VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2024? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 18 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. 

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem. Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů. U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie.

 

Úspěšnost přijetí

Tabulka níže uvádí šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2023, v závorce je uveden stav za rok 2022.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 23,7 % (23,3 %) FARMF 59,6 % (58,8 %), OSU LF 30,8 % (41 %), UK 1. LF 21,4 % (26,1 %) 2. LF 25,2 % (23,5 %) 3. LF 21,7 % (22,3 %) LF Plzeň 24 % (21,7 %) LF HK 30 % (36,1 %) FARMF HK 59,9 % (89,7 %), UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici, UPOL LF 19,2 % (23,6 %), VU FVL 55,5 % (47,7 %) FVHE 69,4 % (69,6 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 33,1 % (53,5 %), JČU ZSF 84,4 % (84,4 %), SLU FVP 59,1 % (65,2 %), TUL FZS 78,7 % (62,2 %), UJEP FZS 61,7 % (64,5 %), UK FTVS 40,2 % (38,6 %), UPOL FZV 26,3 % (28,6 %), FTK 40,8 % (40,2 %), UPCE FZS 65,4 % (50,7 %),  UTB FHS 36,8 % (35,3 %), VŠPJ 71,9 % (73,9 %), ZČU FZS 55,5 % (52,1 %), PALESTRA 100 % (100 %), VŠZ 89,9 % (92,2 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 76,5 % (69 %) FEL 62 % (66,5 %) FJFI 82,4 % (71 %), JČU PŘF 76,8 % (68,4 %), MU PŘF 55,1 % (55,1 %), MENDELU AF 52,8 % (57 %), UJEP PŘF 77,2 % (84,6 %), UK PŘF 46,6 % (46,6 %), UPCE FCHT 100 % (100 %), VŠB FEI 98,7 % (98,9 %), VŠCHT FCHT 78 % (77,9 %) FCHI 74,1 % (77,1 %) FPBT 74,5 % (79,3 %), VUTBR FEKT 71,5 % (90,5 %)

 

Doporučená literatura

 • Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (MU Brno)
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
 • Přijímací zkoušky na lékařské fakulty (Scholastik)
 • Somatologie (Grada)
 • Odmaturuj z chemie/biologie/fyziky (vše Didaktis)
 • Fyzika/Chemie/Biologie v kostce pro SŠ (vše Fragment)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Veterinární asistent 6. 6., 2. kolo 14. - 18. 6. 2024 přijímací zkouška z biologie, chemie + ústní pohovor. Podrobnosti www.af.czu.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 17. - 21. 6. 2024. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví biologie, chemie. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví matematika, fyzika. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Biomedicínská technika, Optika a optometrie, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství biologie, fyzika. Podrobnosti www.fbmi.cvut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. 11. 2023, 26. 1. 2024

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika 11. 6. 2024, test z matematiky, podrobnosti a možnosti prominutí www.fel.cvut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří prezenční 1. 12. 2023, 23. 2. 2024, online 18. 1. 2024

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská: Radiologická technika 11. 6. 2024, test z matematiky, podrobnosti a možnosti prominutí www.fjfi.cvut.cz. Přihlášky 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří Praha 28. 11. 2023 a 2. 2. 2024, Děčín 6. 10. 2023 a 22. 1. 2024

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: 3. - 7. 6. 2024, talentová zkouška ZZ 13. - 16. 5. 2024. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test z obecné biologie a fyziky, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV. Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Laboratorní a medicínská biologie 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024, písemný test biologie, možnost prominutí. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Přihlášky 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: 14. a 15. 6. 2024, Bc. + "Embryolog" 20. 6. 2024. Nepíše se TSP. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, Fyzioterapie test biologie, chemie, fyzika. Všeobecné ošetřovatelství test biologie a somatologie. Dentální hygiena, Nutriční terapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test biologie, chemie, Porodní asistence navíc somatologie. Radiologická asistence, Ortoptika, Optika a optometrie test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti konec května/začátek června. Podrobnosti a možnosti prominutí www.med.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 20. a 24. 1. 2024

Farmaceutická fakulta: Test z biologie, chemie, obecných studijních předpokladů. Magisterské studium Farmacie 11. - 13. 6. 2024. Bc. Kosmetické prostředky 13. - 14. 6. 2024. Podrobnosti a možnosti prominutí www.pharm.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 2. 2. 2024

Fakulta sportovních studií: Fyzioterapie 20 % praktická zkouška z TV 18. - 19. 5. 2024, 80 % písemný test FSpS (biologie, chemie a fyzika) 25. 5. 2024, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP, test z biologie se základy chemie 20. 4. 2024. Matematická biologie a biomedicína, Biochemie, Životní prostředí a zdraví TSP. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Molekulární biologie a biotechnologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti http://af.mendelu.cz. Přihlášky 4. 4. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška z TV duben 2024, písemné zkoušky 27. 5. - 7. 6. 2024. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z biologie, chemie a fyziky. Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test. Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie test biologie, chemie. Radiologická asistence test biologie, fyzika. Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, praktická zkouška z TV. Podrobnosti lf.osu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik: Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství písemný test biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dentální hygiena navíc test z fyziky a praktická zkouška ověřující manuální zručnost uchazeče. Květen - červen 2024. Porodní asistence: Program není v roce 2024 otevřen. Více informací www.slu.cz/fvp/. Přihlášky 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 17. 2. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzs.tul.cz. Přihlášky 22. 5. 2024, případné 2. kolo 7. 8. 2024. Přihlášky 22. 5. 2024, případné 2. kolo 7. 8. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 15. 3. 2024

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bioinženýrství 3. - 14. 6. 2024 test z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Přihlášky 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 6. 2. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: 27. - 28. 5. 2024 písemný test z biologie člověka, Radiologická asistence a Biomedicínská technika navíc test fyzika. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bakalářské programy 10. 6. 2024 test z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie. Bez možnosti prominutí. Magisterské studium 11. 6. 2024 test z biologie, chemie a fyziky, Všeobecné lékařství možnost prominutí. Podrobnosti www.lf1.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 6. 1. 2024

2. lékařská fakulta: Bc. 11. - 12. 6. 2024 písemný test z biologie s důrazem na biologii člověka, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie navíc písemný test chemie, fyzika. Magisterské 18. - 20. 6. 2024písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Podrobnosti www.lf2.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 7. 10. 2023, 13. 1. 2024, videochaty se studenty 2. 12. 2023, 10. 2., 23. 3., 20. 4. 2024

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství 13. 6. 2024 písemný test z biologie, chemie, fyziky, 14. 6. – 17. 6. 2024 ústní zkouška; možnost prominutí. Fyzioterapie 13. 6. 2024 test biologie, fyzika, 2. kolo 14. 6. 2024 ústní zkouška. Nutriční terapie 13. 6. 2024 test biologie, chemie, 2. kolo 17. 6. 2024 ústní zkouška. Dentální hygiena test biologie, chemie 13. 6. 2024 (pouze jedno kolo). Všeobecné ošetřovatelství 13. 6. 2024 test základy biologie člověka, 2. kolo 17. 6. 2024 ústní zkouška. Obsah ústní zkoušky pro všechny programy: Interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. Podrobnosti www.lf3.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 5. 1. 2024

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 30. 5. - 9. 6. 2024. Farmacie test z chemie a biologie včetně botaniky. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z chemie a biologie bez botaniky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.faf.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří online 18. 10. a 6. 12. 2023, prezenčně 15. 11. 2023 a 6. 1. 2024

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 18. 6. 2024 test z biologie člověka a všeobecné vzdělanosti, Mgr. 10. 6. 2024 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Podrobnosti www.lfhk.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 9. 12. 2023

Lékařská fakulta v Plzni: Pouze magisterské studium. 12. 6. 2024 test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lfp.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 31. 1. 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Fyzioterapie NSZ SCIO OSP a Biologie v období prosinec 2023 - 15. 5. 2024. Ortotik – protetik (KS) zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností 11. - 12. 5. 2024. Podrobnosti ftvs.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: 10. - 14. 6. 2024. Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie, test z chemie. Bioinformatika předpoklady ke studiu, matematika. Podrobnosti a možnosti prominutí www.natur.cuni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 12. 6. 2024, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství/ pro oblast zubní lékařství/ pro oblast farmacie 10. 6. 2024 test AJ a fyzické zdatnosti. Podmínkou je souběžné podání přihlášky a vykonání zkoušky i na LFHK UK (lékařství) nebo FAF UK (farmacie). Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 9. 12. 2023, 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 11. 6. 2024, test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lf.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 6. 6., kombinované 7. 6. 2024, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnické záchranářství ověření fyzické zdatnosti 13. 6. 2024. Podrobnosti www.fzv.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta tělesné kultury: Fyzioterapie písemná zkouška z biologie, somatologie a přírodních věd, jazykový test AJ/NJ/FJ, ústní zkouška 10. - 14. 6. 2024. Podrobnosti ftk.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: 3. - 14. 6. 2024. Optometrie test z fyziky a biologie. Biotechnologie a genové inženýrství test z chemie a biologie. Bioinformatika test z matematiky a chemie s biologií. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 14. 5. 2024 test biologie člověka, výchova ke zdraví, první pomoc, dotazník měkkých dovedností. Radiologická asistence navíc test z fyziky. Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Zdravotnické záchranářství navíc test fyzické zdatnosti 23. 5. 2024. Podrobnosti fzs.upce.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 7. 12. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta chemicko-technologická: Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Hodnocení a analýza potravin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fcht.upce.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, NSZ SCIO Biologie, Zdravotně sociální péče NSZ SCIO OSP. Akceptované termíny 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, podrobnosti fhs.utb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta logistiky a krizového řízení: Ochrana obyvatelstva bez přijímací zkoušky. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta technologická: Technologie a hodnocení potravin bez přijímací zkoušky. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. bez přijímací zkoušky, možnosti bonifikace. Mgr. 18. a 19. 6. 2024 test z biologie a chemie, možnosti prominutí. Podrobnosti fvhe.vfu.cz. Přihlášky 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 9. 12. 2022, 3. 2.2023

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium Veterinární lékařství 11. - 13. 6. 2024 test z biologie a chemie. Bc. Veterinární asistence 10. 6. 2024 test z biologie. Bonifikace, možnosti prominutí a podrobnosti fvl.vfu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024, případné 2. kolo 19. 7. 2024.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fei.vsb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Fakulta bezpečnostního inženýrství: Ochrana obyvatelstva a krizový management bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fbi.vsb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Fakulta materiálově-technologická: Inovace a design zdravotnických prostředků bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie: Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika bez přijímací zkoušky, podrobnosti fcht.vscht.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Fakulta chemicko-inženýrská: Chemické inženýrství a bioinženýrství, Chemická kybernetika bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vscht.cz/fchi. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva, Biotechnologie a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti fpbt.vscht.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

K datu publikace článku nebyly informace na webu školy k dispozici, předchozí AR: Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka, motivace uchazeče. Zdravotně sociální péče test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filozofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Bonifikace za aktivity uchazeče (praxe, osobní rozvoj, dobrovolnická činnost atd.). Podrobnosti www.vspj.cz. 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Přihlášky 1. kolo 10. 5. 2023, 2. kolo 19. 7. 2023, 3. kolo 23. 8. 2023. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023 online, 1. a 3. 2. 2024 prezenčně

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Biomedicínská technika a bioinformatika 13. - 20. 6. 2024, případné 2. kolo 2. - 6. 9. 2024, test z biologie a matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fekt.vut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024, případné 2. kolo 1. 8. 2024. Dny otevřených dveří 19. 1. a 16. 2. 2024

Fakulta chemická: Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie potravin bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fch.vut.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 7. 12. 2023, 15. 2. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 12. - 13. 6. 2024 test z biologie člověka. Radiologická asistence navíc test fyzika. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Přihlášky 31. 3. 2024. Podrobnosti www.fzs.zcu.cz. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika bez přijímací zkoušky. Přihlášky 20. 9. 2024. Dny otevřených dveří prezenční 11. 12. 2023, 20. 1., 21. 2., 22. 5., 25. 6., 3. 9. 2024, online 20. 3., 24. 4. 2024

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2024. PS Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie. Zdravotnické záchranářství navíc talentová zkouška z TV. Fyzioterapie navíc talentová zkouška z TV 11. 6., motivační pohovor 14. 6. 2024. Kombinovaná forma studia VO bez přijímací zkoušky, ZZ pouze talentová zkouška z TV. Podrobnosti www.vszdrav.cz. Přihlášky 1. kolo 30. 4., 2. kolo 21. 8. 2024. Den otevřených dveří 6. 2. 2024

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/modelove-otazky-z-prijimacich-testu/ukazka-z-prijimacich-testu

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Magisterske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/uchazeci/magisterske-studium sekce Přijímací řízení - materiály k PZ

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/uredni-deska/#c7667 - závěrečná zpráva

https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/ - okruhy otázek a doporučená literatura

https://www.fzv.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/#c6943 závěrečné zprávy o průběhu PŘ

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

ČZU

https://www.af.czu.cz/cs/r-6778-o-fakulte/r-6791-uredni-deska část Zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/vysledky

https://edu.fjfi.cvut.cz/edu/Prijimaci_rizeni/Prijimaci_zkouska_BS.pdf

JČU

https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/testove-otazky

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni doporučená literatura

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

TUL

https://www.fp.tul.cz/images/fakulta/ukazky_testu/2023/Bio/Bc_Bioinzenyrstvi_2023.pdf

UJEP

https://fzs.ujep.cz/wp-content/uploads/vzorov%C3%A9-ot%C3%A1zky-biologie-2.pdf

https://fzs.ujep.cz/wp-content/uploads/vzorove_otazky_24-25.pdf

UNOB

https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/uplna-zneni-testu-k-prijimacim-zkouskam/

UPCE

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html#collapse189717

VU

https://fvl.vfu.cz/cz/vzorove-otazky

https://fvl.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy-pro-pripravu-na-prijimaci-zkousky

https://fvhe.vetuni.cz/prijimaci-zkouska-msp cvičný test

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/ doporučená literatura

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure písemné testy

VŠZDRAV          

https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

 

 

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 3 soukromých vysokých školách s akreditací MŠMT. Další programy školy nabízejí v souvisejících oborech a specializacích (manažerská psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika a další učitelské obory). 

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty,TSP nebo NSZ Scio OSP + ZSV) a znalosti z biologie. Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku/část testu z cizího jazyka. U víceoborových (sdružených) studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

Úspěšnost přijetí

U psychologických oborů je úspěšnost dlouhodobě pod 15 %.

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2023 1060 přihlášených a 55 přijatých (2022 59/1132, 2021 60/1175, 2020 59/1053, 2019 66/1062, 2018 68/1016, 2017 67/976, 2016 61/1035, 2015 66/1006, 2014 61/1009), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2023 podáno 1469 přihlášek, 170 uchazečů bylo přijato (2022 133/1471, 2021 137/1670, 2020 151/1342, 2019 111/1027, 2018 156/1223, 2017 167/1643, 2016 160/1528, 2015 168/1621, 2014 155/1635), na FF MUNI bylo v roce 2023 1573 uchazečů a 104 přijatých (2022 111/1569, 2021 111/2234, 2020 100/1214, 2019 284/1029, 2018 116/823). FF UPOL v roce 2023 evidovala v programu Psychologie 1033 přihlášek, přijato bylo 50 zájemců (2022 55/907, 2021 50/915, 2020 52/638), PDF JČU pro program Psychologie uvedla 390 přihlášek a 36 přijatých zájemců (2022 34/356, 2021 33/98), FF OSU (program Psychologie) zaznamenala 604 podaných přihlášek a 88 přijatých uchazečů (2022 81/513, 2021 71/539).

Není výjimkou u přijímacích zkoušek potkat studenty, kteří se o přijetí pokoušejí již několikátý rok po sobě.

Údaje šancí na přijetí za celé fakulty/školy 2023:

Veřejné VŠ: JČU FF 78,1 %, MU FSS 31 %, FF 42,2 %, OSU FF 40,8 %, PDF 36,1 %, UK FF 36,2 %, PDF 32,5 %, UPOL FF 37,6 %

Soukromé VŠ: PVŠPSS 51,4 %, UNYP, VŠAPS 100 %

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos)

Vývojová psychologie: Proměny lidské psychiky od početí po smrt (Portál)

Obecná psychologie: Dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ (Karolinum)

Vývojová psychologie Dětství a dospívání (Karolinum)

Dějiny psychologie (Grada)

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál)

Přehled psychologie (Portál)

Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)

Další aktuálně nabízené učebnice najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: Arteterapie, Psychologie. Psychologie 1. část – OSP NSZ SCIO 12/23 - 3/2024 včetně, 2. část posouzení materiálů dodaných uchazečem - písemný podklad dle pokynů, videonahrávka. Dodání dle dispozic fakulty nejpozději do 20. 5. 2024. 3. část ústní pohovor - motivaci a zkušenosti uchazeče, předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích, schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty, interpretační, jazykové a analytické schopnosti, orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu zvolené literatury a informačních odkazů a dalšípodstatné okolnosti, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor a připravenost ke studiu psychologie. Arteterapie 1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura); 2. část obsahuje: pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč představí, objasní motivaci k volbě studia, prokáže orientovanost v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu (jehož originál či reprodukci přinese), který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše schopnost rozpoznat analogie uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti a schopnost pátrat po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie; testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby) a vyhotoví jednoduchý barvový test; řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na vybrané téma podle výtvarně metodických instrukcí; předložení domácí produkce, která je hodnocena max. 10 body. Uchazeč přinese výběr domácích výtvarných prací: 5–10 prací, akvarel, s důrazem na postavu zasazenou do kontextu interiéru či exteriéru, nejlépe velikost A3. Výběr dosavadních domácích výtvarných prací bude obsahovat originály (pouze ve výjimečných případech může jít o reprodukce, fotografie artefaktů apod.). Po prohlédnutí produkce přijímací komisí bude uchazeči jeho tvorba vrácena. Podrobnosti na www.pf.jcu.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: (Psychologie): Jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO, uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a možnosti prominutí na www.fss.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Filozofická fakulta: (Psychologie): TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy 15. - 21. 4. 2024 psychologie, biologie. Bez možnosti prominutí. Podrobnosti na www.phil.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): 3. - 7. 6. 2024. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který prověřuje znalosti z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politologie, historie, ekonomie). Test obsahuje také matematické úlohy, ve kterých uchazeči/uchazečky prokazují schopnosti logického uvažování. Podrobnosti www.ff.osu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: (Psychologie se zaměřením na vzdělávání): 6. - 24. 5. 2024 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti www.pdf.osu.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta: (Psychologie): Akreditace programu nebyla ke dni publikace článku dokončena (zdroj zde). Přihlášku bude možné podat až po dokončení procesu akreditace, termín přijímacích zkoušet bude zveřejněn rovněž po dokončení akreditace. 1. kolo – písemná část: 1) test znalostí základů společenských věd, z biologie a psychologie; test všeobecných studijních předpokladů 2) volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky; 2. kolo – ústní část: podčást A 1) rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke studiu (schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň verbálního vyjadřování) 2) diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury (nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty). Podčást B: 1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A. Podrobnosti a další požadavky www.ff.cuni.cz. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Pedagogická fakulta: (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 6. - 18. 6. 2024 1. kolo: Písemný test a) oborové znalosti: otázky zakládající se na studiu psychologických a speciálně pedagogických publikací. b) porozumění cizojazyčnému odbornému textů: znalostní otázky z psychologie v AJ. c) matematické základy: otázky ověřující pochopení matematických operací úrovně střední školy.  2. kolo: Písemná talentová zkouška Souběžně s pozvánkou k přijímací zkoušce budou uchazečům elektronickou cestou zaslány celkově tři odborné psychologické články: dva v angličtině, jeden v češtině. Tyto články spolu s doporučenou literaturou pro první kolo jsou zdroje pro přijímací test druhého kola. Test se skládá z: a) otázek ověřujících porozumění odborným článkům na základě informací v nich. b) otázek ověřujících schopnost aplikovat znalosti ověřované v testu prvního kola přijímacího řízení. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz.  Přihlášky 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: (Psychologie): 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024), test předpokladů ke studiu, písemný oborový test z psychologie, 2. kolo ústní zkouška 20. - 24. 5. 2024 motivace ke studiu a představení, odborné zkušenosti/praxe, profesní směřování). 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/sociální/klinické psychologie, psychologie práce, psychologie osobnosti, biologie člověka. Více informací www.ff.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Psychologie: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie/společenské vědy, test cizí jazyk), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklad k výkonu povolání). Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: Písemná část (test obecných studijních předpokladů, vědomostní test ZSV), ústní část (orientace v literatuře, motivace ke studiu a výkonu povolání, řešení modelové situace), talentová část (osobnostní předpoklady uchazeče). Termín zkoušek 3. - 17. 6. 2024. Přihlášky Psychologie 29. 2. 2024, SPZKAP 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 6. 2. a 5. 3. 2024

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: Informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Dny otevřených dveří 17. 1., 15. 2., 14. 3. 2024

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: Bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

 

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

 
 
Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK, UPOL a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, podrobnější informace a odkazy v e-booku, doporučujeme informace o termínech a podmínkách přijetí ověřit na studijním oddělení dané fakulty.
 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 9 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com

 

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity  najdete níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2022 hlásilo 322 zájemců, z toho 84 bylo přijato (2022 82/344, 2021 81/398, 2020 86/359, 2019 84/407, 2018 87/548, 2017 78/514, 2016 76/664, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 67/761, 2013 73/874). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2022 82 uchazečů z 441 přihlášených (2022 78/435, 2021 83/487, 2020 84/386, 2019 84/701, 2018 85/734, 2017 84/642, 2016 90/727, 2015 81/857, 2014 74/869, 2013 77/981), specializace Mediální studia uvádí 90 přijatých na 292 přihlášených pro rok 2021 (2022 85/330, 2021 90/232, 2020 91/405, 2019 81/205).

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2022 823 přihlášek, přijali 324 zájemců (2022 233/817, 2021 312/952, 2020 295/860, 2019 299/955, 2018 448/1197, 2017 344/1315, 2016 336/1449, 2015 368/1577, 2014 335/1322).

 

Doporučená literatura

 • Dějiny českých médií od počátku do současnosti (Grada)
 • Masová média (Portál)
 • Úvod do dějin tištěných médií - žurnalistika a komunikace (Grada)
 • Stylistika pro žurnalisty (Grada)
 • Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • ZSV neoficiální průvodce přípravou na přijímačky ze ZSV a Scio testy (Scholastik)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, moduly ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška z ČJ (komplexní textový rozbor) a literatury (znalosti literární historie a teorie) 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ do 1. 5. 2024, akceptovány i termíny z minulého roku. On-line termín 2. 3. 2024 při splnění podmínek hrazen fakultou. 2. kolo ústní zkouška 3. - 19. 6. 2024, orientace v oboru a motivace ke studiu, rozhovor nad seznamem literatury, předchozí zkušenosti a aktivity v oboru, rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Uchazeč/ka si vylosuje jedno z témat, resp. aktuálních otázek a prokáže schopnost téma uchopit a uvést do patřičných souvislostí. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří FSV 8. 12. 2023, IKSŽ 23. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024)
Žurnalistika, Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách
Politická komunikace a politický marketing: Písemný test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce.
Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024
 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Etika a kultura v mediální komunikaci 7. - 15. 6. 2024 motivační dopis a ústní pohovor. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Marketingová komunikace červen 2024. Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média); uchazeč může získat maximálně 50 bodů; zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů). Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti fmk.utb.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Media a PR a další, Marketingová komunikace - více zaměření. pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Uzávěrka příjmu přihlášek do konce října. Dny otevřených dveří Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024, online 17. 1. 2024 
Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří  Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 14. 9., 11. a 26. 10., 7. 12. 2023, 10. a 18. 1., 15. 2. 2024 online, 22. 9., 27. 10., 10. 11., 15. 12. 2023, 26. 1., 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: PS online test z AJ do 31. 10. 2024, KS v ČJ bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 9. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 4. a 18. 9. 2024
Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz
Marketingové komunikace: Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na letní semestr do konce února, pro zimní semestr do konce září. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 7. a 21. 2. 2024
University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz
Mezinárodní management a marketing, zaměření Marketing a PR: Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na základě nezávazné registrace, bližší informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří vypisovány průběžně, nejbližší Praha - Smíchov 22. 2., Bratislava 15. 2. 2024,  Znojmo po domluvě
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media Studies: Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří prezenční 15. 2., 14. 3. 2024, online 21. 2. 2024
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Ekonomika a management, zaměření Komunikace a média. 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace: Rozřazovací test z AJ. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Přihlášky do 31. 8. 2024. Dny otevřených dveří Praha 18. 1., 8. a 24. 2., 14. a 23. 3., 11. a 27. 4., 16. a 25. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8. 2024, ostatní pobočky informace na webu školy
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Literární tvorba - specializace Komerční psaní v médiích, Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing a komunikace, On-line marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová část (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi), termíny 9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024. Přihlášky nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Dny otevřených dveří 7. 9., 23. 11. 2023, 25. 1., 22. 2., 21. 3., 20. 4., 6. 6., 5. 9. 2024
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/popis-a-ukazky-testu

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

 

Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2023 je nabízí 5 fakult veřejných a státních vysokých škol a 6 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory. 

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (UK). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 29,8 %, MU PRF 41,7 %, UPOL PRF 40,8 %, ZČU PRF 72,8 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MU ESF 36,9 % Policejní akademie 22,4 %

Soukromé VŠ

AMBIS 99,9 %, CEVRO 86,8 %, UJAK, PEUNI-VŠPP, VŠERS, VŠFS 100 %

https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), 2023 https://www.polac.cz/g2/view.php?urde/prijriz_23.pdf (obor Bezpečnostně právní studia 2023)

Doporučená literatura

 • Obecné studijní předpoklady a Základy společenských věd (Scholastik)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • SCIO NSZ Cvičebnice ZSV, Cvičebnice OSP (Scio)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Všeobecný přehled a základy práva 1. a 2. díl (Sokrates)
 • Studijní předpoklady a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates)

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník "Právo", VIP balíček, moduly TSP, ZSV, OSP, Policejní akademie ČR

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: Bakalářské programy (Mezinárodněprávní obchodní studia, Teorie a praxe trestního a správního procesu, Veřejná správa, Vyšší justiční úředník) a magisterský program (Právo a právní věda) TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, možnost prominutí, podrobnosti na www.law.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Ekonomicko-správní fakulta: Finance a právo TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, možnost prominutí, podrobnosti na www.econ.muni.cz. Přihlášky 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 1. 2. 2024

Policejní akademie České republiky www.polac.cz  

Fakulta bezpečnostně právní: Bc. Bezpečnostně právní studia. Ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk od prosince 2023 do května 2024. Přihlášky 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 17. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: Magisterský program Právo a právní věda termíny NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2023 do května 2024, bonifikace za výsledky maturity, jazykové certifikáty, SOČ, možnost prominutí při absolvování programu CŽV, podrobnosti na www.prf.cuni.cz. Přihlášky 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 16. - 17. 2. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Právnická fakulta: Magisterský program Právo a bakalářský program Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV prosinec 2023 -  květen 2024, možnost vykonat kompletní test zdarma v termínu 25. 5. 2024. Podrobnosti na www.pf.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta právnická: NSZ SCIO, magisterský program Právo a právní věda OSP + ZSV, bakalářský program Právní specializace OSP. Akceptované termíny 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024, podrobnosti na www.fpr.zcu.cz. Přihlášky 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 24. 1. fakultní, 30. 1. 2024 univerzitní

Soukromé vysoké školy s právními obory

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management – zaměření programu Právo a bezpečnost: Bez přijímací zkoušky - pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Příjem přihlášek do konce října. Dny otevřených dveří Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024, online 17. 1. 2024

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: OSP nebo ZSV NSZ SCIO nebo motivační dopis. Příjem přihlášek: průběžně, informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Praha 7. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5. 2024, Č. Krumlov 18. 1. 2024

Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva www.peuni.cz/fakulty/fakulta-vysoka-skola-podnikani-a-prava/

Právo v aplikační praxi – specializace Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: Motivační pohovor, rezervace termínu na webu školy. Přihlášky letní semestr do konce února, pro zimní semestr do konce září. Dny otevřených dveří 24. 1. a 7. 2. 2024

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání: Přijímací pohovor, podrobnosti a termíny na studijním oddělení.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost: Přijímací pohovory - termíny budou uchazečům zaslány e-mailem. V případě zhoršené epidemiologické situace proběhne přijímací řízení bezkontaktně distančním způsobem. Přihlášky do 27. 10. 2024. Dny otevřených dveří online 14. 11. 2023 a 9. 4. 2024, ČB 18. 1., 19. 1., 18. 4. 2024, Příbram 13. 2. 2024

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Právo v podnikání, Bezpečnostně právní studia: Dobrovolné písemné testy pro identifikace problémových oblastí studenta, rozřazovací test z AJ. Přihlášky do 31. 8. 2024. Dny otevřených dveří Praha 18. 1., 8. a 24. 2., 14. a 23. 3., 11. a 27. 4., 16. a 25. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8. 2024, možnost návštěvy po domluvě, ostatní pobočky a podrobnosti https://www.vsfs.cz/?id=1809-informace-pro-uchazece

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

 

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 22 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2023 hlásilo přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 62 %. 

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek. Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 48,2 %, F2 (FMV) 71,3 %, F3 (FPH) 31,4 %, FIS  41,6 %, NH 50,2 %, FM 84,6 %, UK FSV 44,9 %, MU ESF 36,9 %, ČZU PEF 88,6 %, JČU EF 73,4 %, MENDELU PEF 62 %, FRRMS 54,6 %, SLU OPF 99,2 %, TUL EF 71,2 %, UHK FIM 70,7 %, UJEP FSE 76,7 %, UPCE FES 55,8 %, UTB FME 38,1 %, FHS 36,8 %, VŠB-TUO EF 80,9 %, VŠPJ 71,9 %, VŠTE 71,4 %, VUTBR FP 49,8 %, ZČU FE 68,3 %

AMBIS VŠ 99,9 %, CEVRO 86,8 %, MVŠO 99,4 %, ŠAVŠ 72,6 %, UNICORN U. 91,7 %, VŠLG 71,7 %, VŠ NEWTON 83 %, VŠ PRIGO 89,5 %, AAVŠ, MUP, PEUNI VŠO i VŠPP, UCP VŠMMV a VŠHE, UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS 100 %

 

Doporučená literatura

 • Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna)
 • Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Ekonomie nejen k maturitě Testy/Testy zadání/Ekonomika podniku (Computer Media)
 • Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE (Computer Media)
 • Gramatika anglického/německého jazyka (Didaktis)
 • Odmaturuj z anglického/německého jazyka 1 a 2 (Didaktis)
 • Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ (Rubico)
 • Angličtina/Němčina – cvičebnice středoškolské gramatiky (VYUKA.CZ)

 

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/ a v dalších kategoriích na www.kampomaturite.cz

 

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Přípravný kurz matematiky, OSP/TSP a další možnosti najdete zde.

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Produkce 1. kolo 4. – 8. 3. 2024 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 18. – 22. 3. 2024 skupinová hra + písemný úkol schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu, 3. kolo 11. – 12. 4. 2024 ústní pohovor – sebeprezentace, diskuze na témata z oblasti zájmů a uvažovaného profesního směřování, otázky z oblastí z předchozích kol. Podrobnosti www.damu.cz. Přihlášky do 19. 2. 2024. Den otevřených dveří 4. 11. 2023, konzultace k přijímacím zkouškám 26. 1. 2024

Filmová a televizní fakulta: Produkce 1. kolo 6. 1. 2024 písemný test, mimo všeobecně kulturních znalostí také znalosti z oblasti z oblasti přípravy, výroby a šíření audiovizuálních produktů, znalosti z příbuzných oborů (sociologie, právo, ekonomie apod.) a schopnosti logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování uchazeče. Nedílnou součástí je znalostní test anglického jazyka a matematiky, písemná úvaha nad vlastním producentským projektem, 2. kolo ústní pohovor motivace, komunikace, odolnost vůči stresu, samostatný úsudek aj. 25. – 26. 1. 2024. Podrobnosti www.famu.cz. Přihlášky do 6. 11. 2023. Dny otevřených dveří 19. 5. a 20. 10. 2023, 17. 5. 2024

Hudební a taneční fakulta: Hudební produkce 2024 program není nabízen. Předchozí AR: 21. – 27. 1. 2023 1. kolo písemná zkouška z AJ a dalšího světového jazyka (NJ, RJ, ŠJ, IJ, FJ), základní znalosti z oblasti umění, literatury, dějin hudby, reálií hudebního umění, znalosti repertoáru, kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí, znalost českých i světových hudebních děl formou poslechu 15 ukázek, 2. kolo ústní zkouška ze základů hudební teorie, dějin české a světové hudby po roce 1600, aktuálních reálií českého a evropského hudebního života, schopnost uchazečů pohybovat se v oboru, psychologické předpoklady, odolnost a vize. Přihlášky do 15. 8. 2023. Podrobnosti www.hamu.cz. Den otevřených dveří 7. 11. 2023

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: Programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 10. - 14. 6. 2024 test z matematiky. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti www.fld.czu.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

Provozně ekonomická fakulta: 10. - 14. 6. 2024 test z matematiky a AJ/NJ, program Inovativní podnikání motivační video, životopis, esej, interview. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

Technická fakulta: Obchod a podnikání s technikou 10. - 14. 6. 2024, test matematika a AJ/NJ. Podrobnosti www.tf.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Ekonomika a management 3. - 7. 6. 2024 test z matematiky a AJ. Podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 2. 2. a 8. 3. 2024

Fakulta elektrotechnická: Elektrotechnika, energetika a management 11. 6. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.fel.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří prezenční 1. 12. 2023, 23. 2. 2024, online 18. 1. 2024

Fakulta informačních technologií: Informatika, specializace Manažerská informatika 28. a 29. 5. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.fit.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023, 9. 2. 2024

Fakulta stavební: Management a ekonomika ve stavebnictví 4. - 6. 6. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.fsv.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta strojní: Strojní inženýrství – profil Management a ekonomika v průmyslu 6. 6. 2024 test z matematiky pro uchazeče, kteří neabsolvovali maturitu z matematiky nebo fyziky. Podrobnosti www.fs.cvut.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 4. a 30. 11. 2023, 30. 1. a 9. 3. 2024

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce v průběhu března a dubna 2024, kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo písemný test AJ a ověření projektového myšlení, pohovor. Podrobnosti difa.jamu.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 14. 10. 2023

Hudební fakulta: Hudební produkce do 30. 11. 2023 strukturovaný životopis, motivační dopis, do 14. 1. 2024 domácí práce – koncepce hudebního nebo hudebně-dramatického projektu. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %) 1. a 2. 2. 2024. Podrobnosti ht.jamu.cz. Přihlášky do 30. 11. 2023. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 3. 11. 2023, 5. 1. 2024

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ef.jcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Fakulta zemědělská a technologická: Agropodnikání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzt.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika test z matematiky 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo do 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. U sdruženého studia s hlavním studijním na jiné fakultě je nutno splnit podmínky na partnerské fakultě, pro KS nutné doložení praxe min. 12 měsíců. Podrobnosti www.econ.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 1. 2. 2024

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu 18. - 19. 5. 2024 praktická přijímací zkouška z TV, 25. 5. 2024 písemné testy FSPS (verbální, analytické a kritické myšlení, společenské vědy, historie sportu, obecný přehled o sportu, sportovních pravidlech a disciplínách, obecná biologie, biologie člověka, biochemie). U sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Filozofická fakulta: Polská studia - Polština pro profesní a obchodní praxi TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, test z FJ 22. - 28. 4. 2024. Podrobnosti www.ped.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2025

Právnická fakulta: Mezinárodněprávní obchodní studia (distanční studium) TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.law.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta: Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys; Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování. Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.af.mendelu.cz. Přihlášky do 4. 4. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1. 2024

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Regionální rozvoj 13. - 17. 5. 2024 test předpokladů ke studiu (analytické myšlení, společensko-ekonomický kontext, základy problematiky životního prostředí). Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, 26. 1. 2024

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 30. 4. 2024 test předpokladů ke studiu. Podrobnosti www.pef.mendelu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří fakultní 1. 12. 2023 a 16. 2. 2024, celouniverzitní 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie, specializace pro odbornou a profesní komunikaci 3. - 7. 6. 2024 AJ, FJ, RJ písemný test, NJ, PJ, ŠJ ústní zkouška. Podrobnosti ff.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání – specializace obchod a služby  6. - 24. 5. 2024 test obecných studijních předpokladů. Podrobnosti pdf.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2024.  Podrobnosti prf.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: Angličtina/Němčina pro odbornou praxi písemný test jazykových kompetencí 13. - 19. 5. 2024. Podrobnosti www.slu.cz/fpf. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 9. 3. 2024

Matematický ústav: Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.slu.cz/math. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 13. 12. 2023

Obchodně podnikatelská fakulta: Inovativní podnikání 1. část životopis, motivační video do 30. 4. 2024. 2. část 3. - 14. 6. 2024 esej, skupinový dialog v ČJ a AJ, osobnostní test. Ostatní programy bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.slu.cz/opf. Přihlášky 31. 3. 2024, IP 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.ef.tul.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024, případné 2. kolo 15. 8. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 8. 2. 2024

Fakulta textilní: Textilní marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ft.tul.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 27. 1. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ. Harmonogram přijímacích zkoušek bude doplněn na stránkách fakulty nejpozději do 30. 4. 2024. Podrobnosti www.uhk.cz/fim. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Cizí jazyk pro cestovní ruch – AJ, FJ, NJ, RJ. 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. AJ písemný test, ostatní programy bez PZ, doložení dokladů o studiu jazyka. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: Regionální rozvoj a veřejná správa, Ekonomika a management: Portfolio do 7. 5. 2024. Podrobnosti www.fse.ujep.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Fakulta strojního inženýrství: Řízení výroby bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fsi.ujep.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024, 2. kolo 26. 8. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Přírodovědecká fakulta: Matematika ve firmách a veřejné správě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR; Ekonomie a finance. EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 1. 5. 2024 včetně, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 1. 5. 2024 včetně, 2. kolo 3. - 19. 6. 2024 motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.). Termín NSZ Scio 2. 3. 2024 při splnění podmínek hrazen fakultou. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří FSV UK 8. 12. 2023, IES 26. 1., IKSŽ 23. 1. 2024

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Management tělesné výchovy a sportu test OSP NSZ SCIO od prosince 2023 do 15. 5. 2024. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Filozofická fakulta: Sociologie, specializace sociologicko-ekonomická studia 11. 5. - 14. 6. 2024.  1. kolo test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd, porozumění textu, 2. kolo ústní část – motivace ke studiu, diskuze nad seznamem literatury + diskuze o aktuálním společenském tématu. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Matematicko-fyzikální fakulta: Finanční matematika 12. 6. 2024, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 21. 11. 2023

Pedagogická fakulta: Školský management: 6. - 18. 6. 2024 písemný test ověření znalostí z občanského a společenskovědního základu (zejména z pedagogiky, psychologie, sociologie), ale i ze základů managementu, obecného a školského práva. Podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Demografie - specializace Demografie s ekonomií 10. - 14. 6. 2024 test z orientace v problematice obyvatelstva. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta: Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika - specializace personální rozvoj. Test předpokladů ke studiu 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024), PKPM oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi 3. - 14. 6. 2024 test z matematiky. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera: Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing bez přijímací zkoušky. Podrobnosti dfjp.upce.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 2. 12. 2023, 2. 2. 2024

Fakulta ekonomicko-správní: Digitální podnikání a Ekonomika a management 12. 4., 19. 4., 11. - 12. 6. 2024, test předpokladů pro kritické a kreativní myšlení. Ostatní programy bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.upce.cz/fes/. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 10. 2. 2024

Fakulta filozofická: Anglický jazyk – specializace AJ pro odbornou praxi test komunikační kompetence v AJ 3. - 4. 6. 2024. Podrobnosti ff.upce.cz. Přihlášky do 21. 4. 2024. Den otevřených dveří 2. 2. 2024

Fakulta chemicko-technologická: Management udržitelnosti podniků bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.upce.cz/fcht. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 26. a 27. 1. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky: Informační technologie v administrativě bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fai.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta humanitních studií: Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi. AJ test NSZ SCIO AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, NJ bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fhs.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta logistiky a krizového řízení: Aplikovaná logistika bez přijímací zkoušky. Podrobnosti flkr.utb.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta managementu a ekonomiky: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fame.utb.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace červen 2024 zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů). Podrobnosti fmk.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: Termíny NSZ SCIO OSP prosinec 2023 - 1. 5. 2024. Podrobnosti www.ekf.vsb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024

Fakulta materiálově-technologická: Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fmt.vsb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024

Hornicko-geologická fakulta: Geovědní a montánní turismus, Ekonomika surovin bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.hgf.vsb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2025, prohlídky kampusu 15. 2. a 14. 3. 2024

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 10. 6. 2024 písemný test MAT, AJ. Podrobnosti ffu.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 25. 1. 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Testy NSZ SCIO OSP v termínech prosinec 2023 - květen 2024, možnost absolvovat test zdarma 25. 5. 2024. Přihlášky do 30. 4. 2024. Podrobnosti fis.vse.cz. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 26. 1. 2024

Fakulta managementu: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fm.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, dny otevřených dveří fakulty 31. 1. a 23. 3. 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: 11. 6. 2024, písemná MAT, 2 cizí jazyky, Manažer obchodu test ze všeobecných znalostí a z AJ, podmínkou je min. 2letá praxe. Podrobnosti fmv.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 20. 1. 2024

Fakulta podnikohospodářská: 12. a 13. 6. 2024, AM test AJ, ze základů logického myšlení a ze znalostí z oblasti kultury, PEM test z MAT a cizího jazyka. Podrobnosti fph.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 12. 1. 2024

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny  od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024 (uznávány jsou výsledky za poslední 2 roky). Podrobnosti nf.vse.cz. Přihlášky do 31. 5. 2024. Společný den otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, den otevřených dveří fakulty 19. 1. 2024

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Ústav ekonomiky a managementu: Ekonomika a management, test matematika + AJ 2. polovina května 2024, podrobnosti kem.vscht.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 24. 11. 2023 a 29. 1. 2024, celouniverzitní 24. a 25. 11. 2023, 26. a 27. 1. 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo 15. 5. 2024, 2. kolo 24. 7. 2024, 3. kolo 22. 8. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023 online, 1. a 3. 2. 2024 prezenčně

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Business Analytik bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 8. a 22. 11. 2023, 14. a 28. 2. 2024

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 24. - 25. 5. 2024, případné 2. kolo 27. 8. 2024. Test studijních předpokladů, podrobnosti www.fbm.vutbr.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 31. 7. 2024. Dny otevřených dveří 25. 1. a 23. 2. 2024

Fakulta stavební: Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví  3. - 7. 6. 2024, test z matematiky a fyziky, podrobnosti www.fce.vutbr.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 4. 11. 2023, 20. 1. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd: Matematika a finanční studia NSZ SCIO MAT/OSP od září 2022 do 1. 5. 2024. Podrobnosti www.fav.zcu.cz. Přihlášky do 2. 5. 2024, případné 2. kolo 15. 8. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Fakulta ekonomická: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fek.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 29. 1. (Cheb) a 30. 1. 2024 (Plzeň)

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AMBIS vysoká škola, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Management a hospodaření ve veřejné správě, Marketingová komunikace, Management hotelnictví a cestovního ruchu: Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Přihlášky do konce října. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší Praha 14. 2., 13. 3., 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu  

Business Administration: Informace na studijním oddělení. Přihlášky je možné podávat průběžně. Dny otevřených dveří 14. 9., 11. a 26. 10., 7. 12. 2023, 10. a 18. 1., 15. 2. 2024 online, 22. 9., 27. 10., 10. 11., 15. 12. 2023, 26. 1., 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz   

Economics, Business, Politics, Právo v obchodních vztazích, Management sociálních služeb: Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Přihlášky je možné podávat průběžně. Den otevřených dveří Praha 7. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 26. 6., 21. 8. 2024

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Mezinárodní obchod, Cestovní ruch: PS online test z AJ do 31. 10. 2024, KS bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 9. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 4. a 18. 9. 2024

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz   

Ekonomika a management bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo: 30. 5., 2. kolo 30. 7., 3. kolo 1. 9., 4. kolo 20. 9. 2024. Dny otevřených dveří 20. 1. 2024 nebo po domluvě

Panevropská univerzita, a.s. fakulty Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola obchodní v Praze www.peuni.cz

VŠO: Cestovní ruch a turismus, Digitální ekonomika a společnost, Lokální a globální ekonomika, Řízení lidských zdrojů, VŠPP: Finanční řízení, Marketingové komunikace, Obchodní a marketingový management, Podnikání a management, Účetnictví, daně a controlling. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na letní semestr do konce února, pro zimní semestr do konce září. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 7. a 21. 2. 2024

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz   

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky 1. kolo 30. 4., 2. kolo 1. 8., 3. kolo 23. 8., 4. kolo 13. 9. 2024. Dny otevřených dveří MB 7. 2., 23. 3., 11. 6., 11. 9., 8. 11. 2024, Praha 8. 2., 6. 4., 12. 6., 12. 9., 9. 11. 2024

Unicorn University www.unicornuniversity.net  

Business Management: Přijímací řízení probíhá online formou přes Skype nebo Whatsapp, termíny jsou individuální, dle domluvy. Motivace, očekávání, úroveň AJ. Přihlášky 29. 2. 2024 pro letní semestr, 31. 10. 2024 pro zimní semestr. Dny otevřených dveří 11. 4., 16. 5. online, 20. 6. 2024 prezenční

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, Mezinárodní management a marketing, Účetnictví a finanční řízení podniku. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na základě nezávazné registrace, bližší informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří vypisovány průběžně, nejbližší Praha - Smíchov 22. 2., Bratislava 15. 2. 2024,  Znojmo po domluvě

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Business Administration. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří prezenční 15. 2., 14. 3. 2024, online 21. 2. 2024

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz   

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz 

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz  

Informační pohovor, dobrovolné testy pro identifikaci problémových oblastí, PS a KS MK rozřazovací test z AJ. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Přihlášky do 31. 8. 2024. Dny otevřených dveří Praha 18. 1., 8. a 24. 2., 14. a 23. 3., 11. a 27. 4., 16. a 25. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8. 2024, ostatní pobočky informace na webu školy

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová část (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi), termíny 9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024. Přihlášky nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Dny otevřených dveří 7. 9., 23. 11. 2023, 25. 1., 22. 2., 21. 3., 20. 4., 6. 6., 5. 9. 2024

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz  

Přerov 22. 4., 20. 5., 17. 6., 16. 9. 2024, Praha a Bratislava 20. 4., 18. 5., 22. 6., 18. 9. 2024. Další termíny je možno domluvil individuálně na studijním oddělení. Pohovor o motivaci ke studiu a kariérních očekáváních, netestují se znalosti z oboru. Přihlášky Přerov, Praha, Bratislava od listopadu 2023 do září 2024, vždy k 15. dni v měsíci. V případě zájmu o studium po tomto datu dle individuální dohody na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Přerov 12. a 16. 12. 2023, 9. 1., 6. a 24. 2., 5. a 23. 3., 9. a 20. 4., 14. 5., 4. 6. 2024, Praha 9. 12. 2023, 24. 2., 20. 4., 18. 5., 22. 6., 18. 9. 2024, Bratislava 20. 4., 18. 5., 22. 6., 18. 9. 2024

Vysoká škola NEWTON, a. s. www.newton.university

Ekonomika a management. Přijímací řízení (motivační pohovor, předpoklady ke zvolenému zaměření) probíhá od listopadu do konce září, v případě naplnění kapacity může být ukončeno dříve. Konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce, je nutné se přihlásit nejpozději 1 den předem. Přihlášky do konce září. Dny otevřených dveří Brno 22. 2., Praha 29. 2. 2024

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz   

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.

Evropská výzkumná univerzita, z.ú. - Vysoká škola PRIGO www.vs-prigo.cz  

Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa: 1. kolo 8. 3., 2. kolo 7. 6., 3. kolo 13. 9. 2024, ústní odborný a motivační pohovor, esej na aktuální společenské téma. Přihlášky 1. kolo 29. 2., 2. kolo 31. 5., 3. kolo 31. 8. 2024.

Vysoká škola Sting, o.p.s. (původně AKADEMIE STING, o.p.s.) www.sting.cz   

Ekonomika a management, specializace Účetnictví, Zdaňování, Manažerské účetnictví a Controlling. Motivační pohovor. Termíny po domluvě do konce září. Den otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 22. 2. 2024

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu 

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/bakalarsky-studijni-program#prijimaci-zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

https://fel.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-zkouska/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-studia​

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/prijimacky-bc/

MENDELU

https://pef.mendelu.cz/uchazec/bakalarske-studium/?psn=900

https://frrms.mendelu.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia/?psn=1200 vzorový test

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#test písemný oborový test TVS

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ testy součástí informací o přijímacích zkouškách

https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

SLU

https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni odkazy na Testy přijímacích zkoušek

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy 

UK

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2659.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci vzorové testy ve spodní části stránky

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202324/#c78202

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

VŠCHT

https://kem.vscht.cz/uchazeci/EaM vzorový test MAT, AJ

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia vzory testů a seznam doporučené literatury v části Písemná přijímací zkouška

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/ Vzorové testy v části Přijímací zkouška

ZČU

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů. 

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR do roku 2018 obsahovala znalostní a jazykový test.

Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

V roce 2023 byla  pravděpodobnost přijetí na POLAC 37,9 % (2078 přihlášek, 787 přijatých, bez rozlišení typu uchazeče). 

 

Doporučená literatura

 • SCIO NSZ Cvičebnice ZSV (Scio)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě - Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • ZSV - neoficiální průvodce přípravou na přijímačky ze ZSV a na Scio testy (Scholastik)
 • ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (Vyuka.cz)
 • ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (Vyuka.cz)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)

 

Najdete je spolu s učebnicemi pro další obory, maturitu a jazyky na https://www.kampomaturite.cz/policejni-akademie-cr/

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíček, ZSV. Aktuálně nabízené kurzy najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: Ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk od prosince 2023 do května 2024. Přihlášky 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 17. 2. 2024

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp

https://www.scio.cz/nsz/testy/jazyky.asp

Vyzkoušejte vzorový test Scio v našem e-booku

 

Zdroje: 2023 https://www.polac.cz/g2/view.php?urde/prijriz_23.pdf VŠ celkem 2078 přihlášek, 787 přijatých, 37,9 % (počet přihlášek, počty přijatých celkem, bakalářské studium, bez rozlišení typu uchazeče)

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, 2 institutech a jednom ústavu veřejných vysokých škol a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí byla v roce 2023 38,5 %. 

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných programů oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 47,7 % MU PDF 35 % OSU PDF 36,1 % TUL FPHP 53,9 % UHK PDF 38,9 % UJEP PDF 58,6 % UK PDF 32,5 % UPOL PDF 30,3 % ZČU PDF 35 %. Údaje za instituty a ústavy nejsou ve statistice MŠMT samostatně uváděny.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

 

 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)
 • ZSV neoficiální průvodce přípravou na přijímačky ze ZSV a Scio testy (Scholastik)

 

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

 

Přípravné kurzy

Základy společenských věd, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, JAMU,  Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: 10. - 13. 6. 2024 Kariérové poradenství a vzdělávání test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování test studijních předpokladů a základů pedagogiky a psychologie, podrobnosti www.ivp.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 3. - 7. 6. 2024  test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled zejména ve vztahu k technickým vědám, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 2. 2. a 8. 3. 2024

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2024, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2023 do května 2024, nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy písemný test z daného předmětu/předmětů 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024, u sdružených studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): 12. - 23. 6. 2023. FJ, ŠJ bez přijímací zkoušky. D možnost prominutí při splnění průměru, NJ při splnění 3 let výuky na SŠ, jinak ústní zkouška. AJ možnost prominutí při splnění průměru a jazykového certifikátu, jinak písemná zkouška. ČJL písemný test ČJ + literatura. 10. - 21. 6. 2024, podrobnosti www.ff.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Teologická fakulta: Pedagogika volného času: 3. - 7. 6. 2024 test porozumění odbornému textu, všeobecný přehled. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2025

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 2. 11. a 18. 12. 2023, 26. 1. 2024

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport - 5 specializací, písemný test 25. 5. 2024, praktická zkouška z TV 18. - 19. 5. 2024, u sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Filozofická fakulta: Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání: Aplikovaná pedagogická studia, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. 20. - 24. 5. 2024 test všeobecný přehled zejména z oblasti socioekonomických věd (např. pedagogika, psychologie, sociologie ad.). Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Přihlášky do 15. 4. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání):  29. 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti ff.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: 6. - 24. 5. 2024, praktická zkouška TVSZNV 19. 4. a 25. - 27. 4. 2024, mezifakultní kombinace květen a červen 2024. Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti pdf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2024 PZ z oboru). Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti prf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 6. 2. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání: Pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5., teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024 (Biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky). Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, Andragogika, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Biologie pro vzdělávání 17. - 21. 6. 2024 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami talentové zkoušky 11. - 12. 5. 2024, NSZ SCIO OSP v období prosinec 2023 - 15. 5. 2024. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika, Andragogika): 11. 5. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): Sociální pedagogika 3. - 7. 6. 2024, NZSV bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 15. 1. 2024

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika/Deskriptivní geometrie/Informatika se zaměřením na vzdělávání): Test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 12. 6. 2024. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 21. 11. 2023

Pedagogická fakulta: 6. - 18. 6. 2024, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 10. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Náboženství se zaměřením na vzdělávání, Sociální práce s dětmi a mládeží: Ústní pohovor (SPDM navíc motivační dopis) 7. - 15. 6. 2024. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Filozofická fakulta: Andragogika, Řízení vzdělávacích institucí: Test předpokladů ke studiu 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024). Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání. 3. - 14. 6. 2024, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 30. 5. - 7. 6. 2024, AJSZNV 15. a 16. 5. 2024, portfolia (HV, VV)  do 1. 6. 2024. Podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor, motivační dopis, portfolio. Podrobné informace na studijním oddělení. Přihlášky průběžně, nejpozději září 2024. Dny otevřených dveří prezenční: 18. 1., 2. 2., 17. 2., 29. 2. 2024, on-line: 31. 1. 2024

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla (www.ambis.cz). Andragogika - Vzdělávání dospělých, Personální management – zaměření Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie; Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Veřejná politika – zaměření Politologie a sociologie aj., Ekonomika a management – zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců aj. Program SP znalostní test ZSV, v případě neúspěchu v testu možnost náhrady úvahou na téma Postavení člověka s postižením v současné společnosti. Ostatní programy pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Uzávěrka příjmu přihlášek do konce října. Dny otevřených dveří Ambis Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024, online 17. 1. 2024

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

OSU

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

 

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

 

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 59 fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 12 soukromých vysokých školách. Učitelské obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, dvou institutech a jednom ústavu, a téměř na všech veřejných vysokých školách od uměleckých až po ekonomické či technické. Pedagogicky zaměřené obory nabízejí také soukromé vysoké školy. Učitelskéekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Pedagogické obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na výtvarnou a hudební výchovu pak zkoušku talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou programů. U vybraných programů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (s výjimkou FSS a FSpS) a u některých oborů i písemné oborové testy.

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v sekci Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 78,1 %, PDF 47,7 %, TF 85,3 % MU FF 42,2 %, FSS 31 %, PDF 35 %, MENDELU FRRMS 54,6 %, OSU FF 40,8 %, FSS 37,1 %, PDF 36,1 %, SLU FPF 94,7 %, FVP 59,1 %, TUL FPHP 53,9 %, UHK FF 68,2 %, PDF 38,9 %, UJEP FF 75,9 %, PDF 58,6 %, UK FF 36,2 %, FSV 44,9 %, FHS 51,1 %, KTF 82,1 %, ETF 84,3 %, HTF 68,9 %, PDF 32,5 %, UPOL FF 37,6 %, CMTF 46,7 %, PDF 30,3 %, UPCE FF 50,9 %, UTB FHS 36,8 %, ZČU FF 84,2 %, PDF 35 %

AMBIS 99,9 %, CEVRO 86,8 %, PCU 94,7 %, PVŠPS 51,4 %, VŠ PRIGO 89,5 %, AAVŠ, MUP, PEUNI VŠO/VŠPP, UCP – VŠMVV VŠHE, UNYP, VŠAPS, VŠFS 100 %.

 

Doporučená literatura

 • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku, Dramatická výchova. HZATP 20. – 24. 5. 2024 2 kola, 1. kolo hodnocení textů, disciplína pohybu/hlasu/řeči/propedeutiky a dramatické hry, pohovor, 2. kolo předpoklady k autorskému herectví. Přihlášky do 14. 4. 2024. DV 1. kolo 25. – 27. 1. 2024 přednes vybrané básně/prózy + písemná práce (téma zadáno na místě), 2. kolo 23. – 25. 5. 2024 vypracování domácí písemné práce, praktická talentová zkouška, pohovor o motivaci, zkušenostech a orientovanosti uchazeče. Přihlášky do 12. 12. 2023, 2024/2025 se otevírá kombinovaná forma studia. Podrobnosti www.damu.cz. Den otevřených dveří 4. 11. 2023, konzultace k přijímacím zkouškám HZATP 1. 3. a 3. 4. 2024, DV 24. 11. 2023

Hudební a taneční fakulta: Pedagogika tance (3 specializace klasický/lidový/moderní a současný tanec) dvoukolová písemná, ústní a talentová zkouška dle specializace 19. – 26. 1. 2024. Podrobnosti www.hamu.cz. Přihlášky do 30. 11. 2023. Den otevřených dveří 7. 11. 2023

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: 10. - 13. 6. 2024 Kariérové poradenství a vzdělávání test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování test studijních předpokladů a základů pedagogiky a psychologie, podrobnosti www.ivp.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

Provozně ekonomická fakulta: Hospodářská a kulturní studia 10. - 14. 6. 2024, test z matematiky a AJ/NJ. Podrobnosti www.pef.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz 

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 3. - 7. 6. 2024  test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled zejména ve vztahu k technickým vědám, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 2. 2. a 8. 3. 2024

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (pro rok 2024/25 jsou otevírány specializace Divadlo a výchova, Taneční a pohybové divadlo a výchova - kombinované studium). DV 1. kolo (pohovor, rozhled, praktická zkouška), 2. kolo (praktická zkouška). TPDV hodnocení zaslaných materiálů, 2. kolo praktická zkouška z tanečních technik, test všeobecného kulturního rozhledu, pohovor nad zaslanými materiály. 1. kolo 8. 1. – 12. 2. 2024, 2. kolo březen-duben 2024. Podrobnosti df.jamu.cz. Přihlášky do 30. 11. 2023. Den otevřených dveří 14. 10. 2023

Hudební fakulta: Klavírní pedagogika 29. 1. - 5. 2. 2024 vědomostní test, posouzení úrovně klavírní hry, praktická zkouška s modelem – žákem ZUŠ, pohovor. Přihlášky do 30. 11. 2023. Podrobnosti hf.jamu.cz.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 10. - 21. 6. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2024, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2023 do května 2024, nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy písemný test z daného předmětu/předmětů 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024, u sdružených studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Teologická fakulta: Filosofie, Teologie, Religionistika bez přijímací zkoušky, Pedagogika volného času,  Sociální a charitativní práce 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Zdravotně sociální fakulta: Sociální práce test ZSV, Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 2. 11. a 18. 12. 2023, 26. 1. 2024

Fakulta sociálních studií: ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, Psychologie jednooborový a hlavní studijní plán test ZSV a OSP NSZ SCIO uznávané termíny 2. a 23. 3. 2024, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.fss.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport - 5 specializací, písemný test 25. 5. 2024, praktická zkouška z TV 18. - 19. 5. 2024, u sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Filozofická fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, oborové testy 15. - 21. 4. 2024. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Pedagogická fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2025

Přírodovědecká fakulta: Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, Antropologie. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, A oborový test 20. 4. 2024. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: Test studijních předpokladů 13. - 17. 5. 2024. Podrobnosti www.frrms.mendelu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, 26. 1. 2024

Institut celoživotního vzdělávání: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia. 20. - 24. 5. 2024 test všeobecný přehled zejména z oblasti socioekonomických věd (např. pedagogika, psychologie, sociologie ad.). Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Přihlášky do 15. 4. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií: Sociální práce 23. - 24. 5. 2024 test ZSV a zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podrobnosti fss.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti ff.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Lékařská fakulta: Ergoterapie 27. 5. - 7. 6. 2024 test biologie, ZSV. Podrobnosti lf.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: 6. - 24. 5. 2024, praktická zkouška TVSZNV 19. 4. a 25. - 27. 4. 2024, mezifakultní kombinace květen a červen 2024. Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti pdf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2024 PZ z oboru). Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj motivační pohovor květen 2024. Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti prf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Fakulta veřejných politik: Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence, Sociální práce ve veřejné správě OSP NSZ SCIO do 25. 5. 2024. Podrobnosti www.fvp.slu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 17. 2. 2024

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 13. - 19. 5. 2024, některé programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fpf.slu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 9. 3. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 6. 2. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 13. - 26. 5. 2024, pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5., teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Programy zaměřené na vzdělávání, mimo sdružených programů 20. 5. - 7. 6., sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024 (Biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky). Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická: Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa portfolio do 7. 5. 2024, podrobnosti www.fse.ujep.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Fakulta zdravotnických studií: Ergoterapie test biologie člověka 27. - 28. 5. 2024. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ff.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Pedagogická fakulta: 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, Andragogika, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Přírodovědecká fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání. Biologie pro vzdělávání 17. - 21. 6. 2024 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 3. - 7. 6. 2024, podrobnosti web.etf.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 22. 1. 2024

Fakulta humanitních studií: 11. - 26. 5. 2024 shrnutí cizojazyčného textu (AJ/NJ/FJ) + doplňující otázky. Podrobnosti www.fhs.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 1. 2. 2024

Fakulta sociálních věd: dle oboru termíny NSZ SCIO OSP, případně MAT/ANG od 12/22 do 1. 5. 2024 (termín 2. 3. 2024 v on-line formě při splnění podmínek hrazen fakultou), fakultní zkoušky 3. - 19. 6. 2024. Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, ISS, IPS, IMS 24. 1., IES 26. 1., IKSŽ 23. 1. 2024

Filozofická fakulta: 11. 5. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Husitská teologická fakulta: Religionistika, Sociální a charitativní práce a Sociální pedagogika 3. - 7. 6. 2024, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 15. 1. 2024

Katolická teologická fakulta: Bc. 3. a 5. 6. 2024, Dějiny evropské kultury a Mgr. Katolická teologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.ktf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 2. 12. 2023 a 27. 1. 2024

Matematicko-fyzikální fakulta: Programy se zaměřením na vzdělávání test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 12. 6. 2024. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 21. 11. 2023

Pedagogická fakulta: 6. - 18. 6. 2024, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání 10. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: 7. - 15. 6. 2024. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Přihlášky 1. kolo 15. 3. 2024, SP a MSHP 30. 4. 2024, 2. kolo SP a MSHP 31. 7. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Filozofická fakulta: Písemné zkoušky 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024), ústní pro program Angličtina pro tlumočení a překlad a Psychologie 20. - 24. 5. 2024. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání 3. - 14. 6. 2024, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 3. - 4. 6. 2024, podrobnosti ff.upce.cz. Přihlášky do 21. 4. 2024. Den otevřených dveří 2. 2. 2024

Fakulta zdravotnických studií: Zdravotně sociální péče test biologie člověka, výchova ke zdraví, první pomoc, dotazník měkkých dovedností, 14. 5. 2024. Podrobnosti fzs.upce.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 7. 12. 2023, 10. 2. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. Sociální pedagogika, Zdravotně sociální péče, Učitelství pro mateřské školy test OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně, Anglický jazyk pro manažerskou praxi test NSZ SCIO AJ 3. 2. - 1. 5. 2024 včetně, Specialista rozvoje a vzdělávání dospělých motivační dopis, Německý jazyk pro manažerskou praxi bez přijímací zkoušky. Mgr. NSZ SCIO OSP 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024 včetně.  Podrobnosti fhs.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Fakulta multimediálních komunikací: Marketingová komunikace zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média), zkouška kreativity a logického myšlení (drobných komunikačních úkolů) červen 2024. Podrobnosti fmk.utb.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 10. 2. 2024

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 11. 6. 2024 test matematika a 2 cizí jazyky (AJ + FJ/NJ/RJ/ŠJ). Podrobnosti fmv.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, fakultní 20. 1. 2024

Fakulta podnikohospodářská: Arts Management test z AJ, základy logického myšlení, znalosti z oblasti kultury 12. a 13. 6. 2024. Podrobnosti fph.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, fakultní 12. 1. 2024

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Zdravotně sociální péče 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Test na PC z odborných předmětů (ZSV, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných studijních předpokladů. Ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Podrobnosti na webu školy. Přihlášky 1. kolo 15. 5. 2024, 2. kolo 24. 7. 2024, 3. kolo 22. 8. 2024. Dny otevřených dveří 25. 11. 2023 online, 1. a 3. 2. 2024 prezenčně

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 10. - 14. 6. 2024, podrobnosti www.ff.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 30. 5. - 7. 6. 2024, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 15. a 16. 5. 2024, portfolia u příslušných programů do 1. 6. 2024, podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

Soukromé vysoké školy

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz

Andragogika - Vzdělávání dospělých, Personální management – zaměření Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie; Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Veřejná politika – zaměření Politologie a sociologie aj., Ekonomika a management – zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců aj. Program SP znalostní test ZSV, v případě neúspěchu v testu možnost náhrady úvahou na téma Postavení člověka s postižením v současné společnosti. Ostatní programy pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Uzávěrka příjmu přihlášek do konce října. Dny otevřených dveří Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024, online 17. 1. 2024

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science, International Relations, Humanities, Society and Culture: Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 14. 9., 11. a 26. 10., 7. 12. 2023, 10. a 18. 1., 15. 2. 2024 online, 22. 9., 27. 10., 10. 11., 15. 12. 2023, 26. 1., 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz

Politologie a mezinárodní vztahy, Management sociálních služeb. Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Přihlášky je možné podávat průběžně. Den otevřených dveří Praha 6. 3., 3. 4., 15. 5., 26. 6., 21. 8. 2024

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Humanitní studia, Mediální studia, Mezinárodní vztahy. PS online test z AJ do 31. 10. 2024, KS v ČJ bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 30. 9. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 4. a 18. 9. 2024

Panevropská univerzita, a.s. fakulta Vysoká škola podnikání a práva, a.s. www.peuni.cz

Marketingové komunikace bez přijímací zkoušky. Přihlášky na letní semestr do konce února, pro zimní semestr do konce září. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 7. a 21. 2. 2024

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor, motivační dopis, portfolio. Podrobné informace na studijním oddělení. Přihlášky průběžně, nejpozději září 2024. Dny otevřených dveří prezenční: 18. 1., 2. 2., 17. 2., 29. 2. 2024, on-line: 31. 1. 2024

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz

Psychologie, Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 3. - 17. 6. 2024. Přihlášky Psychologie 29. 2. 2024, SPZKAP 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 6. 2. a 5. 3. 2024

University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. www.ucp.cz 

Mezinárodní vztahy a diplomacie. Bez přijímací zkoušky. Přihlášky na základě nezávazné registrace, bližší informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří vypisovány průběžně, nejbližší Praha - Smíchov 22. 2., Bratislava 15. 2. 2024,  Znojmo po domluvě

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies, International Relations. Informace poskytuje studijní oddělení. Dny otevřených dveří prezenční 15. 2., 14. 3. 2024, online 21. 2. 2024

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla. Více informací o přijímacím řízení u výše zmíněné školy.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Regionální rozvoj a veřejná správa. PS a KS MK rozřazovací test z AJ. Pozvánky s termíny zasílá studijní oddělení. Přihlášky do 31. 8. 2024. Dny otevřených dveří Praha 18. 1., 8. a 24. 2., 14. a 23. 3., 11. a 27. 4., 16. a 25. 5., 13. 6., 18. 7., 15. 8. 2024, ostatní pobočky informace na webu školy

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace – více specializací. Teoretická (motivace, studijní předpoklady, přehled, předchozí zkušenosti, úroveň ČJ a AJ) a oborová část (diskuze nad realizovanými a plánovanými pracemi), termíny 9. 2., 8. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6., 6. 9., 20. 9. 2024. Přihlášky nejpozději týden před přijímacím pohovorem. Dny otevřených dveří 7. 9., 23. 11. 2023, 25. 1., 22. 2., 21. 3., 20. 4., 6. 6., 5. 9. 2024

Vysoké školy se zahraniční akreditací:

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz   

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://ufar.ff.cuni.cz/cs/uchazec/filosofie/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

rozcestník pro jednotlivé katedry, ústavy FF a jednotlivé programy: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pages.pedf.cuni.cz/kpg/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://ktv.pedf.cuni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/telesna-vychova-a-sport/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium rozcestník pro jednotlivé programy

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU
rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

https://frrms.mendelu.cz/uchazec/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia/?psn=1000

OSU

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

vzorové testy z minulých let https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: https://fss.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky
 
UPCE
https://ff.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html vzorové příklady přijímacích zkoušek
 
VŠE

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pece/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/info-score.html

PVŠPSS          

 

Politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje od 30 do 50 %. 

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (2. kolo UK FF).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2023 144 přihlášených, 50 přijatých (2022 51/131, 2021 51/111, 2020 52/120, 2019 45/100, 2018 28/131, 2017 51/146, 2016 44/138, 2015 50/141, 2014 50/179, 2013 36/236)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2023 277 přijatých na 941 přihlášených (2022 256/998, 2021 249/745, 2020 288/643, 2019 200/700, 2018 223/673, 2017 221/652, 2016 220/678, 2015 222/737, 2013 193/840), Politologie a veřejná politika 2022 339 přihlášených, 192 přijatých (2021 207/358, 2020 203/320, 2019 186/352, 2018 152/324, 2017 107/298)

Politologie FSS MUNI 2023 420 přihlášených, 152 přijatých (2022 128/393, 2021 182/345, 2020 198/370, 2019 198/359, 2018 332/594, 2017 300/555, 2016 298/626, 2015 295/621, 2014 326/712, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 936 uchazečů, 321 bylo přijato (2022 263/899, 2021 405/912, 2020 376/810, 2019 402/926, 2018 434/1060, 2017 429/1205, 2016 433/1451, 2015 419/1453), Bezpečnostní a strategická studia 2023 126 přijatých, 354 uchazečů (2022 118/376, 2021 131/361, 2020 184/402, 2019 161/433).

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2023: FF UHK 68,2 %, FF UJEP 75,9 %, FF UPOL 37,6 %, VŠE FMV 71,3 %, ZČU FF 84,2 %, AAVŠ 100 %, CEVRO 86,8 %

 

Doporučená literatura

 

 • Přehled moderních politologických teorií (Portál)
 • Politologie - základy společenských věd (Nakladatelství Olomouc)
 • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
 • Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO, kolektiv autorů)
 • ZSV neoficiální průvodce přípravou na přijímačky ze ZSV a Scio testy (Scholastik)
 • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Evropská studia, Mezinárodní vztahy a další: ZSV NSZ SCIO uznávané termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 a 9. 12. 2023 - 23. 3. 2024, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti a další programy v AJ www.fss.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a analytické schopnosti uchazeče, faktografické znalosti z oblasti společenských věd, moderních dějin a soudobého dění 13. - 26. 5. 2024, podrobnosti a informace k programu v AJ www.uhk.cz/ff. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Samostatný plán: Motivační pohovor. Sdružené studium: Bez přijímací zkoušky, sdružené studium s Geografií zkouška z GEO. 3. - 7. 6. 2024, podrobnosti www.ff.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Teritoriální studia - specializace Teritoriální studia a Soudobé dějiny. NSZ SCIO OSP od 12/22 do 1. 5. 2024 (termín 2. 3. 2024 v on-line formě při splnění podmínek hrazen fakultou). Podrobnosti www.fsv.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 8. 12. 2023, IPS, IMS IPS, IMS 24. 1. 2024

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo test studijních předpokladů, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor dvou děl ze seznamu četby, seznam literatury, zájem o kulturně-politické dění a historický přehled 11. 5. - 14. 6. 2024. Další programy se zaměřením na studia konkrétní oblasti (Česko-německá, Blízkovýchodní aj.). Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024 

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a politický marketing, Evropská studia a diplomacie. 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024) test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Další programy se zaměřením na studia konkrétní oblasti, Migrační studia aj. Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024.  Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie 11. 6. 2024 test matematika, AJ a 2. cizí jazyk (FJ/NJ/RJ/ŠJ). Podrobnosti fmv.vse.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří VŠE 19. 12. 2023, fakultní 20. 1. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 10. - 14. 6. 2024. Společnost a politika - specializace Politologie. Test obsahuje otázky ze základů společenských věd a všeobecného kulturního, historického a politického přehledu. Mezinárodní vztahy - teritoriální studia, 2 specializace, test ze společenskovědního základu, reálií soudobé mezinárodní politiky, humánní geografie a novověké politické historie. Podrobnosti www.ff.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024 

Další možnosti: JČU FF Česko-německá areálová studia, MENDELU FRRMS Mezinárodní teritoriální studia, TUL EF Mezinárodní ekonomické vztahy - 2 specializace, UPCE FF Středoevropská studia, další obory podobného zaměření - podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

AMBIS vysoká škola, a.s. www.ambis.cz 

Veřejná politika - zaměření Politologie a sociologie, Mezinárodní studia a diplomacie. Pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Termíny pohovorů domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Přihlášky do konce října. Dny otevřených dveří Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Political Science. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 15. 2. 2024 online, 23. 2., 22. 3. 2024 prezenční/hybridní

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Economics, Business, Politics. NSZ SCIO OSP/ZSV nebo motivační dopis. Přijímací řízení motivační dopis nebo NSZ SCIO OSP nebo ZSV. Přihlášky je možné podávat průběžně. Den otevřených dveří Praha 6. 3., 3. 4., 15. 5., 26. 6., 21. 8. 2024 

Další možnosti: MUP Mezinárodní vztahy - 2 specializace, Panevropská univerzita VŠPP - Bezpečnostní studia, UCP - VŠMVV a VŠHE Mezinárodní vztahy a diplomacie, UJAK stejné obory jako AMBIS (škola pod ně přešla 2023), podrobnosti na www.VysokeSkoly.com.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
 
 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. nebo na www.VysokeSkoly.com

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

16.2.2024

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Naše projekty
Logo Kampomaturitě SeminarkyBottomLogo vysokeSkolyLogoBottom VOSLogoBottom
Střední odborné školy ucebniobory.com zakladniskoly.com Jazykové školy
autoskoly.com Adresář škol Čtenářský deník  

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Užitečné informace

  Zasílání novinek

  Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

  Doporučit známému