteligence, efektivně využívat a rozumět jejich silným i slabým stránkám.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeči by měli mít nejenom předchozí znalosti z oblasti biologie člověka a psychologie, ale i velkou motivaci studovat program orientovaný na péči o pacienty. Velkou výhodou je také schopnost jasně a empaticky komunikovat a zájem se neustále vzdělávat. S ohledem na nutnost spolupráce by měli být zájemci o studium zdravotnických programů také „týmový hráči“. Důležitá je i psychická a emocionální odolnost, schopnost identifikovat a aktivně řešit problémy a nebát se nových výzev.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Kromě důkladného nastudování biologie člověka, bez kterého se uchazeči u přijímacích zkoušek neobejdou, by se měli zamyslet nad tím, jaké jsou ty hlavní důvody pro rozhodnutí studovat daný programu. V tomto ohledu jim může velmi pomoc návštěva Dne otevřených dveří VŠPJ a aktivní komunikace se členy Katedry zdravotnických studií VŠPJ, případně i s již zapsanými studujícími, která jim umožní získat lepší představu o studiu.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 VŠZDRAV NěmcováVysoká škola zdravotnická, o.p.s.

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., rektorka

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší škole?

Vysoká škola zdravotnická nabízí studentům již téměř 20 let komplexní vzdělávání v bakalářských nelékařských zdravotnických programech. Jde o studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie. Absolventi Vysoké školy zdravotnické jsou dlouhodobě velice žádanými odborníky na trhu práce.

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Všechny studijní programy Vysoké školy zdravotnické jsou ve své podstatě programy převážně praktické, s tím souvisí i rozložení výuky na blokovou praktickou a teoretickou část v průběhu všech semestrů během celého studia. Studenti tak mají možnost navnímat využívané technologie nejen prostřednictví nejmodernějších zdravotnických simulátorů a modelů, kterými škola disponuje, ale zároveň mají možnost setkávat se přímo v „terénu“ (v rámci svých odborných praxí) s aktuálně využívanými technologiemi. I přes neustálý rozvoj technologií si však naše vysoká škola uvědomuje nutnost podpory jednoho z nejzákladnějších stavebních kamenů našeho vzdělávání, kterým je interakce mezi zdravotníkem a pacientem, která bezesporu úzce souvisí s efektivní komunikací a lidskostí.

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Zdravotnické nelékařské programy absolvovaly zřejmě jednu ze svých největších výzev posledních let v rámci covidové pandemie. Ta jasně upozornila na slabá místa v systému samotného zdravotnictví. S tím nepřímo souvisí postupné stárnutí populace (a to i na straně samotných zdravotníků) a prodlužování délky života. To jsou jen namátkově výzvy, kterým budou muset naši absolventi v příštích letech čelit a na jejichž řešení by se měly vysoké školy aktivně podílet.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

V posledních letech se výrazně navyšuje počet uchazečů s všeobecným i odborným středoškolským vzděláním. Studenty tak nejsou již výhradně absolventi středních zdravotnických škol, ale také  gymnázií, ale i např. technických a obchodních škol. S tímto trendem naše vysoká škola pracuje nejen v rámci samotné výuky, ale také při přípravě našich uchazečů, kdy podmínkou k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek je zvládnutí biologie a psychologie člověka na středoškolské úrovni. Škola nabízí pro uchazeče tzv. Testy nanečisto, kdy si mohou uchazeči formou vzorových otázek testovat své znalosti a zároveň se připravovat na samotnou přijímací zkoušku.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani lf 12 23 ZČU FZS BeránekFakulta zdravotnických studií ZČU

Ing. Jan Beránek, MBA, děkan

Proč by si měli uchazeči vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity je menší fakultou s příjemným zázemím založeným na osobním přístupu ze strany vyučujících i dalších zaměstnanců a zaměstnankyň. Profilujeme se jako fakulta s rodinnou a přátelskou atmosférou a jsme hrdí na kladný vztah akademických pracovníků a pracovnic k oboru, který vyučují a ve kterém zároveň pracují. Toto se propisuje do jejich ochoty předávat odborné zkušenosti svým studující. Zároveň jsme jedna z fakult Západočeské univerzity v Plzni, kdy město Plzeň a Plzeňský kraj nabízí mnoho možností v rámci získání praktických zkušeností během studia a blízkých vztah a vazba na další fakulty umožňují velmi efektivní a inspirativní mezifakultní spolupráci především v rovině řady studentských projektů. 

Jak připravujete studenty na vývoj v oblasti moderních technologií a umělé inteligence?

Naše fakulta disponuje moderním simulačním centrem – speciální učebnou vybavenou simulátorem sanitního vozu, který je téměř věrnou kopií skutečné sanitky, a špičkovým skiagrafickým přístrojem pro zobrazení tělesných tkání. Pro nácvik v terénu využíváme vlastní sanitní vůz. Ve výuce dále využíváme například virtuální pitevní stůl. Zařízení umí zobrazit zevrubnou celkovou anatomii muže i ženy s využitím více jednotlivých těl v životní velikosti, což zajistí, že se studující seznámí s anatomickou různorodostí. Oblíbeným ve výuce je i přístroj InBody. Díky tomuto přístroji studenti mohou měřit celkové složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost). Mezi další vysoce moderní pomůcky využívané pro inovace výuky patří simulátor diagnostického ultrazvukového přístroje, silová plošina pro výuku fyzioterapie, diagnostický ultrazvuk, přístroj pro analýzu tělesného složení bioelektrickou impedancí, dále EKG a EMG přístroje, simulátor EKG, pacientské modely kompletní či torza, plastináty lidských těl nebo jejich částí pro výuku anatomie, záchranářské batohy, a ještě řada dalších. V posledních letech jsme také začali vzdělávat s využitím virtuální reality. 

Jaké výzvy podle Vás čekají obor a jeho absolventy v blízké budoucnosti?

Obory, v rámci nichž vzděláváme naše studující, se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Zároveň dochází k modernizaci pracovišť a proměňuje se i přístup k pacientům/pacientkám, klientům/klientkám. Současně se jedná o obory, které jsou typické celoživotním procesem vzdělávání se, ať už v rovině formálního vzdělávání, tak v rovině sebevzdělávání. 

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Takový jedinec chce pracovat ve zdravotnictví s vědomím, že se bude vzdělávat po celý profesní život. Neměla by mu chybět zodpovědnost, empatie a trpělivost. To jsou totiž vlastnosti, které pomohou v náročném studiu a v práci s lidmi s nejrůznějšími zdravotními problémy. Je jím jedinec, který nepodcení přípravu na přijímací zkoušku, o studium stojí, tedy pro něj není pouze náhradním řešením ani studiem „na zkoušku“. Chce-li být zdravotní laborant, pak by se neměl obávat chemie, techniky, se kterou pracuje a jistě je na místě pečlivost. Chce-li být radiologický asistent, měl by mít kladný vztah k fyzice, být technicky založený a zároveň mít chuť pracovat ve zdravotnictví. 

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Pro zájemce pravdilně nabízíme oblíbený přípravný kurz, který jim pomůže s přípravou jako takovou. Pro všechny obory je podstatná středoškolská úroveň znalostí z biologie člověka (bez genetiky), v případě zdravotního laboranta (Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví) jsou podstatné středoškolské znalosti chemie a pro radiologického asistenta (Radiologická asistence) pak středoškolské znalosti fyziky (bez výpočtů).

(zpět na úvod)

 

Děkujeme za rozhovory.

28.12.2023


Jsme tam, kde jste vy

Naše projekty
Logo Kampomaturitě SeminarkyBottomLogo vysokeSkolyLogoBottom VOSLogoBottom
Střední odborné školy ucebniobory.com zakladniskoly.com Jazykové školy
autoskoly.com Adresář škol Čtenářský deník  

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému