VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Státní maturita 2021

článek státní maturita 2021 kampomaturite.cz

Státní maturitu v roce 2021 čekají další změny - aktualizováno o změny z března a dubna 2021 a úpravu hodnocení DT z matematiky ze 7. 6. 2021. Podrobné informace najdete v e-booku, který jsme aktualizovali, stáhněte si jej zdarma zde.

 

V článku najdete:

 

Co je obsahem maturity

Společná část 2021

 • Povinná zkouška český jazyk + výběr cizí jazyk/matematika
 • Nepovinné předměty mohou být pouze 2 (další cizí jazyk - AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, matematika nebo matematika rozšiřující - dříve Matematika+)
 • Zkoušky společné části se konají jen formou didaktických testů a jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a % vyjádřením úspěšnosti - na vysvědčení tedy nebude známka ze společné části

Profilová část 2021

 • Povinné zkoušky - ČJL (písemná práce, ústní část), cizí jazyk (písemná práce a ústní část, pokud z tohoto jazyka student koná zkoušku ve společné části), dle RVP 2 případně 3 další profilové zkoušky
 • Nepovinné zkoušky - max. 2 zkoušky z nabídky stanovené ředitelem. Jestliže student koná nepovinnou zkoušku z jazyka ve společné části, koná nepovinnou zkoušku i v profilové části
 • Informace o písemné práci, seznamu literárních děl, délce obhajoby maturitní práce, písemné a praktické zkoušky ředitel školy zveřejní 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části (2020 mimořádně do 29. 10.). I v roce 2021 může ředitel umožnit nahrazení jedné povinné nebo jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem, pokud student koná v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. Didaktický test ve společné části student koná vždy. Písemná část zkoušek z jazyků (ČJL, cizí jazyky) v rámci profilové části je nově zrušena, ústní zkouška je nepovinná.
 • V roce 2021 proběhne písemná a praktická část nejdříve od 19. 4., ostatní části od 16. 5. do 23. 7. 2021, u praktických zkoušek do 27. 8. 2021.

 

Do kdy se musíte přihlásit

Přihlášku je nutno podat řediteli školy do 1. prosince. Nejpozději 20. prosince každý přihlášený obdrží výpis z registru přihlášek od ředitele školy.

Pro podzimní termín je uzávěrka přihlášek obvykle do 25. června, tento rok 23. 7. pro společnou část, 30. 7. pro profilovou část, u praktické zkoušky 4 dny po vykonání této zkoušky.

 

Harmonogram státní maturity 2021

1. 12. Podání přihlášek k maturitě řediteli školy

24. - 26. 5. 2021

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky, řádný termín
24. 5. 2021 DT Matematika 8:00, AJ 13:30
25. 5. 2021 DT ČJL 8:00
26. 5. 2021 DT Matematika rozšiřující 8:00, FJ, NJ, RJ, ŠJ 13:00
7. 6. 2021 Výsledky didaktických testů (u mimořádného termínu do 19. 7. 2021)

28. 6. 2021

Podání žádosti o přezkum didaktických testů společné části (nejzazší termín), u mimořádného termínu do 9. 8. 2021
7. - 9. 7. 2021

mimořádný termín didaktického testu pro studenty, kteří se nemohli k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nebo neuspěli u povinného DT

7. 7. 2021 9:00 Matematika, 14:30 AJ
8. 7. 2021 9:00 ČJL
9. 7. 2021 9:00 Matematika rozšiřující, 13:00 FJ, NJ, RJ, ŠJ
23. 7. Podání přihlášky k náhradní či opravné maturitě pro podzimní období - společná část. Profilová část 30. 7., u praktické zkoušky do 4 dnů od jejího konání
12. 8. Podání žádosti o přezkum profilové části MZ (nejzazší termín), u praktické zkoušky do 20 dnů od jejího konání
15. 8. Zveřejnění zkušebního schématu pro podzimní období (MŠMT)
1. - 10. 9. MZ - didaktické testy - podzimní období, profilová část letos prodloužena do 30. 9., praktická do 13. 10. 2021

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

Předměty společné části maturity

ČJL

Didaktický test bude v roce 2021 trvat 85 minut (původně šlo o 75 minut), kromě psacích potřeb nejsou dovolené žádné pomůcky. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem.

Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena, ústní je nepovinná.

Přípravné kurzy k maturitě z češtiny

Učebnice a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ

Cizí jazyk

Na výběr je AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test je v roce 2021 prodoužen na 110 minut (původně šlo o 100 minut), dělí se na poslechovou část a část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Testy jsou hodnoceny centrálně CERMATem. Písemná a ústní část jsou od jarního období 2021 součástí profilové zkoušky. Písemná část je nově v roce 2021 zrušena, ústní je nepovinná.

Přípravné kurzy k maturitě z cizích jazyků

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků

Matematika

Didaktický test je nově prodloužen na 135 minut (původně šlo o 120 minut).

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Kritéria hodnocení maturity

Povinné zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl/neuspěl a procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Prospěl s vyznamenáním - všechny povinné zkoušky profilové části známka 1 nebo 2, aritmetický průměr ze všech zkoušek do 1,5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Prospěl - z žádné povinné zkoušky profilové části nebylo hodnocení 5 a student uspěl u povinných zkoušek společné části MZ

Neprospěl - některá ze zkoušek za 5 nebo student neuspěl u některé povinné zkoušky společné části MZ nebo z jiného důvodu nevykonal povinnou zkoušku úspěšně.

Kritéria hodnocení (hranici úspěšnosti) společné části po změně (OOP MŠMT 7. 6. 2021)

 • matematika DT 27 % (neuspěl méně než 27 %, původně šlo o 33 %)
 • ČJL DT 44 %
 • cizí jazyk DT 44 %

 

Co když maturitu neudělám?

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu, může konat až dvě opravné zkoušky (pouze z předmětů, v nichž neuspěl, v případě dílčích zkoušek jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl) po dobu 5 let následujících po ukončení studia na SŠ. V tomto roce mají maturanti navíc jeden opravný pokus v období od 7. - 9. 7. 2021.

K opravné zkoušce je nutné se přihlásit u ředitele školy (1. prosince pro jarní termín, 25. června pro podzimní termín, pokud termín spadá na sobotu, neděli nebo svátek, je poslední termín první pracovní den poté.

Co dělat v případě, že neuspějete ani u druhého opravného pokusu? Možností je požádat o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i na stejné škole, kde jste úspěšně dokončili poslední ročník) do vyššího ročníku. Rozhodnutí je na řediteli školy. Poté se můžete znovu přihlásit k maturitě. Pokud již máte maturitu z předchozího vzdělávání, může vám ředitel uznat profilovou část maturitní zkoušky (podrobněji § 81 odst. 6 školského zákona). U společné části se jinak k předchozím výsledkům nepřihlíží.

 

Jak se odvolat - přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky

V případě, že jste neuspěli u některé ze zkoušek nebo byli ze zkoušky vyloučeni, máte následující možnosti (§ 82 561/2004 Sb. v platném znění):

1. Profilové zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení). Žádost je nutné podat na tiskopise, který si stáhnete zde. Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

2. Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost pro přezkoumání si stáhněte zde.

Adresa pro zaslání:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

 

Kde můžete stáhnout zkušební testy k nové maturitě

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

 

Podívejte se na náš videonávod:

Jak udělat maturitu - stáhněte si náš e-book zdarma, podívejte se na podrobný návod.

Zdroje informací:

změny z ledna 2021 https://sdv.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam?source=rss

změny z března 2021

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#maturity

https://www.msmt.cz/file/55059/

https://maturita.cermat.cz/ - vzorové testy, odkazy na právní předpisy, maturitní kalendář

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

V tomto článku jsme vyšli z jednotlivých zákonných norem a naší laické interpretace, všechny informace doporučujeme ověřit na příslušných úřadech nebo studijním oddělení. 

Kam dál?

Přípravné kurzy k maturitě najdete zde 

Profesionálně zpracované otázky a knihy pro přípravu prohlédněte zde

Maturitní otázky, čtenářské deníky a další práce najdete na www.Seminarky.cz

Vzorové testy a ostré testy z letošního roku i předchozích let najdete v sekci Maturita.

 

8.6.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému