VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Rozhovory: Jakou vybrat ekonomickou fakultu či školu?

článek rozhovory jakou vybrat ekonomickou fakultu 12 2019

Na ekonomické fakulty a ekonomicky zaměřené programy a obory se každoročně hlásí kolem 20 % všech uchazečů o studium. Lednové číslo časopisu věnujeme právě jim. Přečtěte si v tomto článku, co o "svých" fakultách a školách říkají jejich vedoucí představitelé, a proč by vám je doporučili ke studiu.

Všem zástupcům škol a fakult jsme položili tyto otázky:

 1. Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na Vaší škole/fakultě?
 2. Čím je Vaše škola/fakulta výjimečná oproti ostatním?
 3. Jak vypadá ideální uchazeč, co by měl splňovat?
 4. Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?
 5. Jak se škola/fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

 

Odpovědi nám poskytli:

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 Mejzlík FFÚ VŠEFakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze  poskytuje vzdělávání ve všech třech stupních studia od bakalářského přes navazující magisterské až po doktorské studium. Studijní programy fakulty a její katedry mají za sebou dlouhou historii sahající až do vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1953. Fakulta připravuje absolventy na práci ve specializovaných oborech, jako jsou auditoři, daňoví poradci, certifikovaní účetní, znalci v oblasti oceňování, finanční analytici a poradci, pracovníci bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí, ale také pro státní správu, finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, ministerstva apod. Absolvování Fakulty financí a účetnictví otvírá cestu k velmi dobrému zaměstnání, nadprůměrnému příjmu, a k pracovním pozicím ve vyšším managementu společností a institucí. V neposlední řadě je výhodou, že studium je bezplatné.

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Jsme přesvědčeni, že Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze je nejlepší fakultou v oboru financí a účetnictví nejen v ČR. Jedná se o fakultu, na které pracují špičkoví učitelé, kteří jsou úzce spojení s praxí tím, že zastávají současně funkce v nejrůznějších profesních organizacích, institucích, poradních orgánech apod. a podílí se tak na jejich řízení, tvorbě pravidel, standardů a také právních předpisů a jejich připomínkování. Tyto své zkušenosti pak mohou nezprostředkovaně předávat studentům při výuce. Do výuky jsou také přímo zapojeni významní odborníci a manažeři z auditorských a poradenských společností, bank, pojišťoven a jiných finančních institucí a orgánů veřejné správy.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Uchazeč o studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze musí mít především hotovou maturitu a měl by mít zájem o některé z povolání, které je v oblasti financí nebo účetnictví a pro jehož výkon jsou studijní programy naší fakulty nejlepší přípravou. Myslím, že neplatí žádné předsudky o tom, jestli je lepším předpokladem absolvování gymnázia nebo obchodní akademie, či jiné odborné střední školy. Hlavním předpokladem úspěšnosti studia je zájem o daný obor, motivace a chuť studovat.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Vzhledem k tomu, že písemný přijímací test se na Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze píše z matematiky a angličtiny, tak doporučujeme zaměřit se na tyto dva předměty. Každý uchazeč myslím sám dobře ví, v kterém z nich je lepší a ve kterém se tak dobrý necítí a podle toho se soustředí na přípravu. Dobrou pomůckou v, jak si kdo stojí, je zkusit si oba testy přímo na VŠE nanečisto, nebo si zkusit vy\řešit vzorový test, který je k dispozici na webových stránkách VŠE. Obecně si myslíme, že se nikdo nemusí přijímací zkoušky bát a pokud má o svých znalostech pochybnosti, pak je nejjednodušší absolvovat některý z přípravných kurzů z matematiky nebo angličtiny.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze oslovuje uchazeče o studium dlouhodobě, systematicky nejrůznějšími způsoby. Mezi hlavní cesty, jak představit fakultu, patří dlouhodobá spolupráce přímo se středními školami. Naši studenti a učitelé jezdí na přednášky na střední školy, pořádáme pro střední školy soutěže, jako je například Účetní olympiáda a zveme na setkání a konference učitele středních škol. Fakultu pravidelně prezentujeme na dni otevřených dveří (zpravidla v lednu - aktuálně 24. ledna 2020) a na veletrhu vysokých škol Gaudeamus. Za důležitý informační kanál a propagaci považujeme také sociální sítě a webové stránky, které používáme a zveme všechny uchazeče k jejich návštěvě na adrese http://ffu.vse.cz

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 Fischer FIS VŠEFakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

V současném prostředí jsou logické myšlení a práce s daty naprosto klíčové pro uplatnění na trhu práce. Informatika, statistika nebo multimediální komunikace vystavěná na datech jsou obory, které jsou zárukou nadstandardního uplatnění pro každého, kdo  je vystuduje. O tom se uchazeči mohou přesvědčit z výsledků nedávného národního šetření absolventů.

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Naše fakulta maximálně dbá na podporu aktivit pro zlepšení studentského života a rozvoj studentského prostředí. Ve spolupráci se studentským spolkem 4FIS pořádáme fakultní koncert, pubkvízy, sportovní seznamováky, lan párty v prostorách školy a další společenské aktivity. Fakulta je výjimečná vztahem mezi vedením fakulty, vyučujícími a studenty. Ve výuce s námi navíc spolupracují špičkoví partneři, namátkou jmenujme UC Berkeley, KPMG, Škoda Auto nebo Český statistický úřad.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Pro nás je nejlepší uchazeč, který má vztah k datům nebo k matematice, protože jsme mu schopni ukázat, jak se dají využít v praxi a v mnoha různých formách. Máme rádi i studenty, kteří jsou tak trochu líní, protože pokud mají logické myšlení, tak jsou to právě oni, kdo umí nejlíp vymyslet, jak si zjednodušit život a díky tomu přijít s inovací nebo s novými a optimalizovanými procesy ve firmě. Hlavní je chuť poznávat, s tou totiž jde všechno.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Zopakovat si matematiku a angličtinu a případně využít vzorových testů na webové stránce VŠE nebo se přihlásit do přípravných kurzů, které pořádají katedra matematiky a angličtiny. Vhodnou volbou může být zkusit Přijímačky nanečisto. Pokud se uchazeči hlásí na programy, kde je možné prominout přijímací zkoušku, tak je dobré si pohlídat pěkné známky na střední škole nebo se zapojit do odborných aktivit a soutěží.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Víme, že uchazeče zajímá, co se na škole naučí a čím v budoucnu budou, ale stejně tak je pro ně důležité vědět, jaký bude vysokoškolský život. Naši fakultu proto prezentují ti nejpovolanější: naši studenti, které můžete kontaktovat na stránce www.stacisezeptat.cz a zeptat se jich opravdu na cokoliv, co vás o naší fakultě zajímá. Jsme upřímní, otevření a s nadšením učíme, co nás baví; právě to vytváří přátelskou atmosféru na naší fakultě.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 VŠE FM BínaFakulta managementu VŠE

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., děkan Fakulty managementu VŠE

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

Proč si vybrat obor management? Dává člověku velkou volnost v tom, co bude v budoucnu dělat. Celý obor je souhrnem několika různých disciplín, které manažer potřebuje k tomu, aby manažerem mohl být a proto je ve své podstatě hodně univerzální a obecný. Obor dává studentům přehled nejen o samotném managementu, ale získávají znalosti a dovednosti týkající se jeho zaměření (ekonomie, ekonomika, marketing, účetnictví a daně, řízení lidských zdrojů, exaktní metody - matematika, statistika, jazyky a další).

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Největším plusem Fakulty managementu je její velikost. Díky menšímu počtu studentů je možný velmi individuální přístup a to nejen ve výuce. Studenti dostávají spoustu příležitostí, jak se mohou seberealizovat, jak v rámci studentských spolků, tak v rámci odborných praxí, které jim nabízí partneři fakulty. Dalším velkým kladem je lokalita, fakulta sídlí v malebném historickém městě Jindřichův Hradec, které je obklopeno nádhernou přírodou. Budova fakulty je po sérii rekonstrukčních akcí na špičkové úrovni a nabízí studentům maximální možný studijní komfort, včetně velkého počtu klidových zón.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je pro nás člověk, který je ochoten se věnovat studiu a zároveň se aktivně podílet na dění na fakultě. Nehledáme tedy studenty, kteří tiše přijdou a tiše odejdou (ačkoliv i tak u nás studovat přirozeně lze) ale takové, kteří chtějí budovat nejen svou budoucnost, ale i tu fakultní. Píle, aktivita, touha posouvat věci kupředu. To jsou nejcennější vlastnosti, které se snažíme v mladých nejen vyhledávat, ale i probouzet.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Příprava na přijímací řízení je dlouhodobá záležitost a opírá se o samotné podmínky přijímacího řízení. Ti, kteří díky své snaze zvládli kvalitně studovat už na střední škole, mají reálnou šanci dostat se na fakultu bez přijímacího řízení. Ti, kterým to nevyšlo, a jsou pozváni k přijímací zkoušce, se na ni mohou připravit vhodnou kombinací samostudia jazyka, matematiky a logického myšlení a přípravou založenou na reálných zadáních přijímacích testů z loňských let. To se týká uchazečů o bakalářské studium. Ti, kteří by rádi na fakultě studovali magisterské navazující studium, mohou rovněž využít vystavených zadání přijímacích testů, případně se mohou zapsat na přípravné kurzy pro přijímací řízení.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Důležitý je pro nás především osobní kontakt s uchazeči. Společně s ostatními fakultami VŠE tak pravidelně navštěvujeme veletrhy pomaturitního vzdělávání (Gaudeamus Brno na podzim, Gaudeamus Praha v lednu), účastníme se společného dne otevřených dveří na VŠE na Žižkově, pořádáme vlastní oficiální dny otevřených dveří, během nichž mají zájemci možnost zhlédnout přednášku proděkana pro studium, prohlédnout si fakultu, koleje a zájemci mohou využít i možnost komentované prohlídky Jindřichova Hradce. Pořádáme i neoficiální dny otevřených dveří, na nichž mají hlavní slovo studenti a nabízejí zájemcům možnost si jen tak na rovinu povykládat o tom, co je zajímá. Pro zájemce je připravena rovněž akce Na den studentem, během níž si mohou vyzkoušet jeden den studenta na vlastní kůži. Rovněž připravujeme odborné přednášky na středních školách (spojené s prezentací fakulty). Informace o tom všem jsou k nalezení na fakultním webu i na sociálních sítích.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 VŠE FMV TaušerFakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

Bakalářské studium na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE kombinuje výuku obecných ekonomických předmětů a kurzů, které dávají absolventům jednotlivých programů odlišné znalosti a možnost se profilovat. Připraví absolventy na navazující magisterské studium i na práci na manažerských pozicích ve firmách či v různých institucích a organizacích.

Na FMV je kromě předmětů z oblasti ekonomie či oborově kladen důraz i na výuku jazyků – absolventi mají znalosti dvou cizích jazyků na úrovni C1 a během studia mají možnost naučit se další jazyky, což vede i k poznávání cizích kultur. Fakulta tak připravuje své absolventy na mezinárodní prostředí, ve kterém najde uplatnění většina z nich.

A jaké jsou důvody, proč studovat na FMV?

 1. Studium na FMV znamená velmi kvalitní a mezinárodně uznatelné vzdělání, kterým absolvent svoji kariéru.
 2. Kromě studia odborných předmětů pracují studenti i na svých jazykových dovednostech – každý absolvent studia ovládá na výborné úrovni alespoň dva světové jazyky.
 3. FMV nabízí jedinečné možnosti studia v zahraničí. Naší snahou je, aby semestr na partnerské škole zažil každý.
 4. Kromě studijního pobytu může student v zahraničí i pracovat v rámci stáže – ta se navíc uzná jako plnohodnotná část studia.
 5. Všichni naši absolventi nastartují úspěšnou kariéru.
 6. Studium na FMV znamená studovat na fakultě, která patří do klubu 7 fakult na světě, které získaly akreditaci EPAS pro dva programy na 5 let.
 7. V rámci navazujícího magisterského studia si lze vybrat z řady atraktivních vedlejších specializací, pomocí kterých student získá specifické znalosti a dovednosti.
 8. Na FMV nejsou studenti osamoceni – na začátku studia zkušenější spolužáci pomůžou novým studentům s adaptací na vysoké škole a ti se mohou zapojit do aktivit mnoha studentských organizací.
 9. Studovat FMV znamená studovat v Praze, v srdci Evropy a jednom z nejkrásnějších měst na světě.

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Základní diferenciační faktor je výrazná orientace na internacionalizaci, a to na všech úrovních. FMV nabízí programy plně vyučované v angličtině, ale i v rámci českých studijních programů se studenti potkají s kurzy, které budou vyučované pouze anglicky. Navíc snahou fakulty je, aby každý jednotlivý student získal mezinárodní zkušenost, ideálně ve formě semestrálního pobytu v zahraničí nebo zahraniční pracovní stáže. Mezinárodní je rovněž i prostředí na fakultě, kdy se studenti potkají s mnoha zahraničními vyučujícími, přijíždějícími na FMV např. z USA, Německa nebo Francie.

Velkou devizou FMV je rovněž odborná jazyková výuka. V rámci bakalářského studia studují všichni studenti dva cizí jazyky po celou dobu, tedy šest semestrů. Z obou jazyků by měli dosáhnout úrovně C1.

To vše se samozřejmě děje při neustálé snaze o co nejvyšší kvalitu nabízeného vzdělání. Naší snahou je, aby absolventi získávali po ukončení studia špičkové pracovní pozice, a to ať již v ČR, nebo v zahraničí. K tomu jim výrazně dopomáhá ona zmíněná mezinárodní zkušenost.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč se zajímá o (mezinárodní) ekonomické či politické dění, nebojí se příliš matematiky a hlavně chce dále rozvíjet svoji znalost dvou cizích jazyků. V rámci této kombinace není lepší místo pro studium, než FMV.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

V rámci matematiky vycházíme ze středoškolské znalosti, to samé platí i pro oba cizí jazyky. Na webových stránkách VŠE lze nalézt vzorové testy pro inspiraci.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

FMV je velmi aktivní v komunikaci směrem k uchazečům. Kromě hezkých webových stránek využíváme samozřejmě moderní sociální sítě, konkrétně Facebook a Instagram (fmv_vse). V rámci Facebooku nás mohou zájemci najít jako @fmvvse a nebo ještě lépe na speciální stránce pro zájemce, kterou spravují přímo naši studenti (@FMVPridejseknam).

Pro zájemce o studium připravujeme dva Dny otevřených dveří, a to jeden celouniverzitní (17. 12.) a jeden speciálně fakultní (18. 1.). Navíc pro studenty středních škol organizujeme program tzv. Stínování výuky, kdy mohou zájemci přijít a strávit den tak, jako by již byli našimi studenty. Vše organizuje náš studentský PR tým. Více informací včetně termínů lze nalézt na našem webu (fmv.vse.cz).

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 UPCE FES ProvazníkováFakulta ekonomicko-správní UPCE

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., děkanka Fakulty ekonomicko-správní UPCE

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

Myslím si, že naše fakulta nabízí v rámci studijních programů velmi pestrý a jedinečný výběr specializací, který od příštího roku ještě rozšíříme o další novinky. Zatímco v letošním roce se uchazeči mohli poprvé přihlásit mimo jiné do profesního bakalářského studijního programu zaměřeného na Obchodní inspekci nebo na další akademicky zaměřený program se specializaci Multimédia ve firemní praxi, tak v příštím roce nabídneme uchazečům novinku Ekonomika regionálního sportu. Uchazeči si proto u nás mohou vybrat od specializací zaměřených na veřejnou správu, podnikovou ekonomiku, management, bezpečnostní problematiku až po informatiku. 

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Nevím, zda je v něčem výjimečná, ale zajímavá je např. tím, že už během studia mají studenti všech specializací možnost získat kredity za vykonanou dlouhodobou stáž, nebo že si studenti sami mohou sestavit svůj rozvrh a tím získat i čas na různé brigády. Nezanedbatelná je i skutečnost, že fakulta nabízí velké množství možností kam vycestovat za studiem do zahraničí v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci studijních programů vyučovaných v angličtině. Od příštího akademického roku otevřeme další studijní program v angličtině double degree Management finančních institucí s TU Drážďany. Pro někoho zase může být zajímavé, že koleje, menzu, knihovnu, či sportovní areál a fakultu od sebe dělí jen pár metrů a studenti nemusí nikam dojíždět.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč je takový, který si vybral na naší fakultě svůj studijní program a specializaci podle toho, že ho tato problematika zajímá. Pokud má navíc dobré znalosti cizího jazyka a třeba i středoškolské matematiky, je to ideální kombinace. 

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací zkoušky se na naši fakultu nedělají. Přijímáme uchazeče na základě studijních výsledků v předposledním ročníku střední školy. Pokud však uchazeč neměl studijní výsledky ve 3. ročníku SŠ nejlepší, potom rozhodně doporučujeme udělat si Test studijních obecných předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek u společnosti Scio. Výsledky testu mu totiž vylepší konečné pořadí pro přijetí. Stejně tak oceňujeme, pokud jsou uchazeči aktivní, např. se zúčastnili Středoškolské odborné činnosti nebo mají certifikát z jazyka.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Uchazeče oslovujeme mnoha způsoby. Účastníme se pravidelně veletrhu Gaudeamus, jezdíme za nimi na střední školy, děláme pro ně popularizační akce, zveme je k nám na fakultu, aby si vyzkoušeli jeden den na vysoké škole  „Náskok na vejšku“. Všechny jejich dotazy rádi zodpovídáme na Dnech otevřených dveří. Ty letošní  budou ve čtvrtek 30. ledna a v sobotu 22. února 2020. Budeme rádi pokud se k nám zájemci přijdou podívat a vezmou s sebou třeba i své rodiče.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 UHK FIM HynekFakulta informatiky a managementu UHK

prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a managementu UHK

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

Rychlá odpověď zní – protože jsme nejlepší! Velmi nás těší fakt, že jsme před několika dny byli vyhlášeni Fakultou roku 2019 mezi fakultami s ekonomickým zaměřením. Uchazeči oceňují atraktivní programy, v nichž propojujeme znalosti a dovednosti z reálného businessu, ekonomie a informačních technologií. Volbou studijního programu si student volí, zda se chce spíše věnovat ekonomii a podnikání, cestovnímu ruchu, informačnímu managementu nebo aplikované informatice. Naši absolventi jsou potom velmi dobře uplatnitelní v praxi.

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Jako první bych jmenoval naše zahraniční styky a obrovské možnosti pro studenty strávit část studia či praxi v zahraničí. Vybírat lze ze široké palety institucí od USA po Tchaj-wan, od Japonska po Kolumbii a vycestovat můžete na semestr, celý rok, nebo pro začátek třeba jen zkusit letní školu. Druhým důvodem je naše úzké propojení s firmami a podniky, jejichž představitelé na fakultě pravidelně přednášejí. Naše vlastní Rada pro spolupráci s praxí, v níž sedí reprezentanti zaměstnavatelů, nám pomáhá zvyšovat atraktivitu programů na straně jedné, a bezproblémovou zaměstnatelnost absolventů na straně opačné. Třetím lákadlem je nepochybně moderní budova fakulty, která poskytuje nadstandardní podmínky ke studiu, relaxaci, ale i k aktivnímu studentskému životu podporovanému mnoha živými organizacemi a spolky. I díky nim se na fakultě stále něco zajímavého děje. Společně se studenty slavíme i fakultní narozeniny akcí Modrý mejdlo (modrá je oficiální barva naší fakulty).

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Otázka obsahující slovo ideální trochu vybízí k odpovědi, že uchazečka by měla mít míry 90-60-90, zatímco muž by měl vypadat asi jako George Clooney zamlada, ale Brad Pitt by zřejmě také uspěl :-).

U přijímacích zkoušek samozřejmě podobné parametry nehodnotíme, ale hledáme uchazeče se zdravým sebevědomím, s přirozenou motivací učit se novým věcem a hlavně se zájmem o obor. Nezáleží nám tolik na tom, odkud uchazeč přichází, ale důležité je, aby měl cíl a chtěl na sobě pracovat. S ostatním už rádi pomůžeme. Právě proto na imatrikulacích vítám studenty se slovy chorálu liverpoolských fanoušků – you will never walk alone. A myslím to naprosto vážně.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Hledáme aktivní uchazeče, kteří vědí, že chtějí právě k nám, a proto nabízíme mnoho možností, jak si vlastní aktivitou místo na fakultě pojistit ještě před přijímacími zkouškami. Podle zvoleného oboru má uchazeč možnost prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě výsledku maturitní zkoušky z matematiky či matematiky+, umístěním v soutěžích jako je matematická či logická olympiáda, SOČ, Amavet, České hlavičky a dalších. Na jiných oborech lze prominout přijímací zkoušku z jazyka na základě certifikované zkoušky.

Pokud bude uchazeč konat přijímací zkoušky, doručuji přípravné kurzy organizované fakultou. Všechny podrobnosti k přijímacím zkouškám, možnostem jejich prominutí i k přípravným kurzům jsou na našem webu. 

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Kromě tradičních dnů otevřených dveří, účasti na výstavách a veletrzích, výjezdech na partnerské střední školy, popularizujeme naše programy i na akcích pro širokou veřejnost jako je například Noc vědců, Investiční fórum, Den Pí nebo na přednáškách zvaných osobností. Samozřejmostí je aktivní prezentace na sociálních sítích, pravidelně spoluorganizujeme soutěže pro žáky ZŠ a SŠ a i tímto způsobem podporujeme a hledáme talenty. Ve spolupráci s VŠE Praha a Technickou univerzitou v Liberci realizujeme ministerstvem financovaný projekt tojeit.cz (#tojeit) na podporu zájmu středoškoláků o studium informatických programů.

Za velmi úspěšný považujeme vlastní program FIMka LIVE, který potenciálním zájemcům umožňuje nahlédnout do našich prostor individuálně a poznat život na fakultě v doprovodu našich studentů. Pro uchazeče jsou dle mého názoru současní studenti fakulty tím nejlepším zdrojem informací. A často prozradí i to, na co byste se možná i báli zeptat ;-)

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 UK FSV IES GregorInstitut ekonomických studií FSV UK

doc. Martin Gregor, ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

Špičkové vzdělání oceňované i v zahraničí, vynikající odborníci z akademické sféry i praxe, mladí pedagogové, vysoké umístění v mezinárodních žebříčcích, pokročilá výuka v angličtině a komorní atmosféra – to jsou určitě hlavní důvody, proč studovat ekonomii a finance na Univerzitě Karlově, konkrétně na Institutu ekonomických studií FSV UK. Většina dnešních problémů lokálního i mezinárodního charakteru má ekonomický rozměr. Studium ekonomie a financí je tedy dobrá volba pro každého, kdo se zajímá o to, jak funguje svět, chce, aby fungoval ještě lépe a dokázal i svoji představu uplatnit.

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Naši studenti si často chválí komorní atmosféru, která u nás – jako na výběrové škole – panuje. Oceňují možnost nastartovat nejen domácí, ale i mezinárodní kariéru už při studiu, ať už díky studijnímu pobytu na zahraniční univerzitě, nebo zahraničním pracovním stážím, které mohou během studia absolvovat. Oblíbené jsou též aktivity studentského spolku E-klub, které přispívají k týmovému duchu a přátelské atmosféře ve škole.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by měl mít kvalitní matematické základy a odhodlání věnovat se do hloubky matematice, statistice a ekonometrii. Ochota pracovat s daty a programovat se rovněž hodí. Důraz klademe na abstraktní myšlení, studenti u nás rozvinou své logické uvažování a analytické schopnosti pro složité kvantitativní problémy. Také by měl být dobře jazykově vybaven, protože většina výuky u nás probíhá v anglickém jazyce. Přijímací zkouška se koná formou Národní srovnávací zkoušky organizované společností SCIO. Uchazeči o studium musí složit zkoušku z matematiky a obecných studijních předpokladů a dosáhnout potřebného percentilu. Nicméně například uchazeče, kteří se skvěle umístí v matematické olympiádě, bereme rovnou, bez přijímaček.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Národní srovnávací zkouška SCIO má tu výhodu, že ji lze absolvovat vícekrát, přičemž se studentům započítává nejlepší výsledek. Odpadá tedy stres z jediného pokusu v jediném termínu. Doporučujeme dlouhodobou přípravu, zejména zaměřenou na studium matematiky. Pokud to střední škola umožňuje, je vhodné, aby student navštěvoval speciální matematické a ekonomické semináře. Mnoho zajímavých novinek ze světa ekonomie a naší výuky najdou studenti také na našem webu a na jiných specializovaných webech.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Kromě toho, že dvakrát do roka pořádáme den otevřených dveří a publikujeme či inzerujeme v relevantním tisku a on-line, vysíláme také naše studenty na gymnázia a jiné střední školy, aby tamním žákům prezentovali studium na IES. Středoškolským studentům rovněž nabízíme možnost stáží, aby se s fungováním našeho institutu mohli v detailu osobně seznámit.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 TUL EF ŽižkaEkonomická fakulta TUL

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan Ekonomické fakulty TUL

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší fakultě?

U nás si z ekonomických oborů vybere každý. Nabízíme široké uplatnění ve službách, včetně cestovního ruchu, v průmyslu, mezinárodním obchodu, marketingu nebo i v oblasti informatiky. U jednotlivých oborů je zajištěna návaznost, takže nastupující studenti se mohou od bakaláře úspěšně probojovat například až k doktorátu. Naše nabídka studijních programů zahrnuje jak tradiční akademicky zaměřené obory, tak i profesně orientované s vyšším podílem praxe. Například informatici (studenti Informačního managementu) tráví na povinné praxi celý třetí ročník. Připravujeme studenty nejen na budoucí pozici zaměstnanců, ale i na samostatnou dráhu v podnikání. Proto jsme také založili Student Business Club, který celoročně organizuje přednášky odborníků z praxe, školu podnikání a soutěž o nejlepší studentské nápady. Skloubit touhu po cestování spolu se studiem není na EF TUL problém. Na zahraniční studijní a i profesní stáž mohou studenti vycestovat i několikrát během studia. U vybraných partnerských univerzit (např. ve Velké Británii, Německu) umožňujeme dokonce kromě českého možnost získání  i zahraničního titulu.

Čím je vaše fakulta výjimečná oproti ostatním?

Naše fakulta je ideálním řešením pro mladé lidi, kterým nestačí si přednášku pouze odsedět, ale chtějí se aktivně zapojovat do dění na fakultě i mimo ni. Velké množství mimostudijní činnosti, projektů a zájmových spolků představuje skvělou příležitost, jak si rozšířit obzory, získat zkušenosti a například i navázat užší vztah s firmami, které s fakultou úzce spolupracují. Našimi nejsilnějšími stránkami jsou - osobní přístup a domácké klima fakulty, velmi úzké propojení s praxí, podpora podnikavosti a velmi slušné možnosti zahraničních výjezdů. Díky smlouvám s desítkami zahraničních univerzit, má každý student, který chce absolvovat část svého studia mimo hranice České republiky, jedinečnou možnost vycestovat na jakoukoli z těchto univerzit dle svého vlastního výběru. Technická univerzita v Liberci nabízí možnost kvalitního ubytování na našich harcovských kolejích, které několikrát vyhrály soutěž o nejlepší kolej roku. Studenti se o ubytovací místa bát určitě nemusí. Koleje dokáží kapacitně uspokojit všechny zájemce. A Liberec? Ten je ideálním místem ke studiu i životu. Blízké Jizerské hory a Český ráj nabízí mnoho příležitostí pro turistiku, letní i zimní sporty. Které jiné město Vám umožní, abyste za dvacet minut byli od fakulty tramvají na sjezdovce pod Ještědem? Stotisícový Liberec zajišťuje i dostatek kulturních akcí, a pokud se přeci jen někomu „stýská“ po rušnějším životu, za hodinu a půl je autobusem v centru Prahy.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Význam slova „ideální“ je dokonalý, nedosažitelný, neskutečný, vysněný. Nic takového náš uchazeč splňovat nemusí. Jsou uchazeči, kteří již nyní mají svůj sen, svůj „dream job“ v oblasti ekonomie a jdou si za tím. Druhá skupina uchazečů tak nějak ví, co nechce v životě dělat, ale ještě možná neví, co vlastně chce dělat. Tomuto uchazeči stačí motivace studovat a ochota zkoušet nové věci, se vším ostatním mu rádi pomůžeme.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací zkouška se skládá z testu z angličtiny a testu obecných studijních předpokladů. U angličtiny požadujeme stejnou úroveň, jaká je nutná ke zvládnutí státní maturity z angličtiny. Příprava na maturitní zkoušku z jazyka uchazečům tedy postačí i na zvládnutí přijímacích zkoušek k nám na fakultu. Test obecných studijních předpokladů je podobný testům Scio. Nicméně „přijímačkám“ se studenti mohou dokonce zcela vyhnout, pokud složí maturitní zkoušku z matematiky alespoň s prospěchem dobře. Právě matematiky se někteří studenti ekonomických oborů bojí. Podle mých zkušeností je tento strach neopodstatněný. Každopádně pokud u studentů tato obava přetrvá, nabízíme jim možnost využít přípravný kurz na začátku studia nebo nově i vyrovnávací kurz matematiky přímo v prvním ročníku.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Osobně se s námi mohou uchazeči setkat na Dnech otevřených dveří Univerzity (23. 11. 2019) i Ekonomické fakulty (12. 2. 2020), na veletrhu Gaudeamus v Praze (22. až 24. 1. 2020) a na veletrhu pracovních příležitostí T-Fórum. Všechny potřebné informace studenti najdou i na našich webových stránkách a speciálním webu pro uchazeče „moje ŠKOLA“ (www.ef.tul.cz/mojeskola). Fakultní profil máme i na portálech vysokeskoly.cz a czechuniversities.com. Jsme k zastižení rovněž na sociálních sítích. Naše profily mohou studenti sledovat jak na Facebooku, tak i Instagramu, kde se na nás mohou kdykoli obrátit prostřednictvím komentáře či zprávy. Rádi jim jejich dotazy zodpovíme, případně pomůžeme s podáním přihlášky. 

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 VŠPJ BáčaVysoká škola polytechnická Jihlava

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

Pod Katedru ekonomických studií spadá bakalářský studijní program Finance a řízení. Hlavním důvodem výběru je propojení tohoto programu s praxí, tj. kromě teoretických základů jsou studenti směřování k využití daných poznatků v reálném světě, tj. ve firmách či organizacích. Už název programu napovídá, že jde především o ekonomické zaměření a témata související s ekonomií, financemi, vedením firem a lidí, marketingem, účetnictvím, daněmi apod., na což navazují předměty typu "Cvičná firma" či "Podnikání fyzické osoby" nebo "Simulační manažerské hry", kde už si každý může vyzkoušet, jak by to v praxi mohlo fungovat. Završením studia je pak 15 týdnů skutečné praxe ve vybrané firmě či organizaci. Všichni studenti/absolventi mají tedy po vystudování za sebou zároveň i nějakou praxi, a to bez ohledu na to, zda se budou nadále ubírat tímto směrem či nikoli. 

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Jednak uvedeným napojením na praxe a dále osobním přístupem všech vyučujících a zapojením odborníků z praxe do výuky.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat? Ideální uchazeč by měl mít především zájem o to, aby se něco nového dozvěděl a aby posunul své znalosti a zkušenosti více k reálné praxi. Měl by mít určité předpoklady ke studiu, což znamená především zájem, snahu a vytrvalost. Některé znalosti ze střední školy (např. jazyk, matematika, účetnictví, ekonomika) mohou být výhodou.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

V posledních letech na studijní program Finance a řízení přijímáme uchazeče bez přijímacího řízení, tj. speciální příprava nutná není, ale doporučujeme nezapomínat na látku ze střední školy a poté nepodcenit začátek studia a využívat všechny dostupné materiály k opakování či studování.

Jak se fakulta snaží oslovovat uchazeče o studium?

Většina našich uchazečů se rekrutuje z Kraje Vysočina a okolí, a proto cílíme na lokální média. Hlavním nástrojem k informování o našich oborech a k získávání nových uchazečů jsou on-line nástroje – cílené kampaně na internetu. Spolupracujeme i se středními školami v našem kraji a z této spolupráce také získáváme mladé zájemce o studium. Navštěvujeme i veletrhy, kde se prezentují vysoké školy. Tím, že je naše škola v porovnání s většinou ostatních vysokých škol menší, mají zájemci o studium možnost využít i individuálních návštěv,  kdy se jim věnuje přímo člověk z katedry, o jejíž studium mají zájem. Samozřejmě nabízíme zájemcům o studium i návštěvu během Dne otevřených dveří, který se bude na naší vysoké škole konat dne 27. února 2020.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 UNYP AntonopoulosUniversity of New York in Prague, s.r.o.

Andreas Antonopoulos, M.Eng., MBA, Ph.D., rektor University of New York in Prague, s.r.o.

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

The University of New York in Prague je vedoucí institucí vyššího vzdělávání v angličtině v Praze. UNYP nabízí studentům možnost získat americký titul ze State University of New York, Empire State College v unikátní mezinárodní atmosféře (studenti UNYP pocházejí z více než 60 zemí světa). Americký styl výuky pomáhá studentům rozvíjet kritické myšlení a připravuje je tak dobře na jejich budoucí kariéru.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

UNYP je jediná instituce vyššího vzdělávání, která umožňuje studentům získat dvojí titul: jeden z University of New York in Prague akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a druhý americký ze State University of New York, Empire State College.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Student, který má rád odlišný, interaktivní a individuální styl výuky. Aktivní a zvídaný člověk, kterého baví zapojení do mnoha zajímavých projektů. Rád tráví čas v multikulturním mezinárodním prostředí.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazeči musí být motivovaní a ovládat angličtinu na úrovni požadované pro vybraný studijní program, všechny naše programy jsou kompletně vyučované v angličtině.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Kromě klasických marketingových kanálů jezdíme na veletrhy vzdělávání po celém světě a každý měsíc pořádáme dny otevřených dveří u nás na univerzitě. UNYP je zároveň partnerem některých zajímavých českých projektů pro mladé jako je Evropský parlament mládeže v ČR, Junior Achievement Czech a AC Sparta Praha. Naším cílem je oslovit mladé lidi po celém Česku a podpořit je v různých vzdělávacích a sportovních aktivitách.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 MVŠO ZimmermannováMoravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., rektorka Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

Protože se u nás nebudou nudit. Přistupujeme k výuce trochu jinak než ostatní vysoké školy, máme hodně seminářů, studenti pracují v týmech a ve výuce používáme například simulační hry. Máme rovněž hodně zahraničních partnerů, takže naši studenti mohou vyjet na semestrální i kratší pobyt v rámci programu ERASMUS+, případně mohou absolvovat pobyt v Číně nebo letní školu v Německu.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Od ostatních vysokých škol nás odlišuje především schopnost propojovat výuku s praxí. Máme profesně zaměřenou akreditaci, takže u nás kromě domácích profesorů přednášejí   manažeři z velkých nadnárodních firem i zakladatelé start-upů. Studenti chodí na povinné praxe, připravují případové studie a pravidelně konzultují své profesní preference v kariérním centru. I díky tomu máme v České republice jednu z nejvyšších uplatnitelností absolventů.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Ideální uchazeč by měl být kreativní, nápaditý a komunikativní. Hlavně by měl mít jasno v tom, co od života a školy očekává a kam směřuje.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Na naší škole neprobíhají klasické přijímací zkoušky, studenti píšou motivační dopis a dokládají maturitu a prospěch na střední škole. Před začátkem studia je důležité, aby měli budoucí vysokoškoláci obecný přehled a znalosti ze střední školy. Detailní odborné znalosti z ekonomie nebo managementu mít určitě nemusí, od toho jsme tady my, abychom jim předali naše vědomosti a know-how.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Hodně spolupracujeme se středními školami. Pomáháme jim s vedením výuky odborných seminářů, připravujeme pro ně různé soutěže a workshopy. Je potřeba studentům ukázat, že se ekonomických oborů nemusejí bát, a že studium na ekonomické škole není jen nudná statistika a matematika.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 UC ČadilUnicorn College s.r.o.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor Unicorn College s.r.o.

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

Unicorn College nabízí dva ekonomicky zaměřené bakalářské profesní programy - Business Management a double degree program International Management ve spolupráci s německou FHWS Würzburg. Dále nabízíme profesní magisterský program Aplikovaná ekonomie a analýza dat. Našimi silnými stránkami je důraz na provázání teorie a praxe a praktická uplatnitelnost absolventů. Naši absolventi mají vynikající uplatnění na trhu práce (nulová nezaměstnanost, práce ve vystudovaném oboru). Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se zakladatelskou firmou Unicorn (největší český výrobce software) i významnými partnery (např. Microsoft, KPMG, Allianz) jsme schopni pružně reagovat na potřeby trhu práce a připravit uchazeče na budoucnost.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Výjimečnost vidím především v aplikované výuce, která intenzivně využívá moderní technologie. Při výuce standardně používáme například streamované přednášky nebo webináře. Všechny studijní opory jsou studentům k dispozici online, vyvíjíme také online aplikace pro kurzy a knihy, a to nejen pro naše studenty ale pro širokou veřejnost. U přímé výuky klademe důraz na kontaktní formu – řada předmětů tak obsahuje workshopy nebo heckatony. Naše ekonomické programy mají značný přesah do využití IT technologií (studenti mohou studovat např. databáze, GIS apod.). Za výjimečnou lze považovat zahraniční spolupráci s mezinárodním výzkumným střediskem CERN v Ženevě  na experimentu ATLAS, kdy prostřednictvím této kooperace spolupracujeme s dalšími partnery jako jsou např. Oxford University, Ženevská Universita, Lawrence Berkley Laboratory (USA) a dalšími. Studenti se mohou v rámci svých bakalářských nebo diplomových prací aktivně zapojit do této spolupráce a případně absolvovat i pobyty na těchto institucích.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Bude to možná znít jednoduše, ale ideální uchazeč musí mít především chuť studovat. To znamená učit se nové věci a aktivně se do výuky zapojovat. Neaktivní studenti, kteří si výuku maximálně „odchodí“, pro nás nejsou příliš perspektivní a většinou po prvním ročníku studium ukončí.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Uchazeči by určitě měli ovládat středoškolskou matematiku a mít angličtinu alespoň na úrovni B1. Tím nechci říci, že by museli nutně z matematiky maturovat, nicméně ekonomie je disciplína, která alespoň základní matematické znalosti a logiku z podstaty věci vyžaduje. Pokud si někdo myslí opak, nenabízí dle mého názoru kvalitní ekonomické vzdělání. Na Unicorn College si samozřejmě uvědomujeme, že znalosti matematiky jsou mezi středními školami na různé úrovni, proto našim studentům nabízíme srovnávací kurz matematiky jako volitelný předmět.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Aktivně pořádáme přednášky pro partnerské střední školy, které se týkají aktuálních témat ze světa IT a ekonomie. Pro zájemce o studium IT (ale i budoucí ekonomy se zájmem o technologie) pořádáme každý semestr semináře v rámci naší víkendové akademii WeCanCode. Zde si studenti pod dohledem zkušených pedagogů Unicorn College zábavnou formou vyzkouší nejrůznější technologie jako např. IoT stavebnici Hardwario, Arduino či Micro:bit. Uchazeči nás také mohou sledovat na sociálních sítích (aktivně využíváme Facebook, Instagram a LinkedIn). Několikrát do roka pořádáme pro zájemce o studium dny otevřených dveří, kde můžou poznat prostředí školy a nechat si zodpovědět otázky od zástupců kateder. Také pro studenty pořádáme interaktivní dny otevřených dveří, kde si můžou vyzkoušet VR, HoloLens nebo IoT stavebnice.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 AMBIS MannováVysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

RNDr. Martina Mannová, rektorka Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu - AMBIS, a.s.

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

Jednou z předností studia na vysoké škole Ambis je bezesporu praktická výuka, které se našim studentům dostává. Výuka je vedena odborníky, kteří studentům předávají své znalosti a zkušenosti nabité během své vlastní mnohaleté praxe. Díky tomu jsou naši absolventi připraveni na zapojení se do pracovního procesu a nemají problém s nalezením vhodné pracovní pozice. Za další přednost studia na Ambis lze považovat široké spektrum nabízených oborů a zaměření, díky čemuž naši studenti studují předměty, které je baví. V neposlední řadě je třeba vypíchnou servis ze strany studijního oddělení, které je studentům vždy k dispozici.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Ambis je v současné době největší soukromou školou v České republice. Studentům nabízíme širokou škálu oborů a zaměření a to prostřednictvím praktické výuky, vedené odborníky z praxe. Naši studenti si kromě oboru studia volí i jeho zaměření a studují tak přesně to, čemu by se chtěli v budoucnu věnovat. Výuka je tak pro naše studenty nejen přínosná, ale i zábavné. Za vše hovoří vysoké procento uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Správným uchazečem je každý, kdo má zájem o studium daného oboru a především motivaci studium úspěšně zvládnout. Věk, střední škola, či známky z maturitní zkoušky u nás nehrají roli J To, co nás zajímá, je především již zmíněná motivace a chuť se studiu věnovat.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Přijímací řízení na Ambis probíhá formou motivačního pohovoru. Na pohovoru si budeme povídat hlavně o tom, co vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování. Na pohovor tak není třeba žádná speciální příprava. Od uchazečů očekáváme především zájem o problematiku, kterou se jimi vybraný obor zabývá.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Ambis pravidelně pořádá dny otevřených dveří, účastní se veletrhů souvisejících s vysokoškolským vzděláváním (např. Gaudeamus) apod. Uchazečům o studium jsme k dispozici každý všední den a to nejen na e-mailu či telefonu, ale i na online chatu, který je k dispozici na našich webových stránkách.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 VŠFS StrakováVysoká škola finanční a správní, a.s.

Magdalena Straková, tisková mluvčí Vysoké školy finanční a správní, a.s.

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

Naše univerzita nabízí vedle skutečně širokého spektra studijních programů (od Ekonomiky a managementu, přes Finance, až po Kriminalistiku) kvalitní obsah výuky, propojení s praxí prostřednictvím špičkových pedagogů, kteří svůj obor znají takříkajíc zevnitř, a také klientský přístup.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Tím je právě výše zmiňovaný klientský přístup. V žádném případě to neznamená, že snižujeme nároky na studenty. Leckdy je tomu právě naopak. Ale jsme připraveni mu vyjít vstříc třeba v podobě konzultací, výuka pro kombinované studenty je nastavena tak, aby vyhovovala jejich potřebám apod. Ale možná tím nejcennějším je, že pro nás student není jen položkou ve statistice, oproti jiným vysokým školám máme např. personálně velmi dobře obsazené studijní oddělení. „Svoji“ studijní referentku tak může snadno kontaktovat každý student.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Především a zejména by měl mít ochotu a chuť studovat a pracovat, zájem o obor, který si vybral. A v případě prezenčních, ale kde je to možné, tak i kombinovaných studentů, by měl mít chuť vycestovat v rámci studia do zahraničí. U nás má velkou šanci.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Teoreticky by měl vystačit s předchozím studiem, ale víme, že ne vždy tomu tak je. Nabízíme proto uchazečům o studium na naší univerzitě celou řadu přípravných kurzů, třeba v ekonomii nebo matematice. Jejich absolvování jim zajistí, že znalosti, s nimiž zahájí studium, budou na dostatečné úrovni.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Přestože marketing byl u nás vždy jedním z důležitých nástrojů, koneckonců jsme v naší dvacetileté historii byli průkopníkem reklamy na studium na vysoké škole, tou nejlepší vizitkou jsou naši absolventi. Snažíme se připravovat kvalitní absolventy, kteří se dokážou dobře prosadit na trhu práce. A právě oni a jejich další úspěch jsou nejjistějším způsobem, jak přilákat další zájemce o studium.

(zpět na úvod)

článek rozhovory ekonomické fakulty 12 2019 ŠAVŠ MertlíkŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Proč by si měli uchazeči vybrat obory právě na vaší škole?

Studijní programy a specializace ŠKODA AUTO Vysoké školy nabízejí unikátní propojení teoretické a aplikované výuky ekonomických a technickoekonomických předmětů s důkladnou jazykovou přípravou a s podnikovou praxí v jedné z více než 40 partnerských společností v ČR i v zahraničí. Semestrálním či delším studiem nebo praxí v zahraničí projde 60 % absolventů školy. Absolvent bakalářského studia je komplexně připraven pro práci specialisty nebo manažera ve zvoleném oboru, stejně jako k pokračování ve studiu v navazujících magisterských studijních programech. Vysoká kvalita studijních programů ŠKODA AUTO Vysoké školy je pro absolventy zárukou prvotřídního profesionálního uplatnění v jakékoli oblasti hospodářského života kdekoli na světě.

Čím je vaše škola výjimečná oproti ostatním?

Studijní programy a specializace ŠKODA AUTO Vysoké školy nabízejí unikátní propojení teoretické a aplikované výuky ekonomických a technickoekonomických předmětů s důkladnou jazykovou přípravou a s podnikovou praxí v jedné z více než 40 partnerských společností v ČR i v zahraničí. Semestrálním či delším studiem nebo praxí v zahraničí projde 60 % absolventů školy. Absolvent bakalářského studia je komplexně připraven pro práci specialisty nebo manažera ve zvoleném oboru, stejně jako k pokračování ve studiu v navazujících magisterských studijních programech. Vysoká kvalita studijních programů ŠKODA AUTO Vysoké školy je pro absolventy zárukou prvotřídního profesionálního uplatnění v jakékoli oblasti hospodářského života kdekoli na světě, o čemž svědčí nejen nulová nezaměstnanost našich absolventů, ale především i  jejich platové ohodnocení.

Jak vypadá ideální uchazeč a co by měl splňovat?

Absolvent střední školy, otevřený novým poznatkům a s chutí na sobě pracovat. A také otevřený vůči světu.

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

Jelikož ve ŠKODA AUTO Vysoké škole přijímací řízení neobsahuje přijímací zkoušku, je klíčové ukončení středního vzdělání s maturitou.

Jak se škola snaží oslovovat uchazeče o studium?

Všemi dostupnými marketingovými kanály – od on-line marketingu po intenzívní spolupráci se středními školami.

(zpět na úvod)

Postřehy zástupců vedení technických fakult z celé republiky si přečtěte zde. Zářijové číslo časopisu je celé věnované technickým oborům, zdarma si je prolistujte a nezapomeňte si stáhnout e-book zdarma Jak se dostat na technické obory.

 

17.12.2019


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému