VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2021? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách.

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory:  písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. 2. a 3. LF UK). Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů (např. 2. LF UK, FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Níže uvádíme šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2020, v závorce je uveden stav za rok 2019.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 30,2 % (27,4 %) FarmF 54,2 % (65,3 %) OSU LF 56,4 % (30,5 %) UK 1. LF 44,6 % (38,7 %) 2. LF 25,7 % (22,7 %) 3. LF 17,8 % (22,2 %) LF Plzeň 22 % (23,7 %) LF HK 14 % (32,4 %) FF HK 47,1 % (80,3 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 19,1 % (23,4 %) VFU FVL 27 % (30,2 %) FVHE 71,6 % (76,1 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 35 % (44 %) OSU FSS 65,5 % (52,4 %) UPOL FZV 23,8 % (37,5 %) FTK 53,6 % (50,2 %) JČU ZSF 87,4 % (72,4 %) SLU FVP 64,8 % (70,6 %) TUL FZS 83,5 % (89,7 %) UJEP FZS 57,1 % (67,3 %) UK FTVS 41,3 % (31,5 %) UPCE FZS 81,4 % (88,2 %) VŠPJ 90,1 % (97,4 %) ZČU FZS 59,3 % (59,7 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 100 % (100 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 65,4 % (72,6 %) FEL 69,4 % (65,4 %) FS 71,7 % (68,6 %) MU PŘF 82 % (68,6 %) UJEP PŘF 82,1 % (83,6 %) UK PŘF 55,5 % (68,9 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) UTB FHS 55,7 % (54,3 %) VŠB FEI 96,9 % (71 %) VŠCHT FCHT 64,3 % (79,1 %) FCHI 68,5 % (79,9 %) FPBT 59,1 % (73,2 %) VUTBR FEKT 71,4 % (83,3 %)

 

Doporučená literatura

 • Modelové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU (MU Brno)
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
 • Odmaturuj z chemie
 • Odmaturuj z biologie
 • Odmaturuj z fyziky (vše Didaktis)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 14. - 18. 6. 2021, písemná z biologie a fyziky, program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví z biologie, chemie, Informatika a kybernetika ve zdravotnictví z matematiky, fyziky. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online a 29. 1. 2021

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika červen 2021, test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 13. 11. a 10. 12. 2020, 5. 2. 2021

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentová zkouška 3. - 7. 5. 2021, písemné zkoušky 31. 5. - 4. 6. 2021. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test fyzika, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 8. 6. 2021, případné 2. kolo 10. 9. 2021 písemný test biologie, chemie, při splnění podmínek (3 roky výuky biologie a 2 roky chemie na SŠ) bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Mgr. 15. a 16. 6. 2021, Bc. 24. 6. 2021. Písemná z fyziky, chemie, biologie nebo somatologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 16. a 20. 1. 2021

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): 17. – 18. 4. 2021 - praktická zkouška z TV, 25. 4. 2021 písemné testy biologie, fyzika, chemie. Den otevřených dveří 28. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP + test z biologie se základy chemie 24. - 25. 4. 2021, Matematická biologie a biomedicína TSP 24. - 25. 4. 2021. Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021

Farmaceutická fakulta: Magisterské studium test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů 15. – 17. 6. 2021. Den otevřených dveří 29. 1. 2021

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška Fyzioterapie duben/květen 2021. Písemné zkoušky 31. 5. - 11. 6. 2021. Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test, Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie písemný test biologie, chemie, Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, zkouška z TV. Všeobecné lékařství 2021 není otevřeno. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Fakulta sociálních studí (Zdravotně-sociální péče): duben 2021, písemná z biologie člověka. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra, Porodní asistence, Dentální hygiena): DH test OSP NSZ SCIO v termínu nejpozději do 22. 5. 2021, VS, PA písemná zkouška biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd květen – červen 2021. Den otevřených dveří 2. 2. 2021

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 21. 11. 2020 (celouniverzitní den otevřených dveří), 12. 2. 2021 (fakultní den otevřených dveří)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): Ke dni aktualizace článku (29. 12. 2020) informace nebyly k dispozici. Předchozí AR bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bc. 15. 6. 2021 písemná z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie, Fyzioterapie možnost prominutí, magisterské studium 16. 6. 2021, písemná z biologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 9. 1. 2021 online

2. lékařská fakulta: Bc. 7. - 8. 6. 2021 písemný test z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška. Magisterské 10. - 14. 6. 2021. Písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství písemný test z biologie, chemie, fyziky 7. 6., 2. kolo ústní zkouška interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu 8. 6. – 9. 6. 2021. Bc. 1. kolo 7. – 9. 6., 2. kolo 8. – 9. 6. 2021. Fyzioterapie test biologie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, Nutriční terapie test biologie, chemie, 2. kolo ústní zkouška, Dentální hygiena test biologie, chemie, bez 2. kola, Všeobecné ošetřovatelství test základy biologie člověka, 2. kolo ústní zkouška. Den otevřených dveří online 8. 1. 2021

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: Farmacie (magisterské), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářské) 5. - 9. 6. 2021 test chemie, biologie vč. botaniky, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez botaniky. Den otevřených dveří online 25. 11., 9. 12. 2020, 9. 1. a 3. 2. 2021

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 23. 6. 2021 test z biologie, somatologie a chemie, Mgr. 15. 6. 2021 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 5. 12. 2020 online

Lékařská fakulta v Plzni: pouze magisterské studium, test z fyziky, chemie a biologie 17. 6. 2021. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Fyzioterapie): 1. - 4. 6. 2021 test obecných studijních předpokladů a z biologie. Den otevřených dveří 5. 2. 2021

Přírodovědecká fakulta Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie. Test chemie 8. – 11. 6. 2021, možnost prominutí. Den otevřených dveří: Ke dni aktualizace (29. 12. 2020) informace nebyly k dispozici.

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 8. 6. 2021, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. test AJ a ověření fyzické zdatnosti Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství/ pro oblast zubní lékařství 16. 6. 2021, Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie 12. 6. 2021. Podmínkou je podání přihlášky a souběžné přijetí do příslušného programu na UK. Den otevřených dveří 5. 12. 2020 online

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 8. 6. 2021, písemná z fyziky, chemie a biologie. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 10. 6., kombinované 11. 6. 2021, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. Zdravotnické záchranářství – přijímací řízení bude otevřeno po přidělení akreditace (předpoklad únor 2021). Dny otevřených dveří  4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie, ústní zkouška – test jazykových předpokladů, květen – červen 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): 31. 5. - 11. 6. 2021, O písemný test z fyziky a biologie, B písemný test z matematiky, chemie s biologií, možnost přijetí bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 a 16. 1. 2021 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 26. 5. 2021, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), Zdravotnické záchranářství navíc  test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Dny otevřených dveří 5. 12. 2020 online, lednový termín bude upřesněn (původně uveřejněno datum 14. 1. 2021)

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1. a 10. 2. 2021

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence NSZ SCIO Biologie, termíny 28. 3. – 22. 5. 2021 včetně. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. test biologie, 10. a 11. 6. 2021, případné 2. kolo 27. a 28. 7. 2021, Mgr. 7. a 8. 6. 2021, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 11. 12. 2020 online, 29. 1. 2021

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium 15. - 17. 6. 2021, test z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 29. 1. 2021

Farmaceutická fakulta: Od 1. 7. 2020 součást MU

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 20. a 21. 11. 2020 online, 22. a 23. 1. 2021

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 20. a 21. 11. 2020 online, 22. a 23. 1. 2021

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Informace pro rok 2021 k datu aktualizace (29. 12. 2020) nebyly k dispozici. Předchozí rok: Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka. Zdravotně sociální pracovník Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Termíny 1. kolo červen, 2. kolo srpen, 3. kolo začátek září.

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): červen 2021, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 11. a 11. 12. 2020 online, 27. 1., 12. 2. 2021

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 14. - 15. 6. 2021, test z biologie člověka, Radiologická asistence navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 1, 9. 2, 10. 3, 13. 4, 13. 5, 7. 6, 1. 9, 15. 9. 2021

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 1. 6., 2. kolo 7. 9. 2021. Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 2. 2., 6. 4. 2021

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc21_22/testy_a_statistiky_z_roku_2020/

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Prijimaci_rizeni_2017/PR_2019_ZAVERECNA_ZPRAVA_1.10._WEB.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/zaverecna_zprava_PR_19-20_web_FZV.pdf

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

http://math.feld.cvut.cz/0educ/prijimac/vzor01/vzor01.pdf

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2019_2020/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/615

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/literatura.html?_ga=2.17316473.1738104278.1579862750-1738008419.1541587356

VFU

https://fvl.vfu.cz/files/upload/FVL%20VFU%20Brno/1900%20-%20D%C4%9Bkan%C3%A1t%20FVL/Chci%20studovat/Vzorov%C3%A9%20ot%C3%A1zky/Vzorove_otazky.pdf

https://fvhe.vfu.cz/cz/veterinarni-hygiena-a-ekologie-1 - vzorové otázky ve spodní části stránky

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/more_information

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 3 soukromých vysokých školách s akreditací MŠMT. Další programy školy nabízejí v souvisejících oborech a specializacích (manažerská psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další učitelské obory).

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV), někdy také znalosti z biologie (OSU, UK). Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU v roce 2020) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových (sdružených) studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

Úspěšnost přijetí

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2020 1053 přihlášených a 59 přijatých (2019 1062/66, 2018 1016/68, 2017 976/67, 2016 1035/61, 2015 1006/66, 2014 1009/61), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2020 podáno 1342 přihlášek, 151 uchazečů bylo přijato (2019 1027/111, 2018 1223/156, 2017 1643/167, 2016 1528/160, 2015 1621/168, 2014 1635/155), na FF MUNI bylo 1214 uchazečů a 100 přijatých (2019 1029/284, 2018 823/116). FF UPOL v roce 2020 evidovala v programu Psychologie 638 přihlášek, přijato bylo 52 zájemců.

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík)

Přehled psychologie (Portál, H. Kern, Ch. Mehlová a kol.)

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie): Programy čekají na schválení akreditace. Přijímací řízení bude otevřeno po akreditaci (předpoklad – první třetina roku 2021). Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2021

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie): ZSV a OSP NSZ Scio 12. 12. 2020 - 17. 4. 2021, TSP MU 24. a 25. 4. 2021, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Dny otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021

Filozofická fakulta (Psychologie): TSP 24. a 25. 4. 2021, 23. - 25. 4. 2021 písemný oborový test (psychologie, biologie), ústní pohovor (rozprava nad zvoleným psychologickým tématem) 24. - 26. 4. 2020. Dny otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 31. 5. - 4. 6. 2021 uchazeč musí prokázat vědomosti zejména z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a také ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politika, historie), dále musí být schopen aplikace logických operací na základní matematické úlohy + vědomosti v rozsahu doporučené literatury. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Pedagogická fakulta (Psychologie se zaměřením na vzdělávání): 10. - 25. 5. 2021 test obecných studijních předpokladů. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 15. 5. - 11. 6. 2021, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej - zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: část A - souvislosti mezilidské interakce, zájmy a předpoklady ke studiu, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře a odborných aktivitách uchazeče, část B - ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu, otázky z okruhů části A. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 7. - 18. 6. 2021 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Dny otevřených dveří 14. a 28. 1. 2021 online nebo na fakultě

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Psychologie): 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), ústní zkouška 24. - 28. 5. 2021. 1. část písemný test předpokladů ke studiu, oborový test, 2. část ústní zkouška, dodání životopisu, eseje (motivace a důvody pro obor psychologie, sebereflexe, předpokládané profesní uplatnění), seznamu literatury a dokladů o stážích/praxích/kurzech/odborné práce. 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální psychologii, základů klinické psychologie a psychologie práce, biologie člověka. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test, test cizí jazyk), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklad k výkonu povolání). Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklady uchazeče). Termín zkoušek 1. – 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 9. 2. a 9. 3. 2021

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Dny otevřených dveří 13. 1., 11. 2. 2021 online

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: Termíny přijímacího řízení budou vyhlášeny po schválení akreditace (informace k 21. 12. 2020).

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151 - testy a zprávy z přijímacího řízení ve spodní části stránky
 
PVŠPSS          
 

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK, UPOL a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 7 fakult veřejných škol a 11 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.

 

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2020 hlásilo 359 zájemců, z toho 86 bylo přijato (2019 407/84, 2018 548/87, 2017 514/78, 2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2020 84 uchazečů z 386 přihlášených (2019 701/84, 2018 734/85, 2017 642/84, 2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77), specializace Mediální studia uvádí 91 přijatých na 405 přihlášených pro rok 2020 (2019 205/81)..

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2020 860 přihlášek, přijali 295 zájemců (2019 955/299, 2018 1197/448, 2017 1315/344, 2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců).

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Stylistika pro žurnalisty (GRADA, E. Minářová), 296 stran

Tvoříme a publikujeme odborné texty (Computer Press, J. Široký), 208 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, moduly ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV a OSP NSZ Scio 12. 12. 2020 - 17. 4. 2021, TSP MU 24. a 25. 4. 2021, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP. Dny otevřených dveří 21. - 23. 1. 2021 online

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška, část literární (literární historie, literární teorie, kulturní přehled) a jazyková (komplexní textový rozbor) 3. 5. - 30. 6. 2021. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Čeština pro veřejnou komunikaci: 21. - 25. 6. 2021 ústní pohovor - motivace ke studiu, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, všeobecný přehled, znalost ČJL na maturitní úrovni, hodnotí se také strukturovanost odpovědí a kultivovaný projev, fakultativně doložení portfolia. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. ledna 2021)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ termíny do 17. 4. 2021. 2. kolo ústní zkouška 1. - 11. 6. 2021, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o předchozích aktivitách v oboru (při ústní části se dokládá CV a motivační dopis), rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění, představení mediálního produktu (dle specializace). Den otevřených dveří FSV online 13. 1. 2021, IKSŽ 20. 1. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
Žurnalistika: Test předpokladů ke studiu a oborový test s důrazem na motivaci a orientaci v domácím mediálním prostředí 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021)
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: test studijních předpokladů 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021)
Politická komunikace a politický marketing: Test studijních předpokladů a písemný oborový test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce. 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021)
Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 11. - 19. 6. 2021 motivační dopis a motivační pohovor. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace 31. 5. - 3. 6. 2021 písemný test znalosti základních pojmů z oblasti marketingové komunikace, test AJ.
Dny otevřených dveří 6. 11. 2020 online, celouniverzitní 4. 2. 2021 online
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2. 2021 online
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. a 20. 9. 2021 online
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 11. 2. 2021 online
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Komunikační studia - specializace Aplikovaná (sociální) komunikace, Mediální komunikace: Bez přijímací zkoušky.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Komunikace a média, Marketing. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2. 2021 online
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 6. a 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2021, Karlovy Vary a Most 6. a 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8. 2021
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách: Informace o termínech na studijním oddělení, jazykový test. Dny otevřených dveří 11. a 23. 2., 11. a 24. 3., 8. a 20. 4., 13. a 25. 5., 10. a 15. 6., 13. 7., 26. 8. 2021
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích, Literární tvorba. Pohovor se skládá ze dvou částí (kreativní a oborová), 12. 3., 16. 4., 4. a 25. 6., 3. a 24. 9. 2021.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Mezinárodní management a marketing, zaměření Marketing a PR a další: motivační pohovor nebo motivační dopis, každé úterý nebo po domluvě. Dny otevřených dveří 21. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 9. 9. 2021 online, v případě příznivé situace formou individuálních prohlídek
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.vspp.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 13. a 27. 1., 10. a 24. 2., 10. a 24. 3. online, 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6., 1. a 15. 9. 2021
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další. Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 2. 2. 2021 online
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 
Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2020 je nabízí 6 fakult veřejných a státních vysokých škol a 7 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory.

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (MU, ZČU). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 30,6 %, MU PRF 50,3 %, UPOL PRF 50,6 %, ZČU PRF 70,3 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MU ESF 50,2 %, Policejní akademie 33 %

Soukromé VŠ

AMBIS 69,3 %, VŠPP 90,2 %, CEVRO, MUP, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %

 

Doporučená literatura

Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO, kolektiv autorů)

Studijní předpoklady a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů),

Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)

Odmaturuj ze společenských věd + Odmaturuj ze společenských věd - testy (obojí Didaktis)

Přijímačky na VŠ v pohodě - Studijní předpoklady OSP + ZSV (obojí Taktik)

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník "Právo", VIP balíček, moduly TSP, ZSV, OSP, Policejní akademie ČR

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský program Právo a právní věda termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2020 do května 2021, bonifikace.  Den otevřených dveří 10. 2. 2021

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské programy TSP 24. - 25. 4. 2021, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří online 21. 1. 2021

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP 24. - 25. 4. 2021, možnost prominutí. Den otevřených dveří online 18. 1. 2021

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Právnická fakulta: magisterský program Právo a bakalářský program Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2020 do května 2021, možnost vykonat kompletní test zdarma v termínu 22. 5. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta právnická: magisterský program Právo a právní věda, bakalářský program Právní specializace. Termíny NSZ SCIO v období prosinec 2020 - květen 2021, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Policejní akademie České republiky www.polac.cz  

Fakulta bezpečnostně právní: Bezpečnostně právní studia, Bezpečnostní management ve veřejné správě. Ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk od prosince 2020 do května 2021.

Soukromé vysoké školy s právními obory

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: 2020 možnost absolvovat přijímací řízení motivačním dopisem, podrobnosti na studijním oddělení.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Veřejná správa: 2021 přijímací zkoušky pro programy v ČJ zrušeny. Dny otevřených dveří 13. 1., 10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. a 20. 9. 2021

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání: bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: přijímací pohovor – motivace ke studiu, termíny budou uchazečům zaslány e-mailem.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Právo v podnikání, Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika a forenzní disciplíny: pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 13. 1., 6. a 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2021, Karlovy Vary a Most 14. 1., 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8. 2021

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 13. a 27. 1., 10. a 24. 2., 10. a 24. 3., 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6., 1. a 15. 9. 2021

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management – zaměření programu Právo a bezpečnost, motivační pohovor, informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 1. 2021 online

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
PAČR
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
 

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 29 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory se v minulém roce hlásilo přes 20 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 71 procent.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek (např. EF JČU, OPF SLU, FES UPCE, VŠPJ, VŠTE ČB). Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 59,6 %, F2 (FMV) 69,5 %, F3 (FPH) 36,9 %, FIS  55,3 %, NH 51,1 %, FM 100 %, UK FSV 41,0 %, MU ESF 50,2 %, ČZU PEF 98,3 %, JČU EF 70,3 %, MENDELU PEF 67,8 %, FRRMS 62 %, SLU OPF 100 %, TUL EF 98,3 %, UHK FIM 80,3 %, UJEP FSE 80,2 %, UPCE FES 71,9 %, UTB FME 45,4 %, FHS 55,7 %, VŠB-TUO EF 100 %, VŠPJ 90,1 %, VŠTE 100 %, VUTBR FP 62 %, ZČU FE 54,2 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal)

Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Matematika na VŠ a k maturitě

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Produkce): 1. kolo 19. 2. 2021 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 12. 3. 2021 skupinová hra + další písemný test, 3. kolo 25. a 26. 3. 2021 ústní pohovor. Den otevřených dveří 17. 10. 2020 zrušen, nahrazen online 13. a 14. 11. 2020, konzultace k přijímacím zkouškám 27. 11. 2020

Filmová a televizní fakulta (Produkce): 1. kolo 6. 1. 2021 písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor 25. - 27. 1. 2021. Den otevřených dveří 23. 10. 2020 online

Hudební a taneční fakulta (Hudební produkce): 1. kolo zkouška z AJ, základních znalostí z oblasti umění, znalostí děl hudební literatury, 2. kolo ústní zkouška a pohovor 8. 2. 2021. Den otevřených dveří 10. 11. 2020 online

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 7. – 11. 6. 2021 test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Provozně ekonomická fakulta: 7. - 11. 6. 2021, test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou): 7. - 11. 6. 2021, test matematika a AJ/NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Ekonomika a management): 7. - 11. 6. 2021 test z matematiky a AJ, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. 2020, 22. 1. 2021 online

Fakulta informačních technologií (Informační systémy a management): 10. 6. 2021 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 21. 11. 2020, 21. 1. 2021 online

Fakulta stavební (Management a ekonomika ve stavebnictví): 8. - 10. 6. 2021, test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. 2020, 29. 1. 2021 online

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta (Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce): V průběhu března a dubna 2021, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Den otevřených dveří 24. 10. 2020 online

Hudební fakulta (Hudební manažerství): Do 18. 1. 2021 domácí práce – koncepce projektu a motivační dopis. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %), 1. - 7. 2. 2021. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 26. 10. 2020, 11. 1. 2021 online

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod):  Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 24. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Aplikovaná matematika): Bez přijímací zkoušky při splnění podmínek (roky výuky daného předmětu) bez přijímací zkoušky, jinak test z matematiky 8. 6. 2021, případné 2. kolo 10. 9. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Zemědělská fakulta (Agropodnikání, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 24. a 25. 4. 2021, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2021 online

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu): 17. - 18. 4. 2021 praktická přijímací zkouška, 24. - 25. 4. 2021 TSP a oborové testy (pouze sdružené studium), 25. 4. 2021 písemné testy FSPS. Den otevřených dveří 28. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie): TSP 24. - 25. 4. 2021. Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021 online

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys, Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 22. 1., 5. 2. 2021 online

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (Regionální rozvoj): Test studijních předpokladů 24. - 28. 5. 2021, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP. Dny otevřených dveří změna 5. 2. (původně 15. 1.), 12. 2. a 12. 3. 2021 online

Provozně ekonomická fakulta: Test studijních předpokladů  12. - 30. 4. 2021 test předpokladů ke studiu. Dny otevřených dveří 6. 11. 2020 zrušeno, 5. 2. 2021 online, 5. 3. a 9. 4. 2021

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci): 31. 5. - 4. 6. 2021 AJ, RJ písemný test, ostatní specializace bez přijímací zkoušky. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Pedagogická fakulta (Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – zaměření obchod a služby): Test obecných studijních předpokladů  10. - 25. 5. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj): Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru 10. - 28. 5. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Matematický ústav v Opavě (Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii): Bez přijímací zkoušky. Prosincový den otevřených dveří zrušen, náhradní termín ke dni aktualizace článku nebyl k dispozici.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (Angličtina/Němčina pro odbornou praxi): Písemný test 19. - 26. 6. 2021. Dny otevřených dveří 2. 2. a 6. 3. 2021

Obchodně podnikatelská fakulta: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 26. 1. 2021 online

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 2. 2. 2021

Fakulta textilní (Textilní marketing): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 13. 2. 2021

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 2. - 30. 6. 2021 Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ/NJ. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta (Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ): 3. 5. - 30. 6. 2021 AJ, FJ písemný test, RJ ústní zkouška, NJ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická (Regionální rozvoj a veřejná správa): Bez přijímací zkoušky. Ekonomika a management – přijímací řízení bude otevřeno v případě úspěšného získání akreditace – předpoklad jaro 2021. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. 1. 2021)

Fakulta strojního inženýrství (Řízení výroby): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. 1. 2021)

Přírodovědecká fakulta (Matematika ve firmách a veřejné správě): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří změna 6. 2. 2021 online (původně 27. 1. 2021)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR, Ekonomie a finance): EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 17. 4. 2021 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 17. 4. 2021 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). Dny otevřených dveří změna IES 22. 1. online, 11. 6., IKSŽ spec. MKPR 20. 1. 2021 online

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 1. - 4. 6. 2021 test MAT a AJ. Den otevřených dveří 5. 2. 2021

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika): 9. 6. 2021, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Den otevřených dveří 24. 11. 2020 online

Filozofická fakulta (Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia): 15. 5. - 11. 6. 2021, 1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších ZSV, písemná úvaha dané téma, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + společenské téma vybrané komisí. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta (Školský management): 7. - 18. 6. 2021 písemný test znalosti organizace a fungování vzdělávací soustavy, pedagogiky, andragogiky, psychologie, sociologie organizace, právního povědomí, s důrazem na aplikaci v současném kontextu. Dny otevřených dveří změna 14. a 28. 1. 2021 (původně 9. 12. 2020 a 20. 1. 2021)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Korejština pro hospodářskou praxi, Řízení vzdělávacích institucí): test předpokladů ke studiu 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), FJ navíc test z FJ, možnost prominutí, PKPM navíc oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi): Test z matematiky 31. 5. - 11. 6. 2021, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1. a 6. 3. 2021 online

Fakulta ekonomicko-správní: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 21. 1. a 6. 2. 2021 online

Fakulta filozofická (AJ – specializace AJ pro odbornou praxi, NJ pro odbornou praxi): AJ test 1. - 2. 6. 2021, NJ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 23. 1. 2021 online

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management podniků chemického průmyslu): Bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 27. 1. a 10. 2. 2021 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií (AJ/NJ pro manažerskou praxi): NSZ SCIO AJ/NJ  6. 3. - 17. 4. 2021 včetně, možnost prominutí. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Fakulta logistiky a krizového řízení (Management rizik, Aplikovaná logistika): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingová komunikace): 31. 5. – 3. 6. 2021 studijní předpoklady s ohledem na potřeby oboru – kreativita a logické myšlení, všeobecné znalosti, u KS doložení min. 2leté praxe v oboru. Den otevřených dveří pro program MKS 4. 2. 2021 online

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ Scio OSP 12. 12. 2020 - 22. 5. 2021. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021 zrušeno, přesunuto na 22. 2. - 5. 3. online

Fakulta materiálově-technologická (Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021 zrušeno, přesunuto na 22. 2. - 5. 3. online

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus): Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. - 23. 1. 2021 zrušeno, přesunuto na 22. 2. - 5. 3. online

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 10. - 11. 6. 2021 písemný test MAT, AJ. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 25. 1. 2021 online

Fakulta informatiky a statistiky: 16. a 17. 6. 2021 písemný test MAT, AJ. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 22. 1. 2021 online

Fakulta managementu: 11. 6. 2021 test z předpokladů k manažerskému rozhodování (matematické znalosti, schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu v ČJ apod.), test AJ/NJ/RJ/FJ/ŠJ, možnost prominutí. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, dny otevřených dveří fakulty 27. 1. a 20. 3. 2021 online

Fakulta mezinárodních vztahů: 8. a 9. 6. 2021, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z anglického jazyka, podmínkou je min. 5letá praxe. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 23. 1. 2021 online

Fakulta podnikohospodářská: 14. - 15. 6. 2021, Podniková ekonomika a management test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, základy logického myšlení, test ze znalostí z oblasti kultury. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 29. 1. 2021 online

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021. Společný den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, den otevřených dveří fakulty 15. 1. 2021 online

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Univerzitní program Ekonomika a management, test matematika + AJ 1. polovina června 2021, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. a 21. 11. 2020 online, 6. 2. 2021 online (původní termín 22. a 23. 1. 2021)

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří ke dni aktualizace článku nebyl k dispozici.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 26. 11. 2020 online, 25. 2. 2021

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 21. nebo 22. 5. 2021 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 21. 1. a 19. 2. 2021 online

Fakulta stavební (Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví) 7. - 11. 6. 2021 test z matematiky a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 11. 2020, 23. 1. 2021 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd (Matematika a finanční studia): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Fakulta ekonomická: Informace ke dni aktualizace článku nebyly k dispozici, minulý AR bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Fakulta filozofická (Cizí jazyky pro komerční praxi FJ/NJ/RJ): 14. - 18. 6. 2021 test z profilového jazyka + AJ a ČJ. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

Informace ke dni aktualizace článku nebyly k dispozici, minulý AR motivační pohovor. Dny otevřených dveří 14. 5., 11. 9. 2021, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Business Administration: informace na studijním oddělení.

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Online motivační pohovor, informace o termínu sděluje studijní oddělení po podání přihlášky. Den otevřených dveří 2. 2. 2021 online

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod (i v AJ), Cestovní ruch: Bez přijímací zkoušky pro programy v ČJ. Dny otevřených dveří 13. 1., 10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. a 20. 9. 2021

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

Ekonomika a management: Bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola NEWTON, a. s. https://www.newton.university/ (původně NEWTON College, a.s.)

Ekonomika a management: motivační pohovor, konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce. Dny otevřených dveří Brno 21. 1., 11. 2., Praha 14. 1. a 28. 1. 2021

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky.

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 4. a 25. 2., 11. a 25. 3., 8. a 22. 4. 2021 online Praha i Mladá Boleslav

Unicorn University  (původně Unicorn College, s.r.o.) www.unicornuniversity.net

Business Management: dle domluvy do 27. 9. 2021 online pohovor Skype/WhatsApp (motivace, očekávání, úroveň AJ). Dny otevřených dveří 11. 2., 11. 3., 10. 6., 12. 8. a 2. 9. 2021

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Business Administration. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 13. 1., 11. 2. 2021 online

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání, Komunikační studia: Podmínky pro rok 2021 nebyly k datu aktualizace článku k dispozici.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: Termíny přijímacího řízení budou vyhlášeny po schválení akreditace (informace k 20. 1. 2021).

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2. 2021 online

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 6. a 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2021, Karlovy Vary a Most 6. a 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8. 2021

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Hotelnictví, Cestovní ruch, Marketing ve službách. Jazykový test distanční (on-line) nebo prezenční formou, dle aktuální epidemiologické situace. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří 11. a 23. 2., 11. a 24. 3., 8. a 20. 4., 13. a 25. 5., 10. a 15. 6., 13. 7., 26. 8. 2021

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace – specializace Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu, Digitální marketing a komunikace, Komerční psaní v médiích. 12. 3., 16. 4., 4. a 25. 6., 3. a 24. 9. 2021 přijímací pohovor – kreativní a oborová část.

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 17. 5., 21. 6., 15. 9. 2021, Praha 15. 5., 19. 6., 18. 9. 2021, osobní pohovor. Dny otevřených dveří Přerov 2. 2., 2. a 6. 3., 10. a 13. 4., 4. 5., 1. 6. 2021, Praha 20. 2., 10. 4. 2021

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Mezinárodní management a marketing, Mezinárodní vztahy a diplomacie: každé úterý nebo po domluvě. Motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 21. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 9. 9. 2021 online, v případě příznivé situace formou individuálních prohlídek.

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

Podmínky pro rok 2021 nebyly dosud zveřejněny (20. 1. 2021). Minulý AR bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří každý čtvrtek, v sobotu v době konání kombinovaného studia nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 1., 10. a 24. 2., 10. a 24. 3., 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6., 1. a 15. 9. 2021

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 13. a 27. 1., 10. a 24. 2., 10. a 24. 3. online, 14. 4., 12. 5., 2. a 16. 6., 1. a 15. 9. 2021

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz

Hospodářská politika a správa: Písemný test studijních předpokladů, ústní odborný a motivační pohovor 29. 5. 2021.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě: Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů sděluje studijní oddělení po podání přihlášky. Den otevřených dveří 2. 2. 2021 online

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz 

INTERNATIONAL EDUCATION in PRAGUE s.r.o. www.interpragueuniver.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium/ukazkove-testy/

UK

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1729.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://www.kamv.cz/prijimaci-rizeni

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/TVS-964.html

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc19_20/

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

MENDELU

https://www.pef.mendelu.cz/dokumenty-prijimaci-rizeni

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202021/

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR do roku 2018 obsahovala znalostní a jazykový test.

Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

V roce 2018 byla  pravděpodobnost přijetí do bakalářského studia na PAČR 38,9 % (1918 přihlášek, 747 přijatých, bez rozlišení typu uchazeče). Jelikož se jedná o školu státní, nejsou šance na přijetí sledovány ani zveřejňovány v rámci šetření MŠMT, od roku 2019 nejsou údaje o přijímacím řízení zveřejněny ani na stránkách školy (výroční zpráva, zpráva o přijímacím řízení).

 

Doporučená literatura

 • Přijímačky na VŠ v pohodě - Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)
 • Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ (Grada)
 • Grammar Practice 1 + 2 (Didaktis)
 • Cvičebnice německé gramatiky 1 + 2 (Didaktis).
 • Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)
 • Odmaturuj ze společenských věd – testy (Didaktis)
 • SCIO NSZ Cvičebnice ZSV (Scio)
 • Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex)

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíček a jednotlivé moduly. Aktuálně nabízené kurzy najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: ostatní uchazeči (tj. uchazeči  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk v období od prosince 2020 do června 2021. Dny otevřených dveří pro rok 2021 na webu školy nedohledány (stav k 23. 12. 2020).

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp

https://www.scio.cz/nsz/testy/jazyky.asp

Vyzkoušejte vzorový test Scio v našem e-booku

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Zjistěte, kdy se konají přijímací zkoušky, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U vybraných programů oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 64,1 % MU PDF 52 % OSU PDF 40 % TUL FPHP 57,1 % UHK PDF 49,4 % UJEP PDF 54,7 % UK PDF 39,5 % UPOL PDF 41,6 % ZČU PDF 57,2 %.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, ČZU, ČVUT, JAMU,  Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 29. 5. - 13. 6. 2021, některé specializace bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří  22. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Obory pro vzdělávání při splnění podmínek (roky výuky předmětu/předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak test z daného předmětu/předmětů 8. 6. 2021, případné 2. kolo 10. 9. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): Bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 24. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 8. - 12. 6. 2020 NESZNVPSŠ ústní pohovor, PVČ písemný test. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 24. - 25. 4. 2021, oborové testy 19. - 25. 4. 2021 (jen AJ, HV, VV). Den otevřených dveří 23. 1. 2021 online

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 24. - 25. 4. 2021, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 10. a 21. 12. 2020 online, 5. 2. 2021 online

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) 17. - 18. 4. 2021 praktická přijímací zkouška, 24. - 25. 4. 2021 TSP a oborové testy (pouze sdružené studium), 25. 4. 2021 písemné testy FSPS. Den otevřených dveří 28. 1. 2021 online

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP 24. a 25. 4. 2021. Den otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) 24. - 25. 4. 2021.Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021 online

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání): 31. 5. - 4. 6. 2021, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. - 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 22. - 24. 4., ostatní zkoušky PDF 10. - 25. 5. 2021. Dny otevřených dveří 11. - 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV 10. - 28. 5. 2021 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 11. - 16. 1. 2021 online

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 31. 5. - 4. 6. 2021, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 20. a 23. 1. 2021 online

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání):  24. - 28. 5. 2021 (do 4. 6. sdružené bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání) písemné testy. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc. 3. 5. - 30. 6. 2021, Mgr. 1. 6. - 30. 6. 2021, ZTSZNV bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 26. 5. - 4. 6. 2021 (kombinace s PDF a FF 3. 5. - 25. 6. 2021), některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 21. - 25. 6. 2021, vybrané programy (A, ČJLPV, SPI, UMŠ, U1SZŠ, U1SZŠSP) testy OSP NSZ SCIO, HVPPP bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 6. 2. 2021 online (původně 27. ledna 2021)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání talentové zkoušky TV 17. - 18. 4. 2021, písemné zkoušky 1. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 5. 2. 2021 online

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): 15. 5. - 11. 6. 2021. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): SP 1. - 3. 6. 2021 písemná zkouška, NZSVSZNV bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2021 online

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 9. 6. 2021 deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Možnost prominutí. Den otevřených dveří 24. 11. 2020

Pedagogická fakulta: Bc. 7. - 18. 6. 2021. Dny otevřených dveří 14. a 28. 1. 2021 (původně 9. 12. 2020 a 20. 1. 2021)

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 8. – 11. 6. 2021 test z daného předmětu nebo druhého programu. Dny otevřených dveří 15. a 16. 1. 2021 online

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání) 11. - 19. 6. 2021 ústní pohovor. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Tělesná výchova pro vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): Talentová a ústní část 26. - 30. 4. 2021, písemná část akceptovány termíny SCIO do 30. 4. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 22. - 23. 5. 2021, písemné zkoušky 29. - 30. 5. 2021, ústní zkoušky L, SP I/RV 3. - 4. 6. 2021, U1.SZŠ a SP 7. 6. 2021 Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 31. 5. - 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta pedagogická:  1. - 7. 6. 2021. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Bližší informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na studijním oddělení. 

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika 28. - 30. 6. 2021 motivace ke studiu, praxe, prověření vědomostí/dovedností, Resocializační a penitenciární pedagogika bez přijímacích zkoušek.

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro obory: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 47 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 15 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v sekci Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 72,8 %, TF 100 % MU FF 63,7 %, FSS 37 % OSU FF 47,6 %, FSS 65,5 % SLU FPF 94,6 %, FVP 64,8 % UHK FF 77,1 % UJEP FF 80,2 %, UK FF 38,6 %, FSV 41 %, FHS 46,3 %, KTF 70,6 %, ETF 100 %, HTF 100 %, UPOL FF 36,1 %, CMTF 74,1 % UPCE FF 64,3 %, UTB FHS 55,7 %, ZČU FF 73,7 %

PVŠPS 53,3 %, VŠPP 90,2 %, VŠ PRIGO 98,8 %, VŠRR a BA AMBIS 69,3 %, AAVŠ, ARC, AAU, CEVRO, MUP, UNYP, UJAK, VŠAPS, VŠFS, VŠMVV, VŠ Prigo, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček)

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová)

Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku): 2 kola talentové zkoušky 25. – 28. 5. 2021. Den otevřených dveří 17. 10. zrušen, náhrada online 13. a 14. 11. 2020, konzultace k přijímacím zkouškám Katedra výchovné dramatiky 27. 11. 2020, Katedra autorské tvorby a pedagogiky 25. 2. a 19. 4. 2021

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná a talentová zkouška 22. – 29. 1. 2021. Den otevřených dveří 10. 11. 2020

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 7. - 11. 6. 2021, test z matematiky a AJ/NJ. Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Institut vzdělávání a poradenství (Kariérové poradenství a vzdělávání, Učitelství praktického vyučování): 7. - 8. a 10. 6. 2021. test studijních předpokladů a z doporučené literatury, ostatní hodnocené aktivity (praxe atd.). Dny otevřených dveří 20. 11. 2020 online, 22. - 23. 1. 2021

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (2 specializace) 1. kolo 11. 1. - 14. 2. 2021 (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška) v průběhu března a dubna. Den otevřených dveří 24. 10. 2020 online

Hudební fakulta: Klavírní pedagogika 1. - 7. 2. 2021 písemný test, pohovor, praktická zkouška.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: Bez přijímací zkoušky při splnění splnění studijních průměrů celkem + za profilový předmět (u sdruženého studia pro oba programy), jinak ústní pohovor - motivace ke studiu + nezbytné znalosti 24. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Pedagogická fakulta: 29. 5. - 13. 6. 2021. Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2021

Teologická fakulta: Ke dni aktualizace nebyly informace na stránkách k dispozici. Předchozí AR: ústní pohovor, PVČ písemný test, Filosofie bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 31. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: ZSV a OSP NSZ Scio 12. 12. 2020 - 17. 4. 2021, TSP MU 24. a 25. 4. 2021, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Dny otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021

Filozofická fakulta: TSP 24. a 25. 4. 2021, oborové testy 23. - 25. 4. 2021, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021

Pedagogická fakulta: TSP 24. - 25. 4. 2021, oborové testy (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost) 19. - 25. 4. 2021. Den otevřených dveří 23. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání) TSP 24. - 25. 4. 2021, odborné testy 24. 4. 2021, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů 24. - 28. 5. 2021, možnost nahrazení NSZ OSP. Dny otevřených dveří 15. 1., 12. 2. a 12. 3. 2021

Institut celoživotního vzdělávání: 24. - 28. 5. 2021, test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 5. 2. 2021

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Duben 2021. Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Filozofická fakulta: 31. 5. - 4. 6. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Pedagogická fakulta: Praktická zkouška z TV 22. - 24. 4., ostatní zkoušky PDF 10. - 25. 5. 2021. Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání): Bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV - 10. - 28. 5. 2021 PZ z oboru). Online dny otevřených dveří OU 11. - 16. 1. 2021

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 19. - 26. 6. 2021, některé programy/obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 2. 2. a 6. 3. 2021

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory termíny NSZ SCIO do 22. 5. 2021. Den otevřených dveří 2. 2. 2021

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 31. 5. - 4. 6. 2021, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 20. a 23. 1. 2021 online

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 24. - 28. 5. 2021 (do 4. 6. sdružené bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání). Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc. 3. 5. - 30. 6. 2021, Mgr. 1. 6. - 30. 6. 2021. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): 26. 5. - 4. 6. 2021 (kombinace s PDF a FF 3. 5. - 25. 6. 2021), některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: Samostatné studijní plány motivační pohovor 31. 5. - 4. 6. 2021, sdružené studium bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Pedagogická fakulta: Bc, Mgr. 21. - 25. 6. 2021, programy A, SPI, UMŠ, U1SZŠ, U1SZŠSP testy OSP NSZ SCIO od 6. 2. 2021 do 22. 5. 2021. HVPPP, ČJLPV bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): Bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2021

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 31. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 25. 1. 2021

Fakulta humanitních studií: 15. - 30. 5. 2021 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Dny otevřených dveří 11. a 25. 1., 8. a 22. 2., 8. 3. 2021 online

Fakulta sociálních věd: dle programu termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG do 17. 4. 2021, fakultní zkoušky 1. - 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří IES 22. 1., 11. 6., IMS 21. 1., IPS, ISS 14. 1., IKSŽ specializace MKPR 21. 1., 4. 2., Ž, MS 21. 1. 2021

Filozofická fakulta: 15. 5. - 11. 6. 2021. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Husitská teologická fakulta: Religionistika a Sociální pedagogika 1. - 3. 6. 2021, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2021

Katolická teologická fakulta: Bc. 31. 5. - 2. 6. 2021, Mgr. 3. 6. 2021. Dny otevřených dveří 9. a 22. 1. 2021

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 7. - 18. 6. 2021. Dny otevřených dveří 14. a 28. 1. 2021 online nebo na fakultě

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 8. – 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 15. a 16. 1. 2021 online

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. kolo 1. - 3. 6. 2021, 2. kolo 24. - 25. 8. 2021, ostatní Bc., Mgr. programy 11. - 19. 6. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 15. - 16. 6. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), ústní AZKTP a Psychologie 24. - 28. 5. 2021 Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. talentové zkoušky 22. - 23. 5. 2021, písemné zkoušky 29. - 30. 5. 2021, ústní zkoušky L, SP I/RV 3. - 4. 6. 2021, U1.SZŠ a SP 7. 6. 2021. Pedagogické programy i na FTK. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání): 31. 5. - 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: AJ a HS 1. - 2. 6. 2021, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 23. 1. 2021 online

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. SP, UMŠ NSZ SCIO OSP 10. 12. 2020 - 22. 5. 2021 včetně, AJMP, NJMP NSZ SCIO AJ/NJ 6. 3. - 17. 4. 2021 včetně, Mgr. bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 4. 2. 2021 online

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů (Mezinárodní studia a diplomacie): 8. a 9. 6. 2021. Dny otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, fakultní 23. 1. 2021 online

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální pracovník test odborných znalostí, studijních předpokladů a ústní pohovor. 1. kolo 2. 6. (KS 3. 6.), 2. kolo 4. 8. (KS 5. 8.), 3. kolo 2. 9. 2021. Den otevřených dveří: Ke dni aktualizace e-booku (8. 1. 2021) nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: 27. 2. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: 15. - 16. 6. 2020 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 1. - 7. 6. 2021.  Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: Angličtina jako cizí jazyk, jazykový test, ústní pohovor. Možnost prominutí.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu 

Political Science, International Relations: Informace na studijním oddělení.

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika. Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: Ústní motivační pohovor, nebo termíny NSZ OSP/ZSV, vzhledem k epidemiologické situaci možnost absolvovat PŘ motivačním dopisem.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Humanitní studia, Mediální studia a další. Bez přijímací zkoušky u programů v ČJ, v AJ online bez ústní části zkoušky. Dny otevřených dveří 13. 1., 10. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 1. a 20. 9. 2021

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 1. – 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 9. 2. a 9. 3. 2021

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří 13. 1., 11. 2. 2021 online

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Ke dni aktualizace článku nebyla informace k dispozici. Předchozí AR: Speciální pedagogika PZ, ostatní programy (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika, Andragogika) bez přijímacích zkoušek.

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: Termíny přijímacího řízení budou vyhlášeny po schválení akreditace (informace k 21. 12. 2020).

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 9. 9., 14. 10., 11. 11. 2020, 13. 1., 6. a 10. 2., 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8. 2021, Karlovy Vary a Most 10. 9., 15. 10., 12. 11, 10. 12. 2020, 14. 1., 11. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8. 2021

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace - více specializací, 12. 3., 16. 4., 4. a 25. 6., 3. a 24. 9. 2021.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Každé úterý nebo po domluvě. Motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 12. 11., 10. 12. 2020, 28. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 24. 6., 22. 7., 19. 8., 9. 9. 2021 online, v případě příznivé situace formou individuálních prohlídek

Vysoká škola PRIGO, z.ú. www.vs-prigo.cz

Sociální politika a sociální práce: písemný test studijních předpokladů, ústní odborný a motivační pohovor. 28. 2. 2021, informace o dalších termínech na stránkách školy.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů (více zaměření), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie a další). Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Den otevřených dveří 8. 1. 2021 online

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL EDUCATION in PRAGUE s.r.o. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl   

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz   

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz    

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

 

Politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2020 120 přihlášených, 52 přijatých (2019 100/45, 2018 131/28, 2017 146/51, 2016 138/44, 2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2020 288 přijatých na 640 přihlášených (2019 700/200, 2018 673/223, 2017 652/221, 2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 2020 320 přihlášených, 203 přijatých (2019 352/186, 2018 324/152, 2017 298/107)

Politologie FSS MUNI 2020 370 přihlášených, 198 přijatých (2019 359/198, 2018 594/332, 2017 555/300, 2016 626/298, 2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 810 uchazečů, 376 bylo přijato (2019 926/402, 2018 1060/434, 2017 1205/429, 2016 1451/433, 2015 1453/419), Bezpečnostní a strategická studia 2020 184 přijatých, 402 uchazečů (2019 433/161).

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2020: FF UHK 77,1 %, FF UJEP 80,2 %, FF UPOL 36,1 %, VŠE FMV 69,5 %, ZČU FF 73,7 %, ARC informace není dostupná, AAVŠ, CEVRO 100 %

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP - moduly

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy: ZSV a OSP NSZ Scio 12. 12. 2020 - 17. 4. 2021, TSP MU 24. a 25. 4. 2021, varianty ZSV + OSP nebo ZSV + TSP. Dny otevřených dveří 21. - 23. 1. 2021 online

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a analytické schopnosti uchazeče - porozumění textu, jeho analýza a interpretace, faktografické znalosti z oblasti společenských věd (základy politologie, filozofie) a moderních dějin, soudobé dění na české, evropské i světové politické scéně, 24. - 28. 5. 2021. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Motivační pohovor ze společenských věd, 31. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří  6. 2. 2021 online (původně 27. ledna 2021)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP od 7. 12. 2019 do 17. 4. 2021, PMV navíc 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, 1. - 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří FSV UK 13. 1. 2021 online, PMV a PVP 14. 1. 2021 online

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemná část test AJ, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury 15. 5. - 11. 6. 2021. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a marketing. 15. - 16. 5. 2021 (v případě většího počtu uchazečů i 22. - 23. 5. 2021), test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie, 8. a 9. 6. 2021 test matematika + 2 cizí jazyky. Den otevřených dveří VŠE 21. 12. 2020 online, fakultní 23. 1. 2021 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Společnost a politika - specializace Politologie. 14. - 18. 6. 2021 písemný test ZSV, všeobecný přehled, znalost AJ. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Informace k datu zveřejnění článku (3. 2. 2021) nebyly k dispozici. Minulý AR: Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, Politics and Society. Informace k termínům přijímacích pohovorů na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 2. 2. 2021 online

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika. Pohovor motivace ke studiu, termíny domlouvá studijní oddělení. Den otevřených dveří 2. 2. 2021 online

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. www.VysokeSkoly.com

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

5.2.2021

Související dokumenty:



Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému