VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Státní maturita 2021

článek státní maturita 2021 kampomaturite.cz

Státní maturitu v roce 2021 čekají další změny - aktualizováno o chystané úpravy z konce ledna.

 

V článku najdete:

 

Co je obsahem maturity

Společná část 2021

 • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
 • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (další cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, matematika nebo matematika rozšiřující - dříve Matematika+)
 • Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a % vyjádřením úspěšnosti - na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části

Profilová část 2021

 • Povinné zkoušky - ČJL (písemná práce, ústní část), cizí jazyk (písemná práce a ústní část, pokud z tohoto jazyka student koná zkoušku ve společné části), dle RVP 2 případně 3 další profilové zkoušky
 • Nepovinné zkoušky - max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem. Jestliže student koná nepovinnou zkoušku z jazyka ve společné části, koná nepovinnou zkoušku i v profilové části
 • Informace o písemné práci, seznamu literárních děl, délce obhajoby maturitní práce, písemné a praktické zkoušky ředitel školy zveřejní 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části (2020 mimořádně do 29. 10.). I v roce 2021 může ředitel umožnit nahrazení jedné povinné nebo jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem, pokud student koná v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Didaktický test ve společné části student koná vždy. Písemná část zkoušek z jazyků (ČJL, cizí jazyky) v rámci profilové části je nově zrušena.
 • V roce 2021 proběhne písemná a praktická část nejdříve od 1. 4., ostatní části od 16. 5. do 10. 6. 2021. Nově se termín pro profilové zkoušky prodlužuje do 25. 6. 2021, u praktických zkoušek do 27. 8. 2021.

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek 25. června.

 

Harmonogram státní maturity 2021

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy
15. 1. Zveřejnění zkušebního schématu pro jarní období (MŠMT)
31. 3. Zveřejnění kritérií hodnocení společné části maturity (MŠMT)

2. - 15. 5. (2021: 3. - 5. 5. 2021)

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky, řádný termín
3. 5. 2021 8:00 Matematika, 13:30 AJ
4. 5. 2021 8:00 Český jazyk a literatura
5. 5. 2021 8:00 Matematika rozšiřující, 13:00 FJ, NJ, RJ, ŠJ
14. 5. 2021 Výsledky didaktických testů (zpřístupnění nejpozději následující pracovní den)
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků třídy

(16. 5. - 10. 6.)

Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům

5. 6.

Podání žádosti o přezkum didaktických testů společné části (nejzazší termín)
14. - 16. 6. 2021

mimořádný termín didaktického testu pro studenty, kteří se nemohli k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19 a studenty, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci (podrobněji viz zde) a nevykonali DT v řádném termínu úspěšně

14. 6. 2021 9:00 Matematika, 14:30 AJ
15. 6. 2021 9:00 ČJL
16. 6. 2021 9:00 Matematika rozšiřující, 13:00 FJ, NJ, RJ, ŠJ
25. 6. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období
30. 6. Podání žádosti o přezkum profilové části MZ (nejzazší termín)
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. - 10. 9. MZ - didaktické testy - podzimní období, profilová část do 20. 9.
do 10 pracovních dnů Zpřístupnění výsledků písemných prací společné části MZ v podzimním období do 10 pracovních dnů od konání zkoušky
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků žáka Nejpozdější termín předání maturitního vysvědčení studentům

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test bude v roce 2021 trvat 85 minut (původně šlo o 75 minut), kromě psacích potřeb nejsou dovolené žádné pomůcky. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem.

Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test je v roce 2021 prodoužen na 110 minut (původně šlo o 100 minut), dělí se na poslechovou část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem. Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test je nově prodloužen na 135 minut (původně šlo o 120 minut).

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Kritéria hodnocení maturity

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Prospěl s vyznamenáním - všechny povinné zkoušky profilové části známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Prospěl - z žádné povinné zkoušky profilové části nebylo hodnocení 5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Neprospěl - některá ze zkoušek za 5 nebo student neuspěl u některé povinné zkoušky společné části MZ nebo z jiného důvodu nevykonal povinnou zkoušku úspěšně.

Kritéria hodnocení (hranici úspěšnosti) společné části zveřejní MŠMT do 31. 3. 2021

 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ.

Výjimky v letošním roce MŠMT stanovilo pro studenty, kteří konali nařízenou pracovní povinnost/dobrovolnickou práci (přesné podmínky budou zveřejněny zde). Ti mohou vykonat didaktický test i v mimořádném termínu 14. – 16. 6. 2021 a také se jim navyšuje počet opravných termínů k vykonání MZ formou didaktického testu. Místo jednoho řádného a dvou opravných mají tedy jeden řádný termín a 3 opravné.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté.

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise, který si stáhnete zde. Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte zde.

Adresa pro zaslání:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Jak udělat maturitu - stáhněte si náš e-book zdarma, podívejte se na podrobný návod.

Zdroje informací:

změny z ledna 2021 https://sdv.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam?source=rss

https://maturita.cermat.cz/ - vzorové testy, odkazy na právní předpisy, maturitní kalendář

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo studijním oddělení. 

Kam dál?

Přípravné kurzy k maturitě najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

29.1.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému