VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Rozhovory: Jak vybrat fakultu se zaměřením na přírodovědu, ekologii či zemědělství?

článek rozhovory přírodověda, eko, zemědělství 3 24

Láká vás uplatnění v oboru se zaměřením na přírodovědu, ekologii nebo zemědělství? Vedoucí pracovníci 15 fakult vám pomohou s nasměrováním. Výběr z rozhovoru najdete také v dubnovém čísle časopisu Kam po maturitě - čtěte zdarma zde.

Všem zástupcům škol a fakult jsme položili tyto otázky:

 1. Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?
 2. Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?
 3. Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?
 4. Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Odpovědi nám poskytli:

 

článek rozhovory děkani přf ČZU FAPPZ SoukupFakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU

prof. Ing. Josef Soukup, CSc., děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

V oblasti zemědělských a aplikovaných přírodních věd patříme v ČR k těm nejlepším univerzitám, jak dokládají výsledky hodnocení doma i v mezinárodních žebříčcích, např. Academic Ranking of World Universities. Fakulta disponuje nejmodernějším technickým vybavením: laboratořemi, přístroji, skleníky, experimentálními stanicemi, chovy zájmových i hospodářských zvířat, veterinární ordinaci, potravinářským pavilonem a mnoho dalšími zařízeními. Kampus univerzity byl vyhodnocen UI GreenMetric z pohledu udržitelnosti na prvním místě mezi univerzitami v ČR a poskytuje jedinečné prostředí pro studium, odpočinek, zábavu, sport i bydlení na jednom místě. Ze strany studentů je oceňován široký výběr studijních programů a vstřícný přístup pedagogů. Nabízíme i programy v anglickém jazyce, čeští studenti se tak setkávají se zahraničními a mohou vyjíždět na výměnné pobyty a letní školy do zahraničí, kde máme více než 100 kvalitních smluvních partnerů.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Profil a uplatnění absolventů do jisté míry předurčuje již studijní program, který si zvolili. Většina našich programů je koncipována pro dobré uplatnění v praxi. Nicméně studenti se v rámci studovaného oboru mohou rozhodnout, zda se chtějí více připravovat pro profesní dráhu a pak si volí předměty ve svém studijním plánu, odborné praxe a kvalifikační práce více prakticky zaměřené. Pokud chtějí pokračovat ve studiu a věnovat se více výzkumu, případně vědecké dráze, mají možnost pracovat již během studia společně s pedagogy v některém z výzkumných týmů v laboratořích a na dalších experimentálních zařízeních, s perspektivou doktorského studia.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Fakulta má již dnes velkou diverzitu programů, ale stále se přizpůsobujeme společenské poptávce i požadavkům praxe. Nově jsme akreditovali studijní program se zaměřením na precizní zemědělství a chceme se více angažovat i v oblasti veterinárních oborů, kde již třetím rokem běží bakalářský studijní program Veterinární asistent a vypisujeme přijímací řízení i do navazujícího magisterského programu. Zemědělství, potraviny a zdravá výživa, péče o životní prostředí, zvířata a rostliny, jsou zajímavé a v každé historické době důležité obory a my v nich chceme poskytovat to nejlepší vzdělání. Fakulta prošla v uplynulých desetiletích obrovským kvalitativním rozvojem a pro nás je velkou výzvou tento trend udržet a dále se rozvíjet.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč je takový, který k nám jde proto, že je ochoten věnovat se naplno studiu, aby co nejvíce vytěžil z potenciálu, který naše fakulta skýtá, jak z pohledu vysoce kvalifikovaných učitelů, tak i moderního zařízení pro teoretickou i praktickou výuku. V minulém roce jsme do všech studijních programů zavedli přijímací zkoušky, aby se ve studijních kolektivech scházeli motivovaní studenti. Není však třeba se jich bát, otázky jsou na úrovni základů středoškolského učiva a nabízíme i přípravné kurzy a přijímačky „na nečisto“.  

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf ČZU FŽP KomárekFakulta životního prostředí ČZU

prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., děkan 

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Jsme tuzemskými lídry ve vysokoškolském vzdělávání zaměřeném na komplexní péči o životního prostředí, a to spolu důrazem na aplikovatelnost vědomostí v praxi. Ochrana přírody a aktivní management životního prostředí jsou samozřejmou součástí kultury vyspělé moderní společnosti a jejich význam a důležitost v budoucnosti jen poroste. Naším cílem je proto vzdělávat budoucí profesionály, kteří nám pomohou se vyrovnat s aktuálními i budoucími výzvami.
 
Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Vzdělání, které poskytujeme, obsáhne celé spektrum vědeckých disciplín, včetně bohaté nabídky terénních cvičení, praxí (včetně zahraničních) a zapojení do špičkových vědeckých týmů nebo mezinárodních projektů. Našim přístupem reagujeme na aktuální poptávku praxe a globální výzvy, které potřebují kvalitní profesionály. Naši absolventi velmi úspěšně nacházejí uplatnění nejen ve státní správě na všech rozhodujících pozicích (např. v rámci ministerstev, správních úřadů nebo třeba v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR), výzkumných institucích, ale také v soukromém sektoru.
 
Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Fakulta chce pokračovat ve svých dobře nastavených trendech. Soustředit se primárně na kvalitu a to jak u svých studentů a vzdělávacích aktivit tak i u těch výzkumných. Jedním z důležitých aspektů je jistě zvyšování internacionalizace prostředí na fakultě. Proto klademe důraz jak na výjezdy studentů do zahraničí, tak chceme i dále zvyšovat počty studentů ze zahraničí, kteří se hlásí do našich anglicky vyučovaných oborů. Zároveň si uvědomujeme aktuálnost problematiky ochrany životního prostředí a budeme se snažit i nadále významně zasahovat do veřejné diskuze o souvisejících odborných tématech.
 
Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč o studium u nás by měl mít upřímný zájem o prostředí, ve kterém žije. Pokud se zajímá o svět kolem sebe, není mu lhostejné, jak bude vypadat příroda a životní prostředí v budoucnosti, zajímá ho, jak problémy řešit i chce odhalovat souvislosti, které nás propojují s celým světem, pak má ideální předpoklady pro úspěšné studium na naší fakultě.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf ČZU TF MašekTechnická fakulta ČZU

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D., děkan 

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Technická fakulta ČZU nabízí unikátní studentům získat kombinaci dovedností a znalostí v technických inženýrských programech, které pokrývají oblasti vzdělávání zemědělství, dopravu, strojírenství a energetiku včetně IT. Podle volby studijního programu si studenti mohou vybrat užší specializaci v problematice, které se chtějí po absolvování fakulty věnovat. Fakulta nabízí dva zcela jedinečné studijní programy, a to Inženýrství údržby a Precizní zemědělství, které je možné v České republice studovat právě jen na naší fakultě. Díky Inženýrství údržby se tak udržitelnost techniky nestane pouze prázdnou frází. Technická fakulta disponuje moderní infrastrukturou a laboratořemi, které umožňují studentům provádět praktické experimenty a výzkum v rámci vybraných oborů zájmu. Studenti mají přístup k pokročilým technologiím a zařízením nejen v oblasti akreditovaných studijních programů. Důraz je kladen na neustálou inovaci technického vybavení i inovaci náplně jednotlivých studijních předmětů tak, aby studenti vždy mohli pracovat s nejnovějšími poznatky daného oboru. Tyto investice umožňují Technické fakultě poskytovat kvalitní vzdělání, provádět výzkum na vysoce úrovni a přispívat k inovacím a rozvoji ve svém oboru. Současně investujeme do vývoje a implementace inovativních výukových metod a technologií, které podporují aktivní učení, projektově orientované učení a další pedagogické přístupy, jež pomáhají studentům lépe porozumět teorii a aplikovat naučené koncepty. Zároveň mohu hrdě prohlásit, že všechny naše studijní programy byly akreditovány bez připomínek na maximální možnou dobu.


Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Díky bohaté projektové činnosti fakulty mají studenti i v pregraduálním studiu možnost zapojit se do řešení vybraných projektových či grantových úkolů. Ve větší míře se tak děje většinou při zpracování závěrečných bakalářských či diplomových prací. V každém studijním programu je zařazena i povinná praxe, kde si studenti mohou, s ohledem na studovaný program, najít podnik pro splnění povinné provozní praxe. Případně mohou ve vyšších ročnících studia vyzkoušet jednu z mnoha nabízených podnikových stáží, které jsou často spojeny i s problematikou řešené diplomové práce. V rámci přípravy na studium nabízíme, zejména v počátku studia, různé typy vyrovnávacích kurzů tak, aby se dorovnaly znalosti studentů z různých typů středních škol a studenti pak lépe zvládli náročnější předměty ve vyšších ročnících. Díky Radě pro spolupráci s praxí jsou každoročně revidovány nabídky praxí a návrhů témat závěrečných prací přicházeních z aplikační sféry a zároveň jsou vhodně doplňována kurikula studijních programů tak, aby profil a zaměření absolventa odpovídal měnícím se podmínkám trhu práce.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Zlepšování prostředí fakulty je kontinuální proces a neustále se snažíme přicházet s něčím novým, aby studenti na fakultě mohli trávit čas nejen studiem, ale relaxovat v době mezi přednáškami či semináři. V rámci rozvojových projektů stále doplňujeme výukové i vědecké laboratoře o tu nejmodernější techniku, aby se studenti setkali s tím nejlepším, co současný stav poznání nabízí a mohli ho dále rozvíjet. Čekají nás nové projektové výzvy a mezinárodní spolupráce nejen v Evropě. 

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Klíčem k úspěchu studia v technických oborech je kombinace pevných teoretických znalostí, praktických dovedností a schopností řešit problémy, doplněné o výborné komunikační schopnosti. Tyto dovednosti a znalosti studentům umožňují přizpůsobit se rychle měnícím se potřebám a požadavkům v jejich oboru a dosáhnout úspěchu ve své kariéře. Kromě moderního vybavení učeben a laboratoří nabízíme studentům možnost zapojení do různých projektů a studentských spolků, které pomáhají utvářet budoucí profil absolventa. Velký důraz je kladen na internacionalizaci a každý student má možnost absolvovat část svého studia na zahraniční instituci, případně se účastnit různých Letních škol v Evropě či Asii. Studentům tyto aktivity přináší větší míru samostatnosti, flexibilitu a adaptabilitu, což jsou cenné dovednosti v dnešním globalizovaném světě. A samozřejmě, mnohem lepší uplatnění na trhu práce. Ideální uchazeč o studium je ten, který je ochoten učit se novým věcem, nemá problém o řešené problematice diskutovat a je zdravě zvídavý. A zároveň není až tak důležité, z jakého typu střední školy k nám přijde. Pokud má o daný program zájem, vždy mu pomůžeme to zvládnout.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf ČVUT FJFI ČubaFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., děkan 

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze je relativně malou fakultou s vynikající pověstí a širokou nabídkou témat od matematiky, přes částicovou fyziku, jaderné reaktory, kvantové technologie až po oblasti zabývající se umělou inteligencí. Pokud má středoškolák chuť přijít přírodním vědám na kloub a naučit se komplexně chápat svět kolem nás, pak naše fakulta je jako stvořená přímo pro něj.

Jako jedno největších lákadel pro středoškoláky vnímám fakt, že naše fakulta je relativně malá, a díky tomu je zde až rodinné prostředí. Mluvíme tady o skupině cca 7–15 studentů pro každou specializaci, a tak se naši pedagogové a vědci mohou věnovat studentům opravdu individuálně a zapojit je do svých týmů již od druhého ročníku.

Důležitá část výuky na FJFI se týká oblasti jaderné fyziky – řada našich studentů a absolventů pracuje na stážích ve světoznámé laboratoři CERN, řídí a vylepšují jaderné elektrárny, nebo zkoumají budoucnost energetiky v termojaderné fúzi.

Naším cílem je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni orientovat se nejen v úzkém tématu své specializace, ale vnímat i přesah do jiného oboru. Příkladem mohou být medicínské aplikace – například v nukleární medicíně, v oblasti laserů (např. zubní laserová vrtačka), nebo materiálový výzkum, který pomáhá při operacích srdce u dětských pacientů. Ale také můžete studovat dozimetrii, která se zabývá jak radiologickou fyzikou v nemocnicích, tak monitorováním neviditelného záření v životním prostředí.

Stejně tak vychováváme IT specialisty, kteří po absolvování často nastupují na pozice IT architektů, protože nejsou specializováni pouze na schopnost psát kód, ale dokáží komplexně navrhnout aplikace nebo IT řešení pro komerční využití.

Mezi benefity fakulty patří už přes 25 let fungující Studentská unie, která se stará o duševní zdraví Jaderňáků (jak říkáme studentům a absolventům Jaderky). Pořádá pravidelné PubQuizy, Festival umění, divadlo, setkání na kolejích, domlouvá tutory pro doučování při potížích ve studiu, nebo organizuje společné Vánoce a mnoho dalších akcí. Naši studenti tak nejsou na své studium sami, ale mají vždy na koho se obrátit. A nemusí to být nutně jen se studiem.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Určitě jednou z výzev je zapojení umělé inteligence do současného fungování fakulty. Myslím tím teď především možnosti, které AI nabízí studentům při psaní prací, a to jak s ohledem na její využití, ale i zneužití. Není možné si myslet, že studenti AI používat nebudou, nebo používání AI striktně zakazovat, na druhou stranu je třeba taky myslet na to, že AI si umí mnoho věcí vymyslet a je třeba mnohem pečlivěji její výstupy validovat a podporovat v tomto kritickém myšlení i naše studenty.

Věřím, že i ve světě, kde za nás umělá inteligence zvládne vytvořit programy a vymyslet celé teorie, pořád budou lidé, kteří se nebudou spoléhat jen na tyto výsledky, ale budou kriticky hodnotit svět kolem sebe. I v tomto ohledu se snažíme vychovat naše absolventy.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Myslím si, že ideální uchazeč je takový, který má chuť učit se a nečeká, že školou propluje bez problémů. Za svou pedagogickou kariéru jsem poznal, a mnoho mých kolegů má jistě podobnou zkušenost, že není důležité, co student umí nebo neumí ze střední školy, ale podstatná je jeho vášeň a vytrvalost.

Naše fakulta není jednoduchá, ale to ani nejde. Nechcete mít v nemocnicích u rentgenů nebo v České národní bance lidi, kteří jsou lajdáci. Představte si, jak by vypadal například kurz koruny, kdyby si jeho hodnotu každý den hlavní analytik vymyslel bez ohledu na vývoj ve světě. Mimochodem i do ČNB na pozice analytiků naši absolventi odcházejí pracovat.

Je nám proto jedno, zda student přijde z prestižního gymnázia nebo z odborné střední školy. Pro studenty, kteří neměli na škole integrály, derivace nebo s fyzikou skončili příliš brzy, máme podpůrné matematické a fyzikální předměty, tým tutorů, kteří studenty doučují zdarma a vždy otevřené dveře pro konzultace.

Jak jsem již zmínil, ideální uchazeč zkrátka musí mít chuť studovat a nevzdat se při prvním neúspěchu. Těch, co opakovali některou zkoušku, je mezi absolventy 99 %. Ale všechny spojovala vůle nezdar překonat, a hlavně to nevzdat. Tato vytrvalost se jim pak vrátila v podobě zajímavé či velmi dobře honorované práce po absolvování fakulty.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf JČU FROV PolicarFakulta rybářství a ochrany vod JČU

prof. Ing. Tomáš Policar, Ph.D., děkan 

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Naše fakulta cílí na zájemce o rybářství a ochranu vod. V těchto oblastech jim můžeme nabídnout vzdělání ve všech vysokoškolských stupních studia. Výuka je u nás zajišťována akademickými pracovníky, kteří jsou aktivními vědci nebo pocházejí z aplikační sféry. Do výuky jsou tak přenášeny aktuální a nové poznatky a praktické zkušenosti. Na naší fakultě mají studenti k dispozici rozsáhlou výzkumnou i chovatelskou infrastrukturu. Spolupracujeme s celou řadou produkčních podniků a dalších organizací v ČR i v zahraničí. Můžeme studentům dopřát takřka osobní přístup. Máme propracovaný systém stipendií, díky kterému podporujeme studenty s dobrými studijními předpoklady hned v prvním semestru, a nadané studenty či sportovní reprezentanty v dalších fázích studia.

Jsme skutečně kosmopolitní fakulta, máme zaměstnance a doktorandy z různých zemí světa. Díky centru CENAKVA spadáme do sítě tzv. velkých výzkumných infrastruktur. Jsme tedy opravdu významné evropské pracoviště se zaměřením na rybářství a ochranu vod. Kvalitnější vzdělání ve výše uvedených směrech budou uchazeči v ČR hledat těžko.        

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Klademe důraz na všechny aspekty profilu absolventů očekávané od vysokoškolského vzdělání. Absolventi tedy školu opouštějí se zkušenostmi z výzkumné práce i s praktickými dovednostmi a jsou připraveni i k dalšímu studiu. S výzkumnou činností se studenti dostanou do kontaktu zejména při řešení závěrečných kvalifikačních prací. Studenti mají ale možnost absolvovat tzv. semestrální projekty nebo se do výzkumné práce zapojit prostřednictvím různých brigád, a ještě si při tom přivydělat. Absolventi doktorských studijních programů se stávají kvalifikovanými vědci, kteří mohou okamžitě pokračovat ve vědecké práci u nás či kdekoliv v ČR i zahraničí. Vysoce kvalifikované zkušenosti absolventi získají při praktické výuce odborných předmětů i v rámci povinných oborných a provozních praxí, které studenti mohou vykonávat na domácích i zahraničních pracovištích. Poskytujeme ji k tomu nadstandardní podporu. Studijní předpoklady absolventi prokazují úspěšným zakončením studia. Kromě odbornosti vyžadujeme dle stupně studia i zvládnutí určité úrovně anglického jazyka.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

V současné době probíhají změny ve vedení fakulty. Jako nový děkan přicházím do funkce (od 1. 4. 2024) s vlastní vizí budoucího směřování i rozvoje fakulty. Plánuji pokračovat v rozvoji fakulty, která je otevřená všem zájemcům o studium. Plánujeme výstavbu a rekonstrukce výzkumné infrastruktury ve Vodňanech i Českých Budějovicích, kde máme dislokovaná pracoviště. Snažíme se řešit i nedostatečnou kapacitu ubytovacích prostor pro naše doktorandy a zahraniční vědecké pracovníky, potřebujeme snížit energetickou náročnost našich budov a chovatelských zařízeních. Intenzivně pracujeme na ukotvení naší velké výzkumné infrastruktury CENAKVA do sítě evropských otevřených výzkumných infrastruktur. Pokračovat bychom také chtěli v navazování nových strategických partnerství, která nám umožní rozšiřovat spolupráci na inovativních projektech či zajistit výuku navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce ve spolupráci několika zahraničních vysokoškolských institucí. Pracujeme na změně našeho prezenčního bakalářského studijního programu z akademicky zaměřeného na profesně orientovaný.  

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity nabízí studium v poměrně specifických oblastech, a tomu odpovídají i požadavky na uchazeče. Měli by mít v první řadě skutečný zájem o naše programy, tedy o rybářství nebo ochranu vod. Vítáme všechny, kdo se nebojí učit nové věci a chtějí si prohlubovat své znalosti a dovednosti. Výhodu mají samozřejmě ti uchazeči, kteří mají dobré studijní předpoklady pro studiu na vysoké škole. Ideální je, aby uchazeči o studium měli adekvátní středoškolské znalosti z oblastí biologie, chemie, a angličtiny. Uchazeči by měli mít návyk samostatně se učit, neboť bez samostudia se málokdo dostatečně připraví na zápočty a zkoušky. Absolventi středních škol se zaměřením na příbuzné obory těm našim budou mít jistě výhodu při výuce odborně orientovaných předmětů. Absolventi gymnázií pak zpravidla lépe zvládají první dva semestry studia, které se zaměřují na všeobecné studijní předpoklady. Nicméně pilní a kreativní uchazeči se u nás bez problémů naučí, co neznají.     

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf MU PŘF KašparovskýPřírodovědecká fakulta MU

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Nabídku našich programů i samotnou výuku připravujeme tak, aby naše studenty výborně vybavily do jejich pracovního života ať už na dráze vědce, odborníka ve firmě či učitele přírodních věd.  Studenti a studentky mohou využívat špičkové vybavení laboratoří, ať už v moderním Univerzitním kampusu Bohunice nebo v historickém areálu Kotlářská v centru města. Kdo chce, může se u nás věnovat vědě už od prvního ročníku. Výuku zajišťují špičkoví domácí i zahraniční odborníci, podporujeme stáže a studijní pobyty v zahraničí. Důležité je pro nás i předávat vztah k přírodním vědám, vztah ke krajině, k člověku. A nesmíme zapomenout na Brno! Podle Campus Advisoru je Brno 4. nejlepší studentské město na světě.   

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Víme, že bez praxe a sepětí s reálným životem to nejde. I proto si studenti užijí praxí vrchovatě, jak v rámci fakulty, tak třeba u partnerských firem. Studenty učitelských oborů připravujeme ve spolupráci se středními školami. Právě praxe často studentům „otevřou dveře“ k zajímavému místu po dokončení studia, ať již ve firmách, ve výzkumu nebo ve školství. Z průzkumů mezi absolventy víme, že téměř 80 % našich absolventů pracuje ve vystudovaném oboru. Na fakultě organizujeme také mnoho popularizačních aktivit, kroužků, víkendovek a kurzů, kde lze získat mnoho zkušeností, prezentačních dovedností, ale také za to získat kredity či stipendium.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Dlouhodobou výzvou celého školství je nedostatek učitelů přírodovědných předmětů a matematiky, zejména na středních školách. Proto se školami úzce spolupracujeme a snažíme se systematicky připravovat studenty v našich učitelských oborech. Je o ně obrovský zájem a kvalitní studenti dostávají pracovní nabídky již během studia. Zároveň je naším cílem také zaujmout menší děti a nadchnout je pro přírodní vědy už na základních školách, pořádáme exkurze, účastníme se akcí jako Festival vědy a Noc vědců.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Každý, koho baví přírodní vědy nebo matematika, kdo rád bádá, objevuje a přichází věcem na kloub. Část studentů se věnuje svým oblíbeným předmětům už během střední školy, navštěvují různé popularizační akce, účastní se oborových olympiád nebo řeší SOČky. Často jsou aktivní i mimo školu, vedou kroužky a oddíly, sportují nebo třeba hrají na nějaký hudební nástroj. Někteří studenti a studentky si k nám najdou cestu až ve třeťáku nebo čtvrťáku poté, co nás navštíví v rámci exkurzí, Dnů otevřených dveří, Open Day nebo veletrh Gaudeamus, kde se můžou na vše zeptat a informace a své zkušenosti jim předávají současní studenti přírodovědy.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf MENDELU AF PavlataAgronomická fakulta MENDELU

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., děkan 

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Věřím, že mladí lidé hledají to, aby ve svém profesním životě dělali něco užitečného a smysluplného - a právě to se jim snažíme nabídnout. Posláním zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů je po celou historii lidstva produkce potravin a péče o krajinu, tedy něco, co má trvalou a nenahraditelnou hodnotu. Studenti si mohou vybrat studium v řadě zemědělsky zaměřených studijních programů mezi které patří Agroekologie, Aplikovaná technika, Fytotechnika, Profesní zemědělství, Zemědělské inženýrství a Zootechnika, ale i v potravinářsky orientovaných studijních programech Technologie potravin a Pivovarství a sladařství. Pro studenty se zájmem o studium v oblasti molekulární biologie a genetiky nabízíme studijní program Molekulární biologie a biotechnologie. Studentům, kteří chtějí získat především praktické znalosti je určen profesně zaměřený studijní program Profesní zemědělství, ve kterém studenti absolvují 14 týdnů praxe. Pro praxi mají studenti k dispozici Školní zemědělský podnik Žabčice. Studijní program Zemědělské inženýrství lze studovat také dálkově v kombinované formě studia. Kromě studia se studenti účastní řady sportovních a společenských akcí, a je jim k dispozici celý moderně vybavený areál kampusu univerzity s knihovnou, studovnami, menzami, pizzerií a nádherným arboretem. Koleje se nachází cca 10 min od kampusu univerzity. Již během bakalářského studia, jsou studenti zapojeni do řady výzkumných projektů, mohou získat různé druhy stipendií i vyjet na zahraniční stáž. Zemědělství je významně rozvíjející se odvětví rozsáhle využívající moderní technologie a o absolventy našich studijních programů mezi zaměstnavateli velký zájem a snadno naleznou velmi rychle uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí.      
 
Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Absolventi bakalářských studijních programů mohou pokračovat ve studiu ve 13 navazujících magisterských studijních programech, a potom dále i ve 14 doktorských studijních programech. Na studium v navazujících magisterských programech jsou absolventi bakalářských studijních programů plně připraveni. Navíc, při splnění prostupnosti bakalářského studijního programu, mohou být do navazujícího magisterského programu přijati i bez přijímací zkoušky, pouze na základě prospěchu v bakalářském studijním programu.
Během celého bakalářského studia jsou studenti v kontaktu s odborníky z praxe ať již v rámci povinné bakalářské praxe nebo zpracování závěrečných prací. Odborníci z praxe se také účastní výuky odborných předmětů formou zvaných odborných přednášek a zástupci potenciálních zaměstnavatelů jsou součástí programových komisí, které hodnotí a případně upravují studijní plány tak, aby vyhovovaly potřebám praxe. 
Součástí studijních plánů je práce v laboratořích a studenti se zájmem o vědeckou práci se mohou zapojovat do řešení různých výzkumných projektů, kterých je na fakultě velké množství. Týkají se zejména zemědělství, potravinářství, ale také biologie, ekologie, chemie, ochrany životního prostředí a dalších přírodovědně či technicky zaměřených oborů. Studenti zapojení do řešení vědeckých projektů dostávají také stipendia za tuto činnost. 

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Výzvou pro budoucnost je udržet trend ve využívání nových technologií, umělé inteligence a studenty připravovat na rychle se měnící podmínky - včetně reakce na probíhající globální změnu klimatu. Máme úspěšnou spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, akreditujeme nové studijní programy - např. program Ekotoxikologie a management odpadů a připravujeme inovované studijní programy pro zahraniční studenty. Chceme být místem spolupráce a poradenství, fakultou propojenou s praxí, která poskytuje celé společnosti objektivní a relevantní data a informace týkající se témat vysoce odborných, ale i témat celospolečensky aktuálních. V současnosti připravujeme velký mezinárodní výzkumný projekt ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a řadou renomovaných zahraničních univerzit, plánujeme výstavbu výzkumných stájí, budujeme nové pavilony, propojujeme špičkový základní výzkum s praktickými aplikacemi. Musíme být fakultou, která se v roce 105. výročí své existence umí podívat nejen do minulosti, ale především do budoucnosti. 
 
Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideálním uchazečem je motivovaný a nadšený člověk, který se chce učit nové věci a má zájem o přírodní vědy či techniku. Uchazeč musí mít středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Není rozhodující, zda se jedná o maturitu z odborné školy nebo gymnázia. Pokud uchazeč ví, že ho daná studijní oblast zajímá a chce se jí opravdu věnovat, je to polovina úspěchu. Dalšími důležitými osobnostními vlastnostmi uchazeče by měla být vytrvalost a schopnost překonávat překážky, odpovědnost a komunikativnost.  

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf MENDELU ZF BurgZahradnická fakulta MENDELU

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

V rámci nabízených studijních programů se zaměřením na zahradnictví a krajinářskou architekturu je Zahradnická fakulta lídrem v rámci celé ČR.  Fakulta disponuje širokou akademickou základnou kvalifikovaných pedagogů a uznávaných odborníků, kteří svým studentům předávají své znalosti a zkušenosti v duchu nejnovějších vývojových trendů. Součástí studia jsou odborné praxe, na kterých posluchači získávají a prohlubují své praktické dovednosti. Nabízena je rovněž široká možnost mezinárodních výměn a stážových pobytů na zahraničních univerzitách. Fakulta disponuje rozsáhlým kampusem zahrnujícím zejména kvalitní výukové zázemí v podobě moderně vybavených učeben, laboratoří, ateliérů, skleníků, sortimentálních sbírek rostlin, experimentálních pozemků a ukázkových zahrad. Posluchači mají k dispozici dostatečnou ubytovací kapacitu na studentských kolejích včetně kvalitního zázemí pro volnočasové aktivity. Absolventi Zahradnické  fakulty mají dlouhodobě téměř 100% uplatnitelnost na trhu práce a jsou kvalifikovanými a žádanými odborníky.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

V rámci pregraduálního studia jsou posluchači průběžně seznamováni se současnými trendy v oblasti vědy a výzkumu. Své výzkumné aktivity pak mohou rozvíjet při řešení vlastních témat závěrečných prací. Studentům s hlubším zájmem o vědu a výzkum je nabízena možnost přímého zapojení do výzkumných projektů řešených na Zahradnické fakultě. Po celou dobu studia je kladen důraz na dosažení cílových kompetencí absolventů, které jsou potřebné pro uplatnění v provozní praxi, pro zapojení do výzkumu, do týmové práce a pro uplatnění jejich inovativního potenciálu v rámci studia v postgraduálních studijních programech nabízených fakultou.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Zahradnická fakulta chce být i nadále respektovaným centrem vzdělanosti, vědeckého poznání, tvůrčího lidského potenciálu a vyspělých technologií v zahradnictví a příbuzných oblastech. V blízké budoucnosti je proto pro fakultu nezbytné posilování pozice mezinárodně uznávaného pracoviště stejně jako posilování regionálních vazeb, které vytváří výjimečnost fakulty v celonárodním měřítku. Veškerá činnost fakulty musí nutně zohledňovat trendy hospodářského a kulturního rozvoje Evropy 21. století. Mezi hlavní výzvy v oblasti pedagogiky patří příprava nových studijních programů tak, aby vycházely z kvality, atraktivity a multioborovosti. Respektovány musí být nejnovější vývojové trendy v duchu Zemědělství 4.0, Precizního zemědělství či směrů v krajinářské architektuře. V oblasti tvůrčí činnosti patří k hlavním výzvám formování a propojování výzkumných týmů, sdílení přístrojů, podpora mladých talentů, podpora tvorby excelentních výsledků a nadále rozvoj snah o vyhledávání a podávání grantových projektů na národní i evropské úrovni.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč o studium na Zahradnické fakultě by měl mít především zájem o studium, dále chuť rozšířit své vědomosti o nové poznatky a současně prohloubit své dovednosti. Měl by být zdravě ambiciózní a vědět proč zvolený studijní program studuje. Proto také studentům nabízíme široký výběr studijních programů a specializací od Zahradnického inženýrství až po Krajinářskou architekturu. Z hlediska připravenosti na studium není rozdíl mezi uchazečem z gymnázia a ze střední zahradnické školy. Kategorie dosaženého vzdělání, ani dobré studijní výsledky na střední škole nemusí být vždy zárukou úspěšného absolvování studia. Mnohem větší význam má píle a cílevědomost vedená snahou úspěšně dostudovat. Odměnou úspěšných absolventů jsou vynikající možnosti uplatnění v praxi.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf UJEP FŽP KuráňFakulta životního prostředí UJEP

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Jako jedna ze zakládajících fakult naší univerzity a také první fakulta životního prostředí v České republice, nabízíme studentům možnost studia v oborech, jež reflektují současné trendy v ochraně životního prostředí. Studium na naší fakultě nabízí možnosti budoucího profesního rozvoje ve smyslu akademické či jinak zaměřené výzkumné činnosti. Naše dlouholetá spolupráce s odborníky z řad specializovaných firem či státních institucí nám umožňuje stále více rozšiřovat působnost a kvalifikaci, jež předáváme našim studentům. Zároveň naše nové či inovované studijní programy dávají studentům možnost využívat nejmodernější metody zkoumání životního prostředí, a to například pomocí aplikované geoinformatiky či environmentálně zaměřené analytické chemie.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Absolventi naší fakulty jsou velmi dobře připraveni jak pro pokračování ve studiu, tak pro přímé uplatnění na trhu práce. Naše bakalářské programy jsou navrženy tak, aby studenti měli jasnou perspektivu pro pokračování v navazujícím magisterském studiu v příbuzných oborech. Díky aktivnímu kontaktu s odborníky z praxe mají již během studia možnost navázat spolupráci a zajistit si budoucí pracovní uplatnění. Navíc mají možnost se zapojit do výzkumných projektů v průběhu studia, na pozici pomocné vědecké síly, což pro ně může být skvělým začátkem jejich budoucí kariéry na pozici výzkumníků nebo akademických pracovníků. Je důležité zmínit, že řada našich akademických pracovníků intenzivně spolupracuje s významnými podniky v ústeckém regionu a proto dokáží velmi dobře přizpůsobit výuku aktuálním potřebám v regionu, což zvyšuje konkurenceschopnost našeho absolventa na trhu práce.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Fakulta životního prostředí stojí před několika klíčovými výzvami v blízké budoucnosti. Jednou z těchto výzev je zvládnutí rostoucího počtu středoškolských studentů, kteří by se chtěli vzdělávat na naší fakultě. Na naší fakultě postupně zavádíme optimalizaci výukových procesů, aby fakulta úspěšně zvládla tento potenciální nárůst zájemců.

Další výzvou, které fakulta čelí, je potřeba reagovat na aktuální trendy a potřeby společnosti, což zahrnuje i rostoucí důraz na udržitelný rozvoj, čemuž je nyní věnováno velké úsilí v podobě přípravy nového studijního programu. Tento program bude zahrnovat multidisciplinární přístup k řešení environmentálních výzev, a to prostřednictvím kombinace technických a vědeckých disciplín a spoluprací s průmyslovou sférou, neboť ta se bude významnou měrou podílet na vzdělávání studentů. Studenti tak budou připraveni na aktivní zapojení do projektů, které řeší konkrétní problémy v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč by měl mít opravdový zájem o ochranu životního prostředí a udržitelnost a měl by kombinovat vlastnosti a dovednosti, které ho připraví na úspěch v tomto dynamickém oboru. Co se týče přípravy potenciálního uchazeče na studium, nejsou důležité aktuální znalosti, které získá na střední škole. Vzhledem k rozmanitosti v současnosti nabízených bakalářských studijních programů, má uchazeč možnost výběru podle svých silných stránek, takže si může vybrat chemicky zaměřenou specializaci v ochraně životního prostředí, přírodovědně zaměřenou specializaci nebo pokud se rád věnuje výpočetní technice, může tyto zájmy skloubit se studiem geoinformačních technologií a jejich využití při ochraně životního prostředí. Na závěr je však vhodné zmínit, že každý absolvent střední školy se zájmem o životní prostředí najde v nabídce naší fakulty perspektivní obor, který mu zajistí dobré uplatnění na trhu práce či pokračování ve vědecké a výzkumné kariéře. 

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf UK MFF RokytaMatematicko-fyzikální fakulta UK

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na vaší fakultě?

Důvodů je hned několik. Samozřejmě je to kvalita školy, která snese srovnání se zahraničními vysokými školami zvučných jmen. Tím nejsilnějším důvodem je však v českém kontextu zejména fakt, že libovolný ze studijních programů naší fakulty poskytuje svým absolventům univerzální a široce uplatnitelné vzdělání. Na těchto základech, zejména na schopnosti absolventů Matfyzu rychle se orientovat v nové problematice, je možné postavit celý další profesní život i v oblastech, které na pohled s matematikou, fyzikou nebo informatikou přímo nesouvisejí. Naši absolventi jsou vysoce ceněni na pracovním trhu, což platí i pro absolventy učitelských programů, u nás vyučovaných.

Velkou výhodou naší fakulty je také osobní přístup ke studentům. Nejsme rozhodně masovou školou a tomu také odpovídá příjemná a vstřícná atmosféra. Jsme také velmi otevření světu, na fakultě se řeší mnoho zahraničních výzkumných projektů, takže studenti získají cenné mezinárodní zkušenosti a kontakty.

Jsem si nicméně jistý, že ve velké většině k nám studenti přicházejí především proto, že je naše obory prostě baví. Bez skutečného zaujetí nemůže být člověk šťastný na žádné škole a o Matfyzu to platí také.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Studenti Matfyzu se s vědou a výzkumem setkávají poměrně záhy, už v rámci svého studia. Zapojují se do výzkumných týmů, které na jedné straně třeba spolupracují s CERN, na druhé straně optimalizují počítačovou grafiku pro filmový průmysl nebo vytvářejí bezpečnější šifrování pro bankovní služby. Na fakultě se řeší téměř 500 různých grantů a projektů a do většiny z nich jsou zapojeni také studenti.

Traduje se, že jsme výhradně teoretickou školou, ale to je trochu pověra. V rámci tzv. partnerského programu mohou studenti ve vyšších ročnících spolupracovat s téměř 50 firmami z praxe a řešit pro ně konkrétní problémy, které často vyústí v sepsání bakalářské nebo diplomové či dokonce doktorské práce. Po skončení studia pak velmi snadno najdou zaměstnání, protože mají výborné jak teoretické znalosti, tak i praktické provozní zkušenosti. A to zaměstnavatelé oceňují nadprůměrnými platy nejen v oblasti IT.

Není však výjimkou, že se nakonec pro výzkum rozhodnou i ti, kteří původně chtěli získat pouze praktické dovednosti. Mnohdy poznají, že jim akademická sféra vyhovuje a mají zde největší prostor k uplatnění svých nápadů. 

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Matfyzáci se obecně žádných výzev nebojí, naopak je dost často vyhledávají. Aktuálně je velkou výzvou pro fakultu řešení prestižních grantů Evropské výzkumné rady (ERC) různých stupňů. V rámci celé ČR jich má fakulta nejvíce ze všech institucí, za poslední dekádu získala přes 10 těchto prestižních projektů. Je to doklad skutečnosti, že výzkum u nás probíhá na bez nadsázky světové úrovni. V tomto trendu, který pozitivně ovlivňuje i studenty, rozhodně chceme pokračovat.

Neustále také zlepšujeme servis pro studenty a usilujeme o to, aby se u nás cítili příjemně a měli dost prostoru na relaxaci a různé mimostudijní aktivity. Aktivně nabízíme poradenství ve složitých životních situacích. 

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Těžko říct, jaký vzhled by měl mít ideální uchazeč či uchazečka, ale rozhodně víme, jaké by měli mít vlastnosti. Především je to přirozená zvídavost, vytrvalost, schopnost logického myšlení a myšlení v souvislostech. Matfyz nevyžaduje žádné nadpřirozené schopnosti nebo inteligenci na hranici geniality. Dokonce ani nepředpokládáme, že uchazeči o studium mají nějaké elitní středoškolské vzdělání. Začátek studia je u nás nastaven tak, aby odpovídal úrovni znalostí maturanta současných gymnázií.

Velkou část zejména matematiky a fyziky vyučujeme vlastně „od začátku“, často však dost jinak, než jak probíhá výuka na středních školách. Zejména v prvních ročnících studia to přináší určitá překvapení, se kterými však není složité se vyrovnat, pokud člověk studuje průběžně a věnuje studiu dostatek času. Na Matfyzu se nedá spoléhat na to, že se vše potřebné ke složení zkoušky naučíte až ve zkouškovém období, to ve většině případů není možné. Pokud však využijete čas efektivně hned od samého začátku studia, není se čeho obávat. 

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf UK PŘF ZimaPřírodovědecká fakulta UK

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan 

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Naše fakulta je především pestrá - pokrýváme prakticky všechny přírodovědecké obory s výjimkou matematiky a fyziky, které se vyučují na sousední Matematicko-fyzikální fakultě, s níž ale často a rádi na výuce mnoha oborů stále spolupracujeme. U nás máme pro každého přírodovědce něco - ať už studenty láká práce v laboratoři (chemie, "bílá" biologie") či spíše v terénu ("zelená" biologie", geologie, geografie či ochrana životního prostřeí) nebo stále častěji i kombinace obou přístupů. Mezi geografickými obory dokonce existují i takové, které mají blízko k oborům považovaným tradičně za humanitní - např. demografii či sociální geografii. A to vše prakticky pod "jednou střechou" - v krásném areálu v okolí pražského Albertova.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

U nás poskytujeme vzdělání ve všech stupních studia od bakalářského po doktorské, v drtivé většině z nich patříme k české, často i evropské či světové špičce. Ať už studenti po absolvování studia u nás zamíří do vědy, státní správy či soukromého sektoru, patří všude mezi vyhledávané odborníky s širokou škálou schopností. Samozřejmostí je možnost trávit část studia na zahraničních stážích, 

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Naším cílem je neustále modernizovat a inovovat nejen výuku a vědecké bádání, ale také zázemí, které je nutné proto, abychom mohli současným vědeckým výzvám čelit. Proto právě přistupujeme k rozšiřování kapacitních možností fakulty o nové budovy, připravované v rámci Kampusu Albertov. Právě probíhají přípravné fáze ke stavbě zbrusu nové budovy Biocentra, které vyroste na Albertově v místě někdejší menzy do dvou let. 

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Vzhledem k velké šíři oborů, které se dají na naší fakultě studovat, není snadné definovat ideálního uchazeče znalostmi, zde se nároky liší obor od oboru.  Zcela jistě lze ale říci, že by mu neměla chybět vášeň pro poznávání a zájem o přírodní vědy obecně. Vybavení znalostmi v oblastech biologie, chemie, geologie, zeměpisu a samozřejmě matematiky se uchazeči každopádně neztratí. 

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf UPOL PŘF DušekPřírodovědecká fakulta UPOL

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., proděkan pro mezinárodní záležitosti

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Důvody ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP:
 • Přátelský a individuální přístup ke studentům
 • Vysoce kvalitní vzdělávání v moderních zařízeních
 • Špičkoví odborníci s vynikajícími vědeckými výsledky
 • Studenti se mohou zapojit do výzkumu
 • Kontakty s budoucími zaměstnavateli během studia
 • Motivační stipendia
 • Podpora mezinárodní mobility
 • Možnost podílet se na popularizaci vědy
 • Bydlení v Olomouci, univerzitním městě s bohatou nabídkou kulturního vyžití a sportovních aktivit

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Absolventi mohou stavět na kvalitních teoretických základech, praktických zkušenostech z laboratoří a terénních cvičení či schopnostech učit se nové věci. Během studia získají zkušenosti na zahraničních stážích i účasti na výzkumných grantech. Studenti jsou vedeni k ohleduplnosti vůči přírodě a společnosti.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Přírodovědecká fakulta se snaží nabídku studijních programů sladit s aktuálními potřebami veřejné i soukromé sféry. Za tímto účelem rozvíjíme kontakty s relevantními partnery v regionu i na celostátní úrovni. Velkou výzvou je rozšíření nabídky studijních programů v anglickém jazyce již v bakalářských programech a snaha o důsledné dodržování vědecké etiky.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč přírodovědecké fakulty chce pochopit, jak funguje příroda a studijní program si vybral proto, že ho daný obor baví a fascinuje. Měl by být schopen naslouchat, racionálně argumentovat a mít přátelský vztah s matematikou, protože je základem všech věd.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf VŠCHT FCHI PřibylFakulta chemicko-inženýrská VŠCHT

prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D., děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Všechny studijní programy garantované na naší fakultě kladou velký důraz na rozvoj logického uvažování, kritického myšlení a schopností samostatně a kreativně řešit problémy, se kterými se absolvent setká v průmyslu, akademické sféře nebo vlastní firmě. Namísto memorování informací z prezentací se u nás naučíte porozumět základním principům chemických a fyzikálních dějů, a to i díky nadstandardnímu rozsahu výuky v laboratořích. Získané poznatky budete kombinovat s nástroji, které poskytuje například informatika nebo forenzní analýza k tomu, abyste dokázali úžasné věci. Například navrhli novou produkční linku pro výrobu léčiv nebo analytický proces pro účinnou detekci látek, které jsou pro naši společnost významné v oblastech průmyslu, medicíny či základního výzkumu. Nabízíme moderní studijní programy zaměřené na analytickou a forenzní chemii, chemické inženýrství, chemickou kybernetiku a fyzikální a výpočetní chemii. Chemikům – nadšencům je pak určen program Chemie.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Téměř všichni naši absolventi pokračují v navazujícím magisterském studiu, ve kterém naše i sesterské fakulty nabízejí řadu atraktivních studijních programů. Naše vysoká škola je jednou z pěti výzkumných univerzit v ČR a kvalita vědeckého výzkumu snese srovnání s uznávanými západoevropskými a americkými univerzitami. Už během bakalářského studia se budete moci zapojit do řešení vědeckých projektů ve špičkových vědeckých týmech. Vaše bakalářská práce bude originální a odborně vedená na úrovni soudobého vědeckého poznání. Díky důrazu kladenému na univerzální inženýrské vzdělávání je o naše absolventy obrovský zájem na trhu práce.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Průběžně modernizujeme všechny naše studijní programy, aby sledovaly aktuální potřeby a možnosti společnosti a průmyslové sféry. Nejnověji vnášíme do našich studijních programů nové poznatky na téma využití umělé inteligence a informatiky v chemickém, potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu. Věříme, že naši absolventi úspěšně naleznou cestu k postupnému přechodu k zelené chemii s využitím kreativního inženýrského myšlení.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč o studium na naší fakultě by na střední škole neměl příliš bojovat s přírodovědnými předměty a matematikou. Uvítáme všechny uchazeče, kteří se na naši fakultu hlásí proto, aby se naučili dělat skvělé věci a ve svém budoucím pracovním uplatnění našli celoživotní koníček.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf VŠCHT FTOP JeníčekFakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Studium na FTOP poskytuje znalosti a kompetence v oblastech, které budou zásadním způsobem ovlivňovat náš budoucí život. Nabízíme studium v oborech, které jsou klíčové pro řešení naléhavých výzev současného světa, jako je ochrana kvality vody, ovzduší a půdy, klimatická změna, cirkulární ekonomika, alternativní zdroje energie, dekarbonizace, udržitelnost technologií.

Další nezanedbatelnou výhodou FTOP je, že jsme malá fakulta s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem, otevřená diskuzi a otázkám, s velkým podílem praktické výuky (v laboratořích i v terénu). Práce studentů má praktický dopad - závěrečné práce řeší reálné výzkumné úkoly přicházející z praxe, naši absolventi mají široké pole uplatnění v praxi.

FTOP nabízí vzdělání, které zajistí skutečnou konkurenční výhodu na domácím i zahraničním trhu práce.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

O výborné připravenosti našich absolventů pro praxi svědčí to, že nemají nejmenší problémy s uplatněním, což dokládají dlouhodobé průzkumy jejich plné zaměstnanosti. Absolventi, kteří se rozhodnou dále studovat, jsou připraveni pro studium příbuzných magisterských a následně doktorských studijních programů na fakultě nebo mohou pokračovat ve studiu na jiných tuzemských či zahraničních vysokých školách. Jejich znalosti a kompetence je předurčují k vedoucím funkcím v praxi i k dobrému uplatnění ve výzkumu na národní i mezinárodní úrovni. Absolventy FTOP nejdete na univerzitách, ve výzkumných organizacích, ve státní správě, v neziskových organizacích i v průmyslu.

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Jsme fakultou, která environmentální a energetické problémy nejen monitoruje, ale také hledá cesty k jejich efektivnímu a udržitelnému řešení. Z diskuzí s našimi studenty a čerstvými absolventy víme, že to mladou generaci extrémně zajímá. Úkolem a výzvou pro nejbližší období je tento vzkaz srozumitelně a atraktivně předávat studentům, protože poptávka po našich absolventech již nyní daleko převyšuje naši nabídku.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč o studium na naší fakultě:

 • přichází studovat s vysokou motivací aktivně se podílet na řešení environmentálních a energetických problémů naší společnosti,
 • má zájem o kvalitní vzdělání, s kterým v budoucnu nebude mít problém s uplatněním,
 • nebojí se chemie a matematiky a práce v laboratořích,
 • je připravený se poprat s překážkami a výzvami, které přináší vysokoškolské studium,
 • očekává pestrý studentský život i mimo školní lavice.

(zpět na úvod)

 

článek rozhovory děkani přf VUTBR FCH VeselýFakulta chemická VUT

prof. Ing. Michal Veselý, CSc., děkan

Proč by si měli zájemci vybrat studijní programy právě na Vaší fakultě?

Naše fakulta je moderní, a to zejména ve smyslu individuálního přístupu ke studentům. Je také výzkumně orientovaná. Chceme vzdělávat chemiky nejen s uplatněním v chemickém průmyslu, ale i pro účely státní správy a výzkumu. Navíc práce ve vědě má smysl a v Brně je mnoho výzkumných podniků, které mohou naše absolventy zaměstnat.  

Všichni naši absolventi nacházejí uplatnění ihned, protože chemika potřebuje každé odvětví. Není strojařská firma, byť malá, aby tam nebyl chemik. Stejně tak není elektrotechnická firma, kde by nebyl potřebný chemik. Snažíme se, aby se naši chemici dokázali adaptovat na jakékoliv podmínky a aby se neustále vzdělávali. Dáváme jim k tomu potřebný základ.

Na fakultě je učíme jak chemickou zručnost, tak i všeobecné znalosti, na které mohou navazovat. Znalosti chemie lze uplatnit například v kosmetice, naše doktorandka si dokonce založila vlastní kosmetickou značku. Nebo v potravinářství. Pro výuku zde máme vlastní malinký pivovárek a zabýváme se i jinými biotechnologickými výrobami, které jsou předmětem pedagogického procesu.

Na fakultě říkáme, že bez chemie to nejde. Chemie je všude kolem nás.

Jak jsou absolventi připraveni na výzkum, další studium či praxi?

Praxe je velmi důležitá, ale ještě důležitější je pro chemika laboratorní praxe. Takzvané chemické řemeslo. Není to tak jednoduché, aby se chemik v laboratoři dokázal pohybovat bez úrazu a mohl vzít cokoliv do rukou. Trénink je nutný a my nabízíme hodně laboratorní výuky, kterou studenti procházejí. Bakalářské a diplomové práce jsou vždy zaměřeny na výzkum, až na výjimky, kdy se jedná například o výpočtovou práci.

Naše laboratoře jsou vybaveny špičkovými přístroji. Studenti s nimi během výuky přicházejí běžně do styku a samostatně na nich pracují. V tomto směru máme opravdu co nabídnout a jsme výjimeční. V rámci workshopů na dnech otevřených dveří si mohou práci na jednodušších přístrojích vyzkoušet i uchazeči.

Dále se odlišujeme tím, že propojujeme výzkum s průmyslem. Ať už je to smluvní výzkum nebo řešení vědeckovýzkumných a aplikačních projektů. Zveme do nich studenty a témata bakalářských i diplomových prací vždy směřují k řešení těchto projektů.

Spolupráci s praxí se snažíme maximálně rozvíjet, což studenti velmi oceňují. Vidí, že jejich práce někam směřuje a má význam. Není to jen o interakci látky A s látkou B, ale mohou vidět i praktické uplatnění. Studenti se podílí na výzkumu, který směřuje k zavedení do výroby. Bereme je na provozní zkoušky, účastní se vývoje a vidí výsledky výzkumu, které lze vyčíslit.   

Jaké výzvy čekají fakultu v blízké budoucnosti?

Co se týče uchazečů a studentů, tak žádné výrazné změny neočekáváme. Pro nás je charakteristické a samozřejmé, že se neustále zlepšujeme. Velkou výzvou bude připravovaná reforma doktorského studia. Jedná se o komplexní otázku, kdy budeme narážet na problém financování doktorandů nebo změnu myšlení školitelů a přístupu fakult. Na univerzitě se na tuto změnu chystáme průběžně, takže by nás neměla zastihnout nepřipravené. Snažíme se, aby k nám mohlo přijíždět více studentů ze zahraničních univerzit, zůstávali na stáže v laboratořích, a tak vytvářeli internacionální prostředí.

Jak vypadá ideální uchazeč a jak by měl být připraven na studium?

Ideální uchazeč je takový, který má velký zájem o studium, přijímání nových informací a je ochoten učit se novým věcem. Měl by mít dostatečné vědomosti a znalosti z matematiky, fyziky a částečně i chemie. Neměl by to být uchazeč, který školou chce jen projít, otřít se o chemii a odnést si titul. Měl by mít opravdový zájem a chuť se chemii věnovat. K tomu, aby se z něj stal úspěšný inženýr chemie, je vášeň pro tuto oblast prvořadá.

Studenti mají u nás na fakultě velkou podporu. Je zde studentská unie, která se stará o nastupující prváky. Stejně tak se angažuje i studentská komora akademického senátu, která pro ně organizuje různé akce. Ukazuje jim nejen kudy do knihovny, ale také kam v Brně za zábavou. Seznámí je i s tím, jak budou studiem procházet. Studenti vždy vědí, na koho se obrátit a všechny těžkosti dokážeme s pomocí studijních poradců překonat.  

Důležitým tématem je také internacionalizace. V tomto ohledu se snažíme se být velmi aktivní a zájem studentů o vycestování podporovat. Máme připraveny smlouvy s evropskými i mimoevropskými univerzitami, kam mohou vyjet, včetně například Oxfordu.

(zpět na úvod)

 

Děkujeme za odpovědi.

 

1.4.2024


Jsme tam, kde jste vy

Naše projekty
Logo Kampomaturitě SeminarkyBottomLogo vysokeSkolyLogoBottom VOSLogoBottom
Střední odborné školy ucebniobory.com zakladniskoly.com Jazykové školy
autoskoly.com Adresář škol Čtenářský deník  

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému